Välfungerande strokevård i Region Jönköpings län

vårdpersonal med patient
Strokeenheten vid Länssjukhuset Ryhov Foto: Johan W Avby

Invånarna kan känna sig trygga med strokevården. Det berättar Eva-Lena Enell, verksamhetschef för medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Inspektionen för vård och omsorg publicerade den 13 december 2017 en rapport om strokevården i Jönköpings län och Kalmar län. Rapporten innehåller uppgifter som till stor del berör 2015 och 2016. Sedan dess har mycket förbättrats inom strokevården i Region Jönköpings län. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping var situationen bekymmersam inom strokevården under 2016 och första halvan av 2017, men efter sommaren 2017 har läget förbättrats betydligt.

– Sedan den 21 augusti 2017 är alla vårdplatser öppna på strokeavdelningen och avdelningen är fullbemannad. Vi har en väldigt engagerad personalgrupp som har tydliga ambitioner att nå målen i de nationella riktlinjerna för strokevård, säger Eva-Lena Enell, verksamhetschef för medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Snabba insatser

Personer med strokesymtom som kommer till Länssjukhuset Ryhov blir snabbt omhändertagna och får behandling enligt de nationella riktlinjerna. Det innebär bland annat att de patienter som behöver propplösande läkemedel (trombolys) får det snabbt, att patienter med strokesymtom vårdas på strokeavdelning och att rehabiliteringen startar väldigt tidigt.

– Under det fjärde kvartalet i år ser vi en förbättring när det gäller andelen som vårdas på strokeavdelningen. Det är ganska få fall som har lagts in kvalitetsregistren än, men hittills under det fjärde kvartalet är andelen som har vårdats på strokeavdelningen 94 procent. Målet i de nationella riktlinjerna är 90 procent. Vissa av dessa patienter läggs först in på akutvårdsavdelningen för att kort därefter förflyttas till strokeavdelningen. Direktinläggningen till strokeavdelningen – alltså utan att först läggas in på akutvårdsavdelningen – var 43 procent under 2016. Under det fjärde kvartalet i år är motsvarande siffra 65 procent, säger Eva-Lena Enell.

Ytterligare förbättringar är att vänta inom det här området. I början av 2018 ändras strokevården så att ännu fler patienter med strokesymtom kommer direkt till strokeavdelningen.

Alltid akutvårdsavdelningen eller strokeavdelningen

I rapporten från IVO nämns att patienter med strokesymtom kan hamna på andra kliniker än akutvårdsavdelningen eller strokeavdelningen, till exempel på öronkliniken.

– Det stämmer inte. Patienter med akuta symtom på stroke läggs alltid in på akutvårdsavdelningen eller strokeavdelningen. Precis som på de allra flesta andra sjukhus kan däremot patienter som har drabbats av stroke och som är färdigbehandlade på sjukhuset flyttas över till andra kliniker. Det kan ske under tiden som de väntar på att kunna lämna sjukhuset för att i stället bli omhändertagna av kommunen.

Patienter från Jönköping behandlas i Jönköping

Patienter med strokesymtom körs nu inte heller från Länssjukhuset Ryhov till Höglandssjukhuset i Eksjö för behandling.

– Under en vecka sommaren 2016 stängde vi strokeavdelningen på Länssjukhuset Ryhov på grund av personalbrist. Under den veckan hade vi en överenskommelse med strokevården på Höglandssjukhuset om att patienter med behov av propplösande behandling skulle transporteras dit. Det ledde till att en enda patient från Ryhov fick propplösande behandling i Eksjö. Efter den veckan under förra sommaren har vi kunnat ta hand om strokepatienterna här på Ryhov, säger Eva-Lena Enell.

Invånarna kan känna sig trygga

I IVO:s rapport lyfts också det politiska ansvaret för att vårdkedjan lever upp till god kvalitet.

– Vi har en god strokevård och som invånare kan man vara trygg i att man får bästa vård. Sedan IVO:s granskning har det hunnit hända mycket och de allra flesta vårdas på strokeavdelning, alla vårdplatser är öppna och det är väl bemannat med personal. Vi arbetar efter de nationella riktlinjerna för strokevård, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Med all den kunskap som Eva-Lena Enell har om strokevården på Länssjukhuset Ryhov så tycker hon att invånarna ska känna sig trygga.

– Vi har bra förutsättningar både på akutmottagningen och strokeavdelningen för att ta emot patienter med stroke. Vi har också bra samarbeten med kommunerna så att patienterna kan få en bra övergång från sjukhusvården till dess att de är tillbaka i hemmet. Sammantaget kan personer som insjuknar i stroke i Jönköpingsområdet känna sig trygga här, säger Eva-Lena Enell.

HELENA DOVIER