Unikt avtal ger fördjupat samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen

En sjuksköterska behandlar en patient i en säng
Inom Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län) sker det sedan länge ett samarbete. Genom ett unikt avtal fördjupas det nu ytterligare inom klinisk forskning (bilden), utbildning och utveckling, med målet att ge invånarna en sjukvård i världsklass. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland har länge samarbetat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Nu fördjupas det samarbetet ytterligare genom ett unikt avtal tillsammans med Linköpings universitet, med målet att universitetssjukvården till 2025 ska bli nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling.

– Vi vill ge de nästan 1,1 miljon invånarna inom Sydöstra sjukvårdsregionen en fortsatt bra hälso- och sjukvård och utveckla den till världsklass. Vi har sedan många år ett mycket bra samarbete, vilket vi nu fördjupar ytterligare för klinisk forskning,utbildning, och utveckling, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD), sedan regionstyrelsen tisdag 29 januari 2019 beslutat godkänna  avtalet.

Avtalet tecknas dagarna efter att tidningen Dagens Medicin utsett ”Sveriges Bästa Sjukhus”, ännu en gång med fina placeringar för sjukhusen i såväl Sydöstra sjukvårdsregionen som Region Jönköpings län.

"Tillits- och samarbetskultur"

I Dagens medicins egen sammanställning är meritlistan för de sju åren imponerande med ”15 guld, 10 silver och 6 brons”, eller 31 av 63 möjliga medaljplatser. En tillits- och samarbetskultur och regionala medicinska programområden som ger känslan av ett enda sjukvårdssystem, lyfts fram som förklaringar.

– Vi ser att vi i Sydöstra sjukvårdsregionen bedriver en väldigt bra sjukvård i nationell jämförelse. Det gemensamma arbete vi har startat med kunskapsstyrning kommer att utveckla sjukvården ytterligare, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Ett annat tydligt exempel är den decentraliserade läkarutbildningen som startade 21 januari i Norrköping, Linköping, Jönköping och Kalmar, i ett samarbete mellan de tre regionerna och Linköpings universitet. Nu stärks samarbetet ytterligare.

Skapa ett system

– Det handlar om att ”bygga ihop” Sydöstra sjukvårdsregionen i ett och samma system kring forskning, utbildning och utvecklingsfrågor, med målet att helt enkelt skapa en ännu bättre hälso- och sjukvård för invånarna, säger Staffan Hägg, överläkare och verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

Han har deltagit i det arbete som flera grupper gjort med att ta fram ett avtal som nu alla parter i dagarna skriver under och som kommit till efter en utvärdering av universitetssjukvården i Sverige.

”Hög ambitionsnivå”

– Vi har haft många och bra möten som nu landat i ett slutdokument som är väldigt bra med hög ambitionsnivå.  Detta är ett resultat av den fina samverkan vi har sedan länge.  Samverkan är en nyckelfaktor för att bibehålla den positiva nivån med den bästa hälso- och sjukvården, säger Staffan Hägg.

Hälso- och sjukvård i världsklass

Dokumentet formulerar målbilder till 2025. Då ska Sydöstra sjukvårdsregionen bland annat:

  • Ge patienterna en hälso- och sjukvård i världsklass
  • Ha fokus på patienten i hela vårdkedjan
  • Ha en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö
  • Vara bäst i Sverige på klinisk utbildning och världsledande i utvecklingen av interprofessionellt lärande( olika vårdutbildningar lär tillsammans).
  • Dessutom ska det finnas ett gemensamt system för vårddata och forskningsdata.

– Nu handlar det om att göra verkstad av detta, att omsätta dokumentet i praktiskt arbete. Vissa arbetsgrupper finns redan, andra behöver bildas, säger Staffan Hägg.

Universitet blir ett nav

Universitet i Linköping och dess medicinska fakultet får en central roll i arbetet och blir ett nav för högspecialiserad vård. Region Östergötland har sedan länge ett tätt akademiskt samarbete med universitetet. Till 2021 ska Region Jönköpings län och Region Kalmar ha nått samma relation med universitetet enligt de tidigare avtal som finns.

Detta utgör en bas för den kliniska forskningen och utbildningen, vilket ger stor nytta för verksamheterna och patienterna genom den utveckling som sker av kunskap och kompetensförsörjning.

Ge högspecialiserad vård

Detta ger även ökad möjlighet att konkurrera nationellt om den högspecialiserade vård som ska organiseras på få enheter i Sverige.

– Universitetssjukvård kan finnas såväl på universitetssjukhus som på andra sjukhus eller i öppenvården. Enheter med ett sådant utökat uppdrag kallas universitetssjukvårdsenheter. Vi i Region Jönköpings län har till exempel ansökt om några sådana enheter, något som ska utvärderas just nu, säger Staffan Hägg.

”Driva medicinska utvecklingen framåt”

Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, är mycket nöjd med det samarbetsavtal som Region Jönköpings län nu går in i:

– För att få en bra regional tillväxt behöver vi prioritera forskning och utbildning. Genom avtalet kan vi arbeta konkret med detta tillsammans med de övriga regionerna. Ytterst handlar det om att driva den medicinska utvecklingen framåt och att resultatet kommer patienterna i vårt län till del, säger hon.

Fotnot: Dokumentet som de fyra parterna nu skriver under heter ”Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen”.