Teckenspråkstolkarna är bryggan till delaktighet i samhället

Teckenspråkstolkarna Annica Jakobsson och Evelina Alenäs tolkar växelvis den 90 minuter långa poddradion om Tsunamikatastrofen i sydostasien. På tavlan har de skrivit upp en rad förkortningar, namn och begrepp som de gått igenom innan sändningen startar.
Teckenspråkstolkarna Annica Jakobsson och Evelina Alenäs tolkar växelvis den 90 minuter långa poddradion om Tsunamikatastrofen i sydostasien. På tavlan har de skrivit upp en rad förkortningar, namn och begrepp som de gått igenom innan sändningen startar. Foto: Mikael Bergström

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns sju skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet.

– Detta är ett underbart jobb. Så roligt. Vi tolkar livets alla skeden, från förlossning till begravning, men också besök på teater, i kyrkor, hos myndigheter, fotbollsträning, frisörbesök och mycket annat, säger Annica Jakobsson och Evelina Alenäs, som har trippelkompetens som teckenspråk- skriv- och dövblindtolkar.

Skrivtolkning ökar mest

Teckenspråkstolkning är den största volymen uppdrag, dövblindtolkning den minsta.

– Det som ökar mest är skrivtolkning, och det är jätteroligt att fler upptäcker den här möjligheten. Vi ser en allmän ökning av hörselskador i samhället, vilket på sikt antagligen kommer att öka behovet av skrivtolk, säger de.

Skrivtolken tar med sig läsplatta och tangentbord till uppdraget och skriver ner vad motparten säger.  Tolkanvändaren läser och pratar själv.

Tolka på arbetsplatsträff

– Är det ett föreningsmöte kan vi ta med projektor och duk, så att flera kan läsa. Många är yrkesverksamma, och vi kan till exempel vara med och tolka på en arbetsplatsträff. Många klarar sig utan tolk, utom i miljöer där det blir sorligt, Evelina Alenäs.

Uppdraget som tolk är att vara röst och öron som ska möjliggöra kommunikation, alltid neutral, och utföra tolkning i vardagslivets olika händelser. Men tolkning vid besök i hälso- och sjukvård och tandvård har företräde. Uppdragen är ofta planerade, men kan också vara akuta.

”Viktigt boka tolk”

– Det är viktigt att boka tolk. Tolkanvändare träffar ibland personer som tycker att ”jag pratar tydligt”. Men den som är döv sedan barndomen har inte svenska som förstaspråk, säger Karolina Glifford, enhetschef för tolkcentralen. Det är också viktigt för patientsäkerheten att använda tolk. Vi tar tolkuppdrag dygnet runt, året runt, vilket inte alla vet. Tolkanvändare har också fått ett gult kort att visa upp med kontaktuppgifter till oss för att smidigt kunna få kontakt.

Läs mer och se filmklipp:

Teckenspråkstolkarna är bryggan till delaktighet i samhället