Pressinbjudan: SustainAbility – för att skapa en hållbar framtid

Den 26 februari - 1 mars 2019 hålls den internationella kliniska Mikrosystemfestivalen som arrangeras av Region Jönköpings län. Festivalen vänder sig till ledare, chefer, förbättringscoacher och andra som arbetar med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård.

Ett viktigt syfte är att ta vara på de framgångar som sker inom forskning och utveckling, samt att skapa en öppen mötesplats där engagerade medarbetare inom svensk och internationell hälso- och sjukvård kan träffas och utbyta erfarenheter.

Årets tema: SustainAbility

Festivalen anordnas av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum. Årets tema är ”SustainAbility” och det är den sextonde gången festivalen hålls. Förutom att vara en konferens, är också festivalen en grund för internationellt nätverkande. På årets festival kommer tolv nationer att vara representerade. Region Jönköpings läns utvecklingsdirektör Göran Henriks utlovar ett fantastiskt program med många spännande föredrag och intressanta föredragshållare.  
– Under festivalen presenteras flera projekt och angreppssätt kring personcentrerad vård i termer av partnerskap, patientberättelser och teamarbete. För att åstadkomma nya arbetssätt och hållbart kunna möta morgondagen idag krävs inte bara nya modeller och verktyg utan också nya tankesätt och infallsvinklar så att vi kan se saker ur helt nya perspektiv, säger han.

Barbro Westerholm – riksdagens äldsta ledamot

På årets festival medverkar bland annat Barbro Westerholm, riksdagsledamot. Barbro kommer att prata om vikten av att skapa hållbarhet för alla stadier av livet och konsekvenserna av åldersdiskriminering.

Lucien Engelen, grundare och chef för Radboudumc REshape Innovation Center i Nederländerna, kommer också att vara med på festivalen. Lucien kommer berätta om hur man använder digitalisering för att uppnå en hållbar framtid och vikten av att balansera teknik och personcentrering.

Jason Leitch, som har arbetat för den skotska regeringen sedan 2007 kommer leda en workshop för att hjälpa oss att lära mer om och också arbeta genom fem ledarskapsbeteenden. Han kommer också dela med sig av sina erfarenheter kring hur man genomför hållbara storskaliga förändringar.

Temat är en öppen inbjudan till alla som vill lära sig mer om att identifiera de specifika omständigheter, utmaningar, men också möjligheter som patienter, familjer och hälso- och sjukvårdens medarbetare har att förbättra vården.

Mikrosystem – teamet nära patienten

Med mikrosystem menas små grupper av medarbetare och patienter som arbetar med ständiga förbättringar av vården, för att öka värdet för patienten. Skillnaden jämfört med en arbetsgrupp eller team är just patientens delaktighet. Under dagarna beskrivs grundtankarna med mikrosystem och hur de kan förbättra hälso- och sjukvården. Det ges också flera goda exempel på hur mikrosystem fungerar i vardagen.

Unikt lärande för förbättrad tillgänglighet

– Festivalen ger besökarna unika möjligheter att lära av andra och framförallt få nya perspektiv på det man själv gör i vardagsarbetet. Kunskap om mikrosystem har visat sig vara en nyckel till bland annat förbättrad tillgänglighet och ökad arbetstrivsel. Det har också satt fokus på det lokala ledarskapet nära patienten, säger Agata Rukat och Rebecka Berger, projektledare för Mikrosystemfestivalen.

Medierna är välkomna

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av festivalen. Alla föreläsningar är på engelska.

Program och mer information:
Mikrosystemfestivalens webbplats(Extern länk)

Tider: Onsdag 27 februari klockan 9.45–18.00, torsdag 28 februari klockan 9–16.
Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Karta och vägbeskrivning: Hitta till Quturumhuset

Kontakt:

Göran Henriks, utvecklingsdirektör
070-622 45 15
goran.henriks@rjl.se

Agata Rukat, projektledare
072-563 72 80
agata.rukat@rjl.se