Hjärtats hus en mötesplats för gemenskap och kunskap

Grupp sitter och fikar
Fikastunden på Hjärtats Hus ger upphov till många samtal och stor gemenskap. Från vänster Ewa Carlsson, Anne-Marie Almgard, Mikael Grahn, Jacqueline Hanell (praktikant) samt Eva-Lotta Wadman. Foto: Mikael Bergström
Grupp sitter och fikarGrupp tränar utomhusGrupp går stavgångTre personer tittar in i kameran

De har cancersjukdom som gemensam erfarenhet. Men när patienter och närstående träffas i Hjärtats Hus på Ryhovs herrgård varje onsdagseftermiddag är det umgänget och gemenskapen som är i fokus – och möjligheten till stöd. Nu ska verksamheten utvecklas och spridas i Jönköpings län.

– Hjärtats Hus betyder väldigt mycket, både känslomässigt och på annat sätt, för att få träffa människor som varit i liknande situation med cancersjukdom, säger besökaren Anne-Marie Almgard. Detta är en samlingsplats för alla. Här kan man vara sig själv utan att förställa sig eller förklara sin sjukdom. Att anhöriga är med är också väldigt viktigt eftersom de drar ett stort lass. Anhörigas roll och förmåga att finnas till hands behöver lyftas fram, tycker hon.

Anne-Marie Almgard konstaterar att sjukvårdens personal är professionella i den medicinska behandlingen men att Hjärtats Hus fyller en annan funktion.

”Strävar efter att må så bra som möjligt”

– Det handlar också om att den enskilda människan gör något åt sin livssituation, och det tycker jag att alla som besöker Hjärtats Hus gör. Alla strävar efter att försöka må så bra som möjligt.

Det är full aktivitet i huset. Hälsovetare Elina Rehn från Sävsjö vårdcentral har just avslutat sitt föredrag om träningstips och visat praktiska övningar på gården. En grupp har gett sig ut en runda med stavgång på Ryhovsområdet. En annan grupp har slagit sig ner för att fika och prata. Avslappningsövningar och olika pyssel som målning, pärlor eller kalligrafi är andra givna inslag.

Samtalet pendlar mellan stort och smått i gruppen med ett 30-tal besökare varje vecka. Man välkomnar nya besökare och är observant på om någon har en dipp som kräver lyhördhet och ett samtal i enskildhet.

Ewa besöker regelbundet

Hjärtats Hus är en öppen verksamhet, dit deltagarna kommer så ofta de vill och stannar så länge de vill – helt kostnadsfritt. Ewa Carlsson är en av de regelbundna besökarna.

­– Har jag inte varit här på onsdagen känner jag mig förtvivlat ensam på torsdagen.

Deltagarna konstaterar att diskussionerna ofta rör helt andra saker än enskildas sjukdomshistoria. Men när någon behöver det, finns stödet och kunskapen på nära håll.

– När människor kommer syns det väldigt väl hur de mår, och om de behöver sitta en stund och prata, eller bara vara. Så jag anser att vi sparar in minst en kuratorstjänst till regionen, säger Mikael Grahn, själv patient, som besöker Hjärtats Hus regelbundet med sin sambo Kristina Persson.

”Blir sedd för den man är”

För henne har onsdagseftermiddagarna en speciell betydelse:

– För mig som anhörig är detta verkligen ett ”andrum” som betyder jättemycket för att koppla av från det lass man drar hemma och det jobbiga man upplever, i en miljö som inte har med vården att göra och där vi kan prata om andra saker. Så fler anhöriga borde hitta hit. Här blir man sedd för den man är, säger hon.

På plats varje gång finns två schemalagda volontärer som ledare. En står i dörren och tar emot besökare, med extra omsorg för dem som kommer för första gången.

Volontär möter i dörren

– I dag har vi hittills haft tre nya besökare. Att en volontär möter i dörren är jätteviktigt, så att nya besökare känner sig välkomna och kan få möjlighet till en pratstund enskilt – om de vill, säger Maggie Målevik, projektledare och en av initiativtagarna.

I och med Hjärtats Hus har hennes dröm om en samlingspunkt för alla som berörs av cancersjukdom blivit verklighet, ett andningshål för den som har behov av gemenskap men också stöd, helt fristående men med ett nära samarbete med sjukvården.

Volontärerna har en viktig roll. Snart finns 22 utbildade, som är schemalagda för onsdagarna. Men fler brukar ansluta.

”Vill ge tillbaka lite”

– Jag tror att många känner att de är betydelsefulla och också vill ge tillbaka lite av det de fått, säger Maggie Målevik.

Föreläsarna är också viktiga, och kan vara olika yrkeskompetenser från bland annat sjukvården.

– Som idag när det handlat mycket om hälsa. Jag tror att det är viktigt att vi pratar mycket mer om vad vi kan göra själva för att må bra, säger Annmargret Kvarnefors, medlem i arbetsgruppen för Hjärtats Hus och projektledare för Hälsocafé.

Närheten till Länssjukhuset Ryhov underlättar samarbetet mellan den medicinska professionen och Hjärtats Hus-verksamheten.

Kan utbyta erfarenheter

– Det ger en väldig bonus i möjligheten att få hit föreläsare, som också kan utbyta erfarenheter med besökarna här som vet hur det är att vara sjuk. De allra flesta här är jätteintresserade av att säga vad de tycker. Så det kan ge stora vinster på sikt, säger Maggie Målevik.

I slutet av 2017 beviljades Hjärtats Hus ett bidrag på två miljoner konor från Arvsfonden för att under tre år utveckla verksamheten både till innehåll och geografisk spridning.

– Detta är jättekul. Den här verksamheten ska fungera som en länk mellan den medicinska vården och levande livet. Tanken är att hitta vägen till att må bra i vardagslivet igen, säger Eva Ulff, verksamhetsutvecklare på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov och medlem i arbetsgruppen för Hjärtats Hus.

Samlas under hälsocafé

Hjärtats Hus är tillsammans med lärcafé, självhjälpsgrupper, Levande bibliotek (personer med patienterfarenhet) och Peer (personer med egen erfarenhet inom psykiatrin) olika delar i begreppet Hälsocafé, som riktar sig till patienter och närstående inom olika sjukdomstillstånd.

– Tanken är att vi nu ska utveckla verksamheten med målet att skapa en gemensam mötesplats för alla inom olika sjukdomstillstånd, säger Annmargret Kvarnefors.

Inom just Hjärtats Hus satsas det nu på utbildning av fler volontärer med siktet på att få igång verksamhet i både södra och östra länsdelen under 2019, utifrån den treåriga projektplanen.

Skapa en jämlik vård

– Detta är en del i arbetet med att skapa en jämlik vård för patienter och närstående, säger Annmargret Kvarnefors.

Hjärtats Hus har också inlett ett samarbete med Ung Cancer, vars lokala företrädare besökt verksamheten.

– De vänder sig till gruppen 16-30 år. Vi hoppas att de ska få upp ögonen för Hjärtats Hus som samlingspunkt. Det är väldigt bra att kunna träffas över generationerna. Olika patientföreningar kan också ha träffar här i huset, säger Maggie Målevik.

Civilsamhället får större roll

Tanken med Hjärtats Hus är att ha fokus på hälsa i stället för sjukdom och utveckla hälsofrämjande aktiviteter för den enskilde. Dessutom i en modell där civilsamhället får en större roll i patienternas och närståendes liv.

– Det finns de som kommer till oss direkt efter ett sjukdomsbesked, medan andra vill vänta ett tag. Så det skulle vara bra om alla patienter och närstående får veta om oss tidigt. Under projekttiden ska vi utveckla vår information, inom vården, via vår hemsida och på Facebook, säger Maggie Målevik.

MIKAEL BERGSTRÖM