Synsätt – Sveriges första radiopodd för personer med synnedsättning och deras närstående

Två kvinnor vid ett bord
Kurator Margareta Svensson och synpedagog Eva Carlholt på syncentralen, Länssjukhuset Ryhov, lanserar nu sin radiopodd Synsätt, där de ger information och tips till personer med synnedsättning – och deras närstående. Foto: Johan W Avby

I dag, torsdag 22 februari, lanserar syncentralen i Region Jönköpings län Synsätt, en radiopodd på 1177.se riktad till personer med synnedsättning och deras närstående. Med Synsätt vill syncentralen skapa bättre förutsättningar för den som har nedsatt syn att klara sitt vardagsliv.

– Genom att lyssna på ljudfilerna kan personer med synnedsättning och deras närstående i lugn och ro få information och kunskap. Vår förhoppning är också att all sjukvårdspersonal ska berätta om podden när det uppstår frågor om synnedsättning och synhjälpmedel, säger synpedagog Eva Carlholt.

Det finns redan idag en uppsjö radiopodd om ämnet hälsa. Men ingen med information om synnedsättning. Därför fick Eva Carlholt och kurator Margareta Svensson idén att starta en radiopodd.)

”Många patienter föredrar att lyssna”

– Jag lyssnar själv mycket på radiopodd, bland annat när jag åker bil. Många av våra patienter har hög ålder och tycker att det är svårt att läsa. De föredrar att lyssna och många använder sig av dator, surfplatta eller smartphone. Därför vill vi sprida information på det här sättet till dem och deras närstående, genom ett budskap i varje avsnitt, berättar Eva Carlholt.

Idén föddes våren 2017. Teman har de bestämt tillsammans, medan Margareta sedan har skrivit manus. Allt presenterat som ett samtal mellan Margareta och Eva. Hjälp med tekniken har de fått av kommunikationsavdelningen vid Region Jönköpings län. En musikjingel ville de också ha, skapad av deras chef Karl Vingren!

Åtta avsnitt hittills

Resultatet är åtta avsnitt – hittills, 12 till drygt 30 minuter långa, som bland annat handlar om vilken hjälp som finns att få vid måttlig respektive svår synnedsättning, vad som händer på syncentralen, vem som får komma dit, tips om hur vardagslivet kan fungera lättare med synnedsättning, råd om ljus och kontrast, med mera. Men också tips för den som är synnedsatt och vill baka!

– Vi har försökt att hålla det allmängiltigt så att informationen inte ska bli alltför lokal. Förhoppningen är också att personalen på länets ögonmottagningar ska hänvisa till podden, säger de.

För tanken är att öka kunskapen om synnedsättning, men samtidigt avlasta medarbetarna från en hel del frågor.

Hur många ytterligare avsnitt det blir vet de inte idag. Men ytterligare sex manus är skrivna.

Patientintervjuer kommer

– I något kommande avsnitt har vi också tänkt att ha med intervju med patienter, säger de.

Responsen hittills på deras podd har varit mycket positiv, och de har väckt tankar på radiopodd även hos helt andra verksamheter.

– Vi har haft väldigt roligt och det har blivit mer energi till hela personalgruppen. ”Kul med något nytt”, säger många.

Fotnot 1:
Det är enkelt att hitta Synsätt: Gå in på 1177.se (Jönköpings län) och sök på Synsätt.

Radiopodden Synsätt (nytt fönster)(Extern länk)

Fotnot 2:
Ögonmottagningarna i länet undersöker och utför medicinska behandlingar. Vid behov remitterar ögonläkarna till den länsgemensamma syncentralen, som arbetar med synhabilitering och synrehabilitering.