Undvik influensa - vaccinera dig

Kvinna tittar in i kameran
I år lägger Region Jönköpings län extra fokus på att nå ut med vaccinationsuppmaning till personer under 65 år som tillhör en medicinsk riskgrupp, berättar smittskyddsläkare Malin Bengnér. Foto: Lii Almnäs

Nu är det dags att vaccinera sig mot årets influensa. Vaccination är det bästa och mest välbeprövade sättet att undvika den smittsamma och ofta besvärliga sjukdomen.

Säsonginfluensan, som regelbundet återkommer varje vinterhalvår, är mycket smittsam och orsakas av ett virus som smittar genom luften, till exempel via hostningar och nysningar. Influensan kan ge allt från mildare förkylningssymptom till livshotande sjukdom.

­— Vanligt är att du känner dig mycket sjuk eller matt med hög feber, huvudvärk, halsont, hosta och ont i musklerna, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare Region Jönköpings län.  

Fokus på yngre

I år lägger Region Jönköpings län extra fokus på att nå ut med vaccinationsuppmaning till personer under 65 år som tillhör en medicinsk riskgrupp. Det handlar om personer med till exempel kronisk hjärt- och lungsjukdom, nedsatt immunförsvar och nedsatt andningsförmåga.

— Som lite yngre är det inte säkert att man själv identifierar sig som en riskindivid men dessa personer löper en klart ökad risk att bli svårt sjuk av influensa, säger Malin Bengnér.

— Dessutom kan grundsjukdomen försämras och det är inte säkert att de någonsin kommer tillbaka till samma funktionsnivå som innan influensan.

Andra riskgrupper som också uppmanas att vaccinera sig är personer över 65 år och gravida. För de som bor i Jönköpings län och tillhör en riskgrupp är vaccinationen gratis.

Skyddet avtar med tiden

Influensavaccinet är ett mycket väl beprövat läkemedel som använts sedan 1940-talet och getts i miljarder doser.
— Vissa kan känna av ömhet i armen, huvudvärk och lite feber efter sprutan men andra biverkningar än dessa är extremt ovanliga.

Eftersom influensavirus ständigt förändras så anpassas vaccinet varje år för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under kommande säsong. Skyddseffekten är som störst de första månaderna men avtar därefter med tiden.
— Därför är det viktigt att vaccinera sig mot influensa varje år.

Från och med tisdagen den 19 november kan Jönköpings läns invånare vaccinera sig mot årets influensa på någon av länets vårdcentraler.