Förskolor bygger för mer hälsofrämjande utomhusmiljöer

Barn leker vid en bäck
Här ska det grävas! På Blåsippans stora skogstomt finns en liten spännande bäck, som nu ska rustas upp för mer vattenlek. Men det ska också bland annat planteras buskar och träd som ska ge fläder, krusbär, hallon, päron och äpplen. Foto: Johan W Avby
Barn leker vid en bäckEn pojke gräverBarn sitter på huk utomhusBarn bygger ett insektshotell

Stimulerande utemiljöer ger bättre inlärning och hälsa. Därför gör nu nio förskolor i Jönköpings län en satsning på sin utemiljö i form av till exempel miniskogsträdgårdar, insektshotell, hinderbanor, odlingslådor, UV-skydd och vattenlek i ett projekt som leds av Region Jönköpings län och Jönköping University.

Våren är efterlängtad av personal och barn på förskolorna Baronen och Blåsippan i Eksjö med drygt 30 respektive 100 barn upp till och med fem år. För nu ska den nya utomhusmiljön byggas som ska stimulera till mer lek, rörelse, lärande och återhämtning i en grön miljö.

Det handlar bland annat om att anlägga miniskogsträdgård med bärbuskar och fruktträd, utveckla odlingslådorna och skapa möjlighet till vattenlek.

Planerat har de gjort tillsammans med stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jörgensen och det praktiska arbetet hjälper gymnasieelever på Nifsarpsskolan till med.

”Gården behövde utvecklas”

– Vi såg att vår välanvända gård behövde utveckling. Vi ville förbättra utomhusmiljön för barnens skull och få in mer grönska och träd. Tack vare projektet har vi nu kommit igång och vi är väldigt glada att vi fått med oss stadsträdgårdsmästaren. Vi har nu ett mål att sträva mot, en arbetsgrupp och vet vad vi ska göra för att få in det gröna, säger Susanne Lindström, förskolechef på Baronen.

Utomhusmiljön är viktig. De drygt 30 barnen har möjlighet att vara ute tre-fyra timmar per dag om vädret är bra.

Förra året planterades bland annat vårlökar, smultron och blomsterbönor. Sedan dess har en byrålåda omvandlas till insektshotell, tunnor riggats för vattenlek och solskydd monterats över gungor. I år ska gården få betydligt mer grönska, med buskar och träd som ger både naturligt UV-skydd och utrymmen för lek, mötesplatser och återhämtning.

”Blir mer varierad lek”

– Det kommer att bli mycket mer varierad lek för barnen, som jag tror kommer att utveckla deras fantasi på ett helt nytt sätt, samtidigt som de lär sig om naturen, säger barnskötare Susanne Ringblom.

Förutom satsningen på grönt har Baronen med hjälp av investeringspengar skaffat ett nytt förråd för cyklar, skottkärror, spadar och allt annat som används på gården.

– Vi har också engagerat föräldrarna genom att informera dem med uppsatta bilder och brev. Sedan är tanken att de ska få hjälpa till lite framöver, säger Susanne Lindström.

Vilka effekter olika satsningar har på barnens beteenden mäts också löpande. Detta ger också ett lärande för personalen i metodiken för förbättringsarbeten.

– Att mäta och visa resultatet är ett bra sätt att visa effekterna av samverkan. Detta är samma metodik som sjukvården använder, säger projektledare Anne Wilderoth.

Bäcken ger vattenlek

På Blåsippans förskola, några kilometer därifrån, håller några barn på att gräva i en liten grund bäck som porlar i skogsdungen.

– Vi ska bredda bäcken med stensättning, så att vi bland annat kan titta på grodyngel och segla med barkbåtar, säger barnskötare Jenny Svensson.

På Blåsippans förskola har de sex avdelningarna varsin liten gård, men fokus i projektet är den stora gemensamma gården. En samlingspunkt, som förutom en stor gräsmatta också bland annat består av en skogsdunge med den lilla bäcken.

Där har gräsytan med lekställning och möjlighet att cykla runt blivit en naturlig gräns för barnens lek.

”Utnyttja ytorna bättre”

– Därför ville vi få in naturen som ett större inslag, att utnyttja ytorna bättre och samtidigt stimulera och väcka nya intressen hos barnen genom att få in fler aktiviteter i naturen, säger barnskötare Charlotte Lindegren.

Därför är planen att i år plantera bärbuskar och fruktträd med bland annat päron, äpple, fläder, krusbär, vinbär och hallon men också fladdermusholkar och plantering av pil för att skapa en koja.

Att odla och skörda fortsätter de också med. Liksom Baronen har Blåsippan sedan tidigare ett samarbete med Fobo, ( Förbundet organisk biologisk odling) i Eksjö, som försett dem med olika material.

– Vi brukar få fröer från dem. Sedan har vi pallkragar där vi har satt till exempel blommor, potatis, morötter, sockerärtor och pumpor, säger Jenny Svensson.

”Lärt oss strukturera arbetet”

På Blåsippan var glädjen stor när förskolan kom med i projektet.

– Vi har funderat i många år på att få igång utomhusmiljön. Från början trodde vi nog att vi skulle få mer hjälp med arbetet. I stället fick vi själva vara motorn i arbetet – och det blev väldigt lyckat. Det lärde oss att strukturera upp arbetet och vi fick inspiration från föreläsningarna, säger Charlotte Lindegren.

Att en satsning på utomhusmiljön har stor betydelse för rörelse och hälsa är känt via forskningen.

– Vi ser ju vad bra barnen mår när de får vara ute. Detta är också något som föräldrarna vill, säger barnskötare Dorit Lindahl.

Syftet är att skapa miljöer som inbjuder till mer rörelse och aktivitet, men också att skapa delaktighet för barn och föräldrar och samarbete mellan avdelningar.

 Påverkar inlärning och hälsa

– Många förskolor har till exempel satsat på miniskogsträdgårdar, vilket är ypperligt i stadsmiljö. Här lär sig barnen hela kedjan från att så till att skörda. Vi vet hur betydelsefull utemiljön är för barnens inlärning och psykiska och fysiska hälsa, samtidigt som vi främjar hållbarhet, säger Lena Hedin på Region Jönköpings läns sektion folkhälsa, som tillsammans med kollegan Anne Wilderoth är projektledare för ”Multifunktionella utomhusmiljöer på förskolor”.

Forskning om hälsoeffekterna

Projektet har fokus på fyra områden: natur, rörelse, återhämtning och UV-skydd och genomförs tillsammans med Jönköping University som bedriver forskning om de hälsoeffekter som blir när utomhusmiljön rustas upp och personal och barn är delaktiga i arbetet.

Hösten 2017 valdes nio förskolor ut, spridda i länet.

– Vi ville ha en blandning av landsbygd, stad och socioekonomiska svaga områden, och valde också utifrån hur deras gårdar ser ut idag och den motivering de skickat in. De har väldigt olika förutsättningar, vilket är en styrka, säger Lena Hedin.

Förvandlat sand- och asfaltsytor

Förskolorna har bildat team som arbetat med planeringen av utemiljön, i många fall för att förvandla tidigare sand- gräs- eller asfaltsytor till utemiljöer som lockar till olika aktiviteter.

Projektledarna har tillsammans med forskargruppen besökt alla förskolorna och förskoleteamen har bjudits in till fyra lärandeseminarium med bland annat föreläsningar om  förbättringsarbete, ekosystemtjänster, hur man testar och mäter, och för att dela erfarenheter med varandra och redovisa sina resultat.

Sprida resultaten till fler

– Nu i maj ska vi ha en återträff och i oktober ett spridningsseminarium för att presentera forskningsresultatet och sprida erfarenheterna till andra förskolor.  Förskolepersonalen har varit en mycket uppskattad målgrupp med pedagogiska och kreativa team.  Det här arbetet har också motiverat dem till att arbeta mer med natur och hälsa, säger Lena Hedin.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Stadsträdgårdsmästaren har hjälpt till med planeringen

Forskningsstudie om utvecklade utomhusmiljöer

Fotnot:
Projektet ”Multifunktionella utomhusmiljöer på förskolor” är en del i Region Jönköpings läns strategi ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”.