Gemensam studierektorsorganisation arbetar för Sveriges bästa specialisttjänstgöring (ST)

Ökade krav från 2015 på specialistläkarutbildningen ledde till att Region Jönköpings län rustade upp sin studierektorsorganisation, med fler och ämnesspecifika studierektorer som samlades i en gemensam organisation hos Futurum.

– Tidigare hade vi två eller tre studierektorer på varje sjukhus, fyra stycken i primärvården och några på vissa kliniker. Utifrån nya organisation för sjukhusen valde vi att formalisera ansvaret och samla ihop resurserna i en gemensam organisation. Vi har tagit några tydliga steg som blivit väldigt bra, säger Raymond Lenrick, överläkare och ledare för studierektorsorganisationen för ST vid Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

De tiotalet studierektorerna blev drygt 20 och ämnesspecifika inom varje specialitet.

Gemensam organisation ger mer styrka

– Vi samlas regelbundet och lär av och med varandra, och tar gemensamma beslut kring kurser för ST, enkäter, och en mängd andra aktiviteter som stärker både lärandet som ST-läkare och Region Jönköpings län.  De tidigare goda isolerade insatserna från varje studierektor har kunnat fortsätta, men har nu också fått mer styrka i och med den gemensamma organisationen. De har ett självständigt uppdrag som studierektorer med sin specialitet i fokus och samtidigt ett gemensamt ansvar för all ST i regionen, säger Raymond Lenrick.

Den tydliga ambitionen från studierektorsorganisationen är att bidra till att skapa en bra lärandemiljö för de 300 ST-läkarna som arbetar ute i verksamheten.

Vill skapa Sveriges bästa ST

– Vi vill jobba tillsammans med verksamheterna för att skapa Sveriges bästa ST-utbildning. Ambitionen är att ha en riktigt bra och omtalad ST. Det ger specialister med hög kompetens och underlättar rekryteringen av AT-läkare om de ser att ST-utbildningen också är bra. Därför är en tydlig satsning väldigt värdefullt, säger Raymond Lenrick.

Den gemensamma studierektorsorganisationen gör det möjligt att arbeta mer lika över hela Region Jönköpings län. Det ger också möjlighet att samordna och hjälpa ST-läkarna i det stora administrativa jobbet med logistiken kring sidotjänstgöringar och annan kompetensutveckling.

– Vi försöker nu också få till ett system där vi med hjälp av IT-stöd ska underlätta för ST-läkarna gällande sidotjänstgöring på annan klinik, säger Raymond Lenrick.

”Handledarna är mycket värdefulla”

En av de kanske viktigaste faktorerna för en ST-läkare är handledningen.

– Det är väldigt viktigt att ge de alla våra omkring 300 handledare i organisationen bra förutsättningar. Huvudhandledarna är väldigt värdefulla. De gör ett arbete som behöver uppmärksammas och värderas betydligt mer. De har stora krav på sig och ska bland annat stödja ST-läkarnas kontinuerliga kompetensutveckling, kvalitetsarbeten och vetenskapliga arbeten, med mera. Så det är en tuff tid. Samtidigt är den goda handledningen i många stycken avgörande för att det blir en bra utveckling under specialisttjänstgöringen, säger Raymond Lenrick.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Utbildningen av specialistläkare viktig för kompetensförsörjningen

ST-läkare i allmänmedicin reflekterar över sin yrkesroll

Fotnot:
I oktober 2018 blir Region Jönköpings län värd för de årliga ST-dagarna för ST-läkare i allmänmedicin som träffas på Elmia. Omkring 300-400 ST-läkare samlas då i Jönköping. Programinnehåll håller på att tas fram och regionens AT-läkare kommer att bjudas in till föreläsningarna.