Aortascreening av 65-åringar upptäcker bråck på kroppspulsådern

Biomedicinska analytikern Lasse Jönsson undersöker kroppspulsådern i buken på Lars-Gunnar Ottosson. Efter några minuters undersökning och mätning på skärmen får Lars-Gunnar ett lugnande besked, aortan är rak och fin utan bråck.
Biomedicinska analytikern Lasse Jönsson undersöker kroppspulsådern i buken på Lars-Gunnar Ottosson. Efter några minuters undersökning och mätning på skärmen får Lars-Gunnar ett lugnande besked, aortan är rak och fin utan bråck. Foto: Mikael Bergström
Biomedicinska analytikern Lasse Jönsson undersöker kroppspulsådern i buken på Lars-Gunnar Ottosson. Efter några minuters undersökning och mätning på skärmen får Lars-Gunnar ett lugnande besked, aortan är rak och fin utan bråck. Ultraljudsbilden visar hur kroppspulsådern ser ut och diametern kan mätas. Finns det ett bråck blir det remiss för vidare uppföljning.

Det tar bara några minuter, är helt ofarligt och känns ingenting. Men ultraljudsundersökningen av kroppspulsådern på män som fyllt 65 år räddar varje år liv, då bråck kan upptäckas i tid och opereras planerat.

– Det är jättebra att bli kallad. Jag har hört om bekanta som varit innan på den här undersökningen, säger Lars-Gunnar Ottosson i Starkeryd, Skillingaryd.

Han har just fått sin kroppspulsåder i buken undersökt på klinisk fysiologi, Värnamo sjukhus, av biomedicinska analytikerna Lasse Jönsson och Gertrude Malm.

De genomför årets sista screeningmottagning, då de under en halvdag hinner undersöka ett 20-tal män som tackat ja till erbjudandet om undersökning av kroppspulsådern.

Screening infördes 2009

Dåvarande Landstinget införde screeningen 2009 som ett sätt att öka överlevnaden vid bråck på kroppspulsådern. Undersökningen sker av ett avsnitt av kroppspulsådern i buken, som är den vanligaste sträckan för ett bråck.

De första fem åren kallades 65, 70 och 75-åringar. Numera kallas alla 65-åringar (omkring 1 000- 2 000 personer) årligen till denna ultraljudsundersökning som bara tar några minuter. Omkring 90 procent kommer. De som upptäcks med aortabråck får remiss till kirurgklinik för fortsatt kontroll och utredning.

– Vi avsätter fem minuter per kallad, och det är mycket som ska hinnas med under den tiden, säger Lasse Jönsson.

Efter legitimering och betalning får den kallade lägga sig på bristen med bar mage. Ultraljudsdetektorn förs över magen och kroppspulsådern syns på bildskärmen.

Under 25 millimeter godkänt

– En diameter under 25 millimeter godkänner vi. De flesta ligger på 15-20 millimeter. Men är den rak och fin är också 25-26 millimeter okej. Ser vi en vidgning, ett bråck, blir det tätare kontroller. Om bråket är 55 millimeter kan det bli operation, förklarar Lasse Jönsson.

Denna massundersökning som genomförs på alla tre sjukhus i Jönköpings län, är en av orsakerna till annat dödligheten i aortabråck har minskat kraftigt.

– Jag tycker att detta är mycket viktiga undersökningar och att vi har lyckats bra med den här processen, säger Lasse Jönsson.

Ser aortan bra ut vid 65 års ålder, behövs ingen mer undersökning, eftersom risken är liten att ett bråck utvecklas senare i livet.

Att det bara är män som erbjuds undersökningen beror på att de dominerar stort när det handlar om aortabråck. En svensk studie visar att bara en sjättedel så många kvinnor som män drabbas, och i högre ålder än männen.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Allt fler överlever bråck på kroppspulsådern

Jan fick sitt bråck på kroppspulsådern opererat