Välkommen till regionfullmäktige 5 december 2017

Nu finns handlingarna publicerade till mötet på tisdag 5 december 2017.

Du kan besöka fullmäktigemötet i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping eller följa sändningen här på webbplatsen.

På dagordningen står bland annat budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan för 2019–2020, nybyggnad av häststall och komplettering av det regionala trafikförsörjningsprogram. 

Handlingarna: Regionfullmäktige 5 december 2017

Fullmäktige via webb-tv