Sverigeförhandlingens slutrapport överlämnad till regeringen

Höghastighetståg i landskap
Sverigeförhandlingen har lämnat sin slutrapport om höghastighetsjärnväg i Sverige. Foto: Most Photos

Efter tre och ett halvt år av utredning, förhandlingar och delbetänkanden presenterade Sverigeförhandlingen idag sin slutrapport om utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Rapporten har också förslag på finansiering samt åtgärder och avtal för ett ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen föreslår en snabb utbyggnad av hela höghastighetssystemet, som ska byggas för att tågen ska kunna köra i 320 km/h. Båda sträckorna bör vara färdigställda 2035, en förutsättning för att realisera alla samhällsnyttor och de stora klimateffekterna.

Alternativ finansiering nödvändig

Sverigeförhandlingen föreslår också att de nya stambanorna finansieras utanför transportplanen, via ett eget anslag genom lån i Riksgälden. I rapporten föreslås också att Riksgälden utreder möjligheten till upplåning i form av så kallade gröna obligationer, något som prövats med framgång i Frankrike.

Region Jönköpings län skrev i fredags ramavtal med Sverigeförhandlingen, något som nästan alla kommuner och regioner längs den planerade sträckningen har gjort. Samtliga avtal gäller med förutsättningen 320 km/h och en snabb utbyggnad.

Ett helt system för positiva effekter

– Det är oerhört viktigt att vi får till en snabb byggstart av hela systemet, säger Rune Backlund, regionråd (C) och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och planering. Vi behöver ett helt system för att få ut alla positiva effekter för och en annan finansiering än enbart via stadsbudgeten är nödvändig.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth tog emot rapporten och sa att regeringen fattar beslut om höghastighetsjärnvägen under våren 2018, efter samråd med de borgerliga partierna.

Mer information

Läs mer om slutrapporten på Sverigeförhandlingens webbplats(Extern länk).

Sverigeförhandlingens slutrapport: Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge, SOU_2017_105(pdf-dokument)