Tidig insats i väntan på autismutredning prisas

Tre kvinnor sitter på golvet omgivna av leksaker
Specialpedagogerna Gunni Karlsson och Lotta Svensson och arbetsterapeut Jenny Apell med kollegor på habiliteringscentrum i Jönköping prisas för sitt arbete med att ta fram ett material för föräldrar och förskolepedagoger att använda inför en neuropsykiatrisk utredning. Genom olika lekfulla övningar stimuleras barnen i kommunikation och samspel. Foto: Mikael Bergström

Ett förskolebarn som ska utredas för autism behöver insatser direkt i väntan på utredning. Därför har det neuropsykiatriska småbarnsteamet på habiliteringscentrum i Region Jönköpings län skapat ett stödmaterial för föräldrar och förskolepedagoger. En satsning som nu belönas med priset Life Watch Award 2019.

– Väldigt roligt att vårt arbete med att skapa ett strukturerat ”paket” med övningar uppmärksammas och prisas, säger specialpedagog Gunni Karlsson.

Delar av det neuropsykiatriska teamet tog för några år sedan fram materialet GUSKO, uttytt ”grundläggande samspel och kommunikation”.

Enkelt förklarat är GUSKO ett arbetssätt som bygger på en samling övningar som på ett lekfullt sätt tränar barnet på just samspel, uppmärksamhet och kommunikation.

”Stimulera utvecklingen”

– Vi vill möjliggöra att föräldrar och pedagoger får strategier som stimulerar och hjälper till i barnets utveckling. Hitta tillfällen i vardagen för inlärning som skapar mer erfarenhet för barnet, säger Gunni Karlsson.

Till det neuropsykiatriska småbarnsteamet kommer det in remisser för barn upp till och med fyra år från hela Jönköpings län. Remisserna kommer från barnhälsovården sedan psykolog gjort så kallad basutredning och sedan efterfrågar en neuropsykiatrisk utredning där frågeställningen är autism.

Börjar med introduktionsbesök

– Inom en månad kallar vi till ett inledande introduktionsbesök på ungefär en och en halv timme, där en i teamet talar med förälder och en umgås med barnet, säger Gunni Karlsson.

I det här skedet är det vanligt att många frågor handlar om svårigheten att kommunicera med barnet.

Om teamets bedömning är att utredning ska ske får föräldrarna ett erbjudande. När de tackat ja erbjuds de samtidigt GUSKO i väntan på att utredningen hinner starta.

Ögonkontakt tränas

– En övning kan till exempel vara att utveckla ögonkontakt. Många föräldrar förstår vad deras barn vill, men barnet kan behöva träna på färdigheten att kommunicera med andra, säger specialpedagog Lotta Svensson som ett exempel.

– Ömsesidigt samspel är viktigt. Om man till exempel är van att sjunga tillsammans, fortsätter man med det, säger arbetsterapeut Jenny Apell. Man involverar barnet genom att pausa och låta barnet visa att det vill höra mer.

En övning heter barnets stund.

– Då handlar det om att vara med barnet i stunden, utan att ta över och utan att störas av till exempel mobilen, säger hon.

I träningen med GUSKO-materialet är den eventuellt senare fastställda diagnosen inte viktig. Här handlar det om att träna på de färdigheter som det enskilda barnet behöver utveckla – och dessutom göra det på ett lekfullt sätt.

Bidrar till likvärdig vård

De konstaterar att det material som de tagit fram bidrar till en likvärdig vård i habiliteringsinsatsen och samtidigt har en stressreducerande effekt på föräldrarna.

Forskning visar att ju tidigare insatser sker desto större är möjligheten till en positiv utveckling och en minskad risk för utmanande beteenden senare i barnets utveckling.

– Vi ser tydliga effekter av vårt material, att föräldrarna mår bra och att förskolepedagogerna är positiva, säger Gunni Karlsson.

120 barn har använt materialet

Hittills har cirka 120 barn och deras föräldrar använt sig av arbetssättet.

– Det är bra för alla barn och det är väldigt roligt att få följa den resa som ett barn gör under en längre tid, säger Lotta Svensson.

Det framgångsrika arbetet som habiliteringscentrums medarbetare gör har nu uppmärksammats av stiftelsen Life Watch – Niclas Öberg Foundation, som stödjer forskning om cancer och autism och som låter det årliga priset Life Watch Award på 300 000 kronor i år gå till det neuropsykiatriska småbarnsteamet.

– Jätteroligt. Vi kommer att använda det till vidareutbildning av oss medarbetare, säger Gunni Karlsson.