Tyck till om vårt hållbarhetsarbete

Illustrationer som visar vindkraftverk, könssymboler, människor, ko, ägg och elbil.
Foto: Jenny Gustafsson

Vilka insatser tycker du är viktigast för att Region Jönköpings län ska bidra till ett hållbart samhälle? Och varför tycker du det?

Nu är vi i full gång med att ta fram ett nytt program för hållbar utveckling. I programmet sätter vi upp mål och aktiviteter för hur vi till exempel ska minska vår klimatpåverkan, skapa en giftfri miljö och arbeta med likabehandling och mångfald under åren 2021–2025.

Vilka insatser tycker du är viktigast? Svara gärna på vår enkät, senast 30 november 2019. De fem bästa motiveringarna belönar vi med ett presentkort på Spira (värde 300 kronor). Vi lottar också ut tio biobiljetter bland alla som har svarat.

Tack!

Tyck till om vårt hållbarhetsarbete, enkät(Extern länk)