Handledaren: Stimulerande för äldre läkare att handleda unga AT-läkare

En manlig och en kvinnlig läkare sitter vid ett skrivbord och pratar
Hur ska man bemöta olika önskemål eller krav från patienterna? Distriktsläkare Lars Gröndahl på vårdcentralen Hälsan 2 i Jönköping har 37 års erfarenhet när han handleder AT-läkaren Karin Jamil i hur kontakten mellan distriktsläkare och patient kan fungera som bäst. Foto: Johan W Avby

AT-läkarna lyfter fram handledningen som en av de viktigaste delarna under utbildningen. För distriktsläkare Lars Gröndahl på Hälsan 2 i Jönköping är det naturligt att vara handledare för unga AT-läkare och dela med sig av 37 års erfarenhet.

– Det är väldigt roligt att handleda unga AT-läkare som kommer med modern kunskap och entusiasm. Även om det tar lite extra tid så ser jag det närmast som avkoppling, eftersom det bryter av mot det övriga arbetet, säger Lars Gröndahl.

AT-läkaren får efter introduktion ha egen patientmottagning under den sex månader långa och avslutande placeringen, men med lite mer tid för patienterna än ordinarie läkare.

– Som handledare har jag regelbunden träff med AT-läkaren en timme i veckan där vi kan gå igenom allmänna frågor. Men meningen är att AT-läkaren ska kunna fråga vem som helst av kollegorna hela tiden, säger han.

”Lära ut förhållningssätt”

Lars Gröndahl konstaterar att han främst kan bidra med sin långa erfarenhet, inte minst när det handlar om bemötande.

– Jag kan till exempel lära ut förhållningssätt när patienter ställer krav. Ibland är patientens krav fullt rimliga, men ibland finns det också krav som vi inte kan uppfylla. Det kan vara svårt att hantera när man inte har så stor erfarenhet.

En kvinna som önskar att en kvinnlig läkare ska utföra en gynekologisk undersökning, är något man försöker ordna. Men en patient som vill välja bort en viss läkare utifrån etniska eller religiösa skäl, eller att det är en utbildningsläkare, är krav som inte kan uppfyllas. Däremot kan önskemål om att träffa en läkare som talar samma modersmål accepteras.

Lars Gröndahl konstaterar att det kan vara stor variation i den kliniska skickligheten hos AT-läkare. Det är den träningen de ska få under sin tid på vårdcentral.

AT-läkare har hjälp av ST-läkare

– Vi kanske inte har så mycket ”hantverksskicklighet” i primärvården och mer långdragna bekymmer än sjukhusvården. Men vi kan lära ut hur man ställer diagnos och här har AT-läkarna ofta stor hjälp av ST-läkare, säger han.

Faktadokument och 1177 är andra källor, eller googlande efter forskningsrapporter.

– Våra patienter brukar vara pålästa, vilket för det mesta är bra. Men ibland blandar de ihop saker som jag som läkare behöver reda ut.

Även en rutinerad distriktsläkare behöver söka information i olika källor.

– Patienterna uppskattar ofta när jag säger att jag inte vet, men ska ta reda på något. Efter många år som läkare kan jag förstås mycket mer än när jag var AT-läkare. Samtidigt inser jag hur mycket jag inte kan… säger Lars Gröndahl.

AT-läkare är uppskattade

Marie Sjöbrink, verksamhetschef för Eksjö vårdcentral, konstaterar att AT-läkarna har en viktig roll i vårdcentralens verksamhet:

– För oss på vårdcentralen är det mycket uppskattat med AT läkare och förhoppningsvis har vi lockat en och annan till oss. Under de första veckorna får AT-läkaren gå bredvid och introduceras till vårdcentralens olika mottagningar och lära sig vårdcentralens flöden.  Det handlar bland annat om instruktion i diverse tekniker, till exempel gynundersökning, ögonmikroskop och öronmikroskop. AT-läkaren börjar ta egna patienter i successivt ökande omfattning och svårighetsgrad, förklarar hon.

Fakta-utbildning och teamträffar

Som AT-läkare deltar man i den undervisning/aktiviteter som ingår i AT, samt den interna undervisning som är relevant. AT-läkaren erbjudas att delta vid FAKTA-utbildning och bör delta i arbetsplatsträffar och teamträffar.

– Jourarbete ingår i AT i viss omfattning. Då går man tillsammans med distriktsläkare eller ST – läkare där bakjoursstöd finns. AT-läkaren har en specialistläkare inom allmänmedicin som personlig handledare och de träffas en timme i veckan, säger hon.

MIKAEL BERGSTRÖM 

Läs mer:

AT-läkarna viktiga för Region Jönköpings län

AT-tiden en viktig utbildning och resurs i sjukvården