Tandvårdsutredare besökte Tranås och Nässjö

Veronica Palm står i en korridor i en skola.
Veronica Palm, statens utredare av jämlik tandvård, besökte Region Jönköpings län. Foto: Alexandra Svedberg
Veronica Palm står i en korridor i en skola.Agnetha Bartoll står framför några träd och ler.

Veronica Palm, som leder statens utredning om jämlik tandvård besökte onsdagen den 24 oktober 2018 Junkaremålsskolan i Tranås och Åkersborgs äldreboende i Nässjö.

– Jag är djupt imponerad av det arbete som görs i länet, säger Veronica Palm.

Bakgrunden till utredningen är att tandhälsan generellt sjunker i hela landet, och skillnaderna är också stora mellan olika kommuner och stadsdelar. Utredningen ska titta på hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet.

– Vi är glada över att hon besöker oss och över att vi får möjlighet att visa viktiga delar av vår verksamhet, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör.

Landets bästa barntandhälsa

 – Vi i Region Jönköpings län har landets bästa tandhälsa bland barn. Men vi måste anstränga oss, precis som alla andra, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

Något av det förebyggande arbetet i Region Jönköpings län som framhölls inför utredare Veronica Palm var att tandhälsan ska lyftas redan på hälsosamtalen med föräldrar till ettåringar, att alla förskolor får tandborstar och borstar tänderna med sina barn och att munhälsolektioner hålls regelbundet i förskolan, alla stadier i grundskolan samt på gymnasiet. Alla barn i årskurs fem, sex och sju får också flourlackningar två gånger per år.

Veronica Palm fick vara med i en fjärdeklass som fick en lektion på Junkaremålsskolan i Tranås.

– Jag är helt övertygad om att förebyggande insatser av det här slaget räcker hela livet, säger hon.

Alla plastas

I Region Jönköpings län plastas även alla kindtänder på alla barn. Det görs inte i något annat landsting/region i landet utan bara efter en särskild bedömning.

– Vi ser att det är en framgångsfaktor, säger Agnetha Bartoll.

Veronica Palm besökte även äldrevården i Nässjö.

– Tandhygienister där har regelbundet lektioner i munvård för personalen, berättar Agnetha Bartoll.

– Jag hoppas att utredningen tar med sig att fokusera på det förebyggande arbetet i all tandvård, säger Agnetha Bartoll och avslutar:

– Man borrar sig aldrig ur kariessjukdomar.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 mars 2020.