Tio sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendium

Sex kvinnor står på en gruppbild
Lisette Hult, Sabine Fallberg, Anna Jansson, Gunilla Smedenman, Karolina Lidåker och Anneli Hammarskjöld var på plats på Qulturum torsdag 7 november när det var dags för utdelning av stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse. Foto: Mikael Bergström
Sex kvinnor står på en gruppbildTvå kvinnor står tillsammans

Fördjupningskurser i intensivvård, utbildning i palliativ vård, konferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar, eller internationell kongress i Barcelona om anestesi. Höstens stipendieutdelning ur Signe Thorfinns stiftelse spände över ett brett register.

– Det ska bli fantastiskt roligt. Vi som har jobbat i många år har alla ett sug efter ny kunskap, säger Anneli Hammarskjöld och Karolina Lidåker, narkossköterskor på operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

De får stipendium för att delta i den stora kongressen The European Anaesthesiology Congress, 30 maj till 1 juni 2020 i Barcelona.

”Hittar ämnen som är intressanta för oss”

– Vi arbetar i en verksamhet med stor spännvidd, från planerad kirurgi till akutverksamhet, där vi söver alla, från små barn till äldre personer, många med speciella behov. Så vi har nog inga problem med att hitta ämnen på kongressen som är intressanta för oss, och vi hade inte kunnat åka utan detta stipendium, säger de.

Att få ta del av senaste forskningsrön inom anestesiologi (läran om sövning/narkos och olika bedövningsmetoder) är förstås i fokus under kongressen.

”Viktigt med nätverkande”

– Men det är också viktigt med nätverkande, att få höra om hur man arbetar på andra håll i världen, vilket kan stimulera oss till nya idéer hemma. Eftersom vi också handleder studenter är det väldigt roligt att uppdatera sig kunskapsmässigt, säger Karolina Lidåker.

Stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse delas ut två gånger per år och är möjligt att söka av alla sjuksköterskor i Jönköpings län som varit verksamma i minst två år.

Till denna omgång hade stiftelsen fått in 28 ansökningar varav 10 beviljades. I samband med stipendieutdelningen den 7 november fanns också flera tidigare stipendiater på plats och berättade om hur deras stipendium hade använts och vad det hade betytt.

Fotnot:

Signe Thorfinn (1909 - 2001) var verksam som sjuksköterska under hela sitt liv. Hon gjorde omfattande resor och studiebesök vid lasarett i andra världsdelar, då hon också fick nytta av sina goda språkkunskaper i engelska och franska.

På 50-talet fick landets läkare och sjuksköterskor erbjudande om att köpa Astra-aktier. Vid den tiden ansågs aktier vara alltför riskabla placeringar, varför flertalet avböjde. Men Signe köpte Astraaktier och dessa kom att ligga till grund för en betydande förmögenhet, som förvaltas av den stiftelse hon bildade.

Thorfinnstipendiater och motiveringar hösten 2019:

Gunilla Smedenman, sjuksköterska på IVA vid Länssjukhuset Ryhov, 13.500 kronor för att genomföra en fördjupningskurs inom intensivvård. Syftet med utbildningen är att bli uppdaterad och få en fördjupad kunskap gällande intensivvård då forskning och utveckling ständigt går framåt.         

Pernilla Johansson, sjuksköterska inom hemsjukvården i Jönköpings kommun får 24.000 kronor som ska användas till resor till högskolan i Ersta, Stockholm. Pernilla ska genomföra en utbildning, Specialist med inriktning Palliativ vård. Syftet med utbildningen är att få ny kunskap och kompetens inom palliativ vård så hon ska kunna ge patienter och närstående en trygg och säker vård i livets slutskede.

Lisette Hult, sjuksköterska inom hemsjukvården i Jönköpings kommun får 14.400 kronor för att genomföra sin utbildning till distriktssköterska i Skövde. Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap och vidga sina vyer.

Delmy Oliva, sjuksköterska vid onkologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov får 13.100 kronor för att delta på en internationell kongress i Barcelona gällande neuroendokrina tumörer. Syftet med deltagande på kongressen är att knyta kontakter med andra sjuksköterskor som vårdar dessa patienter då patienterna inte är så många men behöver mycket vård.

Camilla Andersson, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Region Jönköpings län får 3000 kronor för att delta på en heldagskonferens Stockholm gällande ”Fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar”. Camillas syfte med konferensen är att använda kunskapen till att motivera sina kollegor till rörelse och träning i vardagen.

Elisabeth Moberg, barnmorska vid kvinnohälsovården i Vaggeryd, får 13.800 kronor för att hospitera på Soddo Christians sjukhus i södra Etiopien. Syftet med resan är att inhämta kunskap och förståelse hur vården kan se ut utifrån olika förutsättningar som kan stärka rollen som barnmorska framöver.

Anna Jansson och Sabine Fallberg, sjuksköterskor vid Norrahammars vårdcentral, får 13.500 kronor vardera för att genomföra en utbildning gällande diabetes i primärvården vid Karolinska institutet i Stockholm. Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap och vidga sina vyer.

Anneli Hammarskjöld och Karolina Lidåker, sjuksköterskor vid operation/IVA, Länssjukhuset Ryhov, får 14.000 kronor vardera för att delta i en internationell kongress inom anestesi i Barcelona. Syfte med kongressen är att få mer kunskap inom området samt få idéer till vidareutveckling och förbättringsarbeten i den egna verksamheten.

Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska samt få möjlighet att resa till andra länder.