Utvecklingskraft: Kraft till rörelse att utveckla hälso- och sjukvården

Fyra personer på en scen
När Stefan Jutterdal föll ihop i hjärtstopp på Bornholm, fick hustrun och sjuksköterskan Anmnmargreth Kvarnefors göra hjärt- lungräddning, och fick stöttning av kirurgen Erik Erichsen och hans fru Sennait, sjuksköterska, som råkade passera. På Utvecklingskraft höll projektledare Eva Werner (längst till vänster) i ett scensamtal om detta och uppmanade samtidigt konferensdeltagarna att träna hjärt-och lungräddning i en monter på konferensen. Foto: Mikael Bergström

Omkring 600 företrädare för hälso- och sjukvården i Sverige samlades de två sista dagarna i maj till den nationella konferensen Utvecklingskraft i Jönköping. För 15:e året genomfördes denna mötesplats för spridning av såväl goda exempel som diskussion om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas.

Det handlar om nationell kunskapsstyrning för att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård i Sverige, om den nationella satsningen Nära Vård, för att få tyngdpunkten på vårdinsatser närmare patienterna, och det handlar om ett aktivt arbete för att öka patientmedverkan i hälso- och sjukvården och digitala tjänster för att möta kommande utmaningar.

På Utvecklingskraft fanns också de personliga berättelserna. Som ”rebellkirurgen” Erik Erichsen och hans mångåriga arbete med små resurser på ett landsbygdssjukhus i Etiopien. Eller den starka berättelsen av Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, som drabbades av hjärtstopp på Bornholm och räddades till livet genom hjärt- och lungräddning av sin sjuksköterskeutbildade hustru Annmargreth och en förbipasserande kirurg – Erik Erichsen.

Läs mer om Utvecklingskraft och se filmklipp:

Utvecklingskraft: Kraft till rörelse att utveckla hälso- och sjukvården