Höglandssjukhuset utvecklar kirurgi som ger ökad livskvalitet

Två personer tittar in i kameran
Kirurgerna Adrian Precup och Sarmad Hanna på Höglandssjukhuset håller på att utveckla länets bråck- och bukväggskirurgi.

Sedan 2015 har den kirurgiska verksamheten på Höglandssjukhuset utvecklats starkt inom bråck – och bukväggskirurgi med experthjälp av Sam Smedberg från Helsingborg, en av Sveriges främsta kirurger på området. Idag tas patienter emot från hela Jönköpings län och även andra delar av Sverige.

– När vi 2015 började omstruktureringen av kirurgin i Jönköpings län, fick vi i Eksjö och Värnamo ansvar för bland annat bråck- och galloperationer. Vi ville göra något spännande av detta som gav Höglandssjukhuset en bra profil, och lockade kirurger. Så vi började intressera oss för titthålsteknik och avancerad bukväggskirurgi för att kunna erbjuda en bra och modern behandling, säger kirurgen Sarmad Hanna som tillsammans med kollegan Adrian Precup utvecklat verksamheten.

Med hjälp av stipendium från Svensk Kirurgisk förening och studiebesök hos kollegor kunde de lära sig den senaste tekniken.

”Vi har nått en hög nivå”

– Genom att vi deltagit på olika kongresser, och till exempel redovisat vårt arbete på ”bråck-dagarna” i Stockholm har vi sedan gjort oss lite kända bland kollegor. I dag har vi en verksamhet där vi kan utföra mycket komplicerade fall och vi har nått en hög nivå på kunskap tack vare att vi fått ledningens förtroende att driva och utveckla verksamheten, säger Sarmad Hanna.

Till sin hjälp har de haft Sam Smedberg, pensionerad kirurg i Helsingborg, och en av Sveriges främsta experter på bråck- och bukväggskirurgi, som besökt kollegorna på Höglandssjukhuset med jämna mellanrum och bidragit till utvecklingen av den öppna operationstekniken.

”Undersökte problematiska fall tillsammans”

– Jag såg ett tillfälle att lära ut det som intresserar mig allra mest och i början var jag där veckovis med någon månads intervall. Kirurgerna i Eksjö tog då upp en del problematiska patientfall som vi undersökte tillsammans samtidigt som jag berättade hur jag bedömer och hur man kan angripa det enskilda fallet kirurgiskt. Vid mitt nästa besök gjorde vi sedan operationen tillsammans, berättar Sam Smedberg.

Han är mycket nöjd med hur detta har utvecklats.

– Det blev ett framgångskoncept. De är duktiga kirurger med stor erfarenhet och kunde därför snabbt tillgodogöra sig det jag hade att lära ut. Så min roll har blivit mer och mer att vara en trygghet som övervakare medan de arbetar.

”De har utvecklat sin kompetens”

Sam Smedberg konstaterar att kollegorna i Eksjö efter det första året kände sig trygga med tekniken och rutinverksamheten:

– När de senare har fått mer komplicerade fall har jag kommit upp några dagar för att gemensamt undersöka, bedöma och planera behandlingen. På det sättet har mina besök blivit allt glesare eftersom de fått kompetensen att själva sköta den här verksamheten på ett mycket bra sätt.  Det roliga är att kirurgernas intresse för det här arbetet har lett till att de vidareutbildar sig och på sikt kan bli bättre än sin lärare! De har nu goda resultat i både rutinverksamheten i bråckkirurgi och i de svårare fallen, och jag är nu ganska nära min målsättning att fasas ut, konstaterar han.

Sarmad Hanna och Adrian Precup är mycket glada över stödet de fått från Sam Smedberg.

Klarar komplicerade bukväggsproblem

– Sams hjälp har betytt enormt. Han är kunnig och ödmjuk, en expert. Han har lärt oss den öppna basala tekniken inom ärrbråckskirurgi, och vi har sedan fortsatt utveckla den. Tidigare skickade vi patienter med komplicerade bukväggsproblem till Malmö, men det har vi inte behövt göra sedan 2015, säger Sarmad Hanna.

Han beskriver hur de nu satsar mer på kirurgi med minimala snitt inom ärrbråck, och utvecklar en ung teknik som bara utförs av några kirurger i världen.

Kan lära ut till andra

– De är ganska omfattande operationer som kräver en kirurgisk skicklighet varför vi som bråckteam befinner oss under ständig utbildning. Vi känner oss dock tillräckligt kunniga för att lära ut till andra som visar intresse på den här mycket spännande kirurgiska specialiteten, säger Adrian Precup.

Den kunskap de byggt upp har resulterat i operationer som inte var tänkbara för några år sedan:

– Häromveckan gjorde vi en stor operation där vi kombinerade tre olika tekniker samtidigt, unikt i Sverige. Det gick över förväntan och patienten mådde förträffligt efter operationen, berättar Sarmad Hanna.

Allt mindre ingrepp med kirurgi

Adrian Precup beskriver hur kirurgin i världen utvecklas till att bli allt mindre aggressiv mot kroppen tack vare den så kallade minimalinvasiva tekniken med mycket små snitt:

– Förutom de vanliga titthålsoperationerna som används i världen har bukväggskirurgin utvecklat sina moderna tekniker. Det handlar om att till exempel åtgärda stora ärrbråck direkt inne i bukväggen mellan djupa muskellagrena via små snitt på huden. Sådana endoskopiska ingrepp, som de kallas, är den senaste tekniken och de erbjuder en mängd fördelar för patienterna, utöver den kortare återhämtningstiden.

Först i Sverige med ny teknik

– Vi bjöd in en expertkirurg inom endoskopisk bukväggskirurgi från Rumänien och har opererat några patienter i Eksjö. När vi kommer i gång med tekniken i höst innebär det att vi blir först i Sverige, kanske i Norden, med den här metoden som har börjat spridda sig i världen i senaste åren. Patienten kan gå hem dagen efter operation, behandlad med enklaste smärtstillande medicin, istället för att ligga inne flera dagar med ryggbedövning på grund  av  smärtor, stort operationssår med större infektionsrisk och så vidare. Helt fantastiskt! Vi har också på gång flera forskningsarbeten, så det är en stor satsning som vi gör för att skapa bra profil för Höglandssjukhuset. Vårt mål är att utveckla ett modernt bukväggscentrum här i Eksjö och att vi har ett samarbete och utbyte med andra kirurgkliniken i landet och internationellt, säger Sarmad Hanna.

 

Lärt sig undersöka oklar buksmärta

De har också fått utbildning av Sam Smedberg i behandling av ACNES, en buksmärta som orsakas av nerver som är inklämda i bukmuskulaturen och som främst drabbar unga människor, ofta kvinnor, med svår smärta.

– Hanteringen av oklara smärtproblem, primär buksmärta som ACNES och smärtproblem efter trauma eller tidigare bukkirurgi, är nästa steg i utbildningen av ett bråck – bukväggsteam. I Eksjö har jag fått möjlighet att lära ut den svåra bedömningen av patienter med dessa problem och värderingen av om det är möjligt att angripa smärtan kirurgiskt på något sätt, vilket kräver en stor portion omdöme, förklarar Sam Smedberg.

Stor volym bråckoperationer

Operationer av olika typer av bråck- och bukväggsproblem är en stor volym inom kirurgin. Ljumskbråck dominerar med cirka 17 000 operationer per år i Sverige, följt av navelbråck och flera andra mindre förekommande bråcktyper, samt bråck som uppstår i snittet efter en bukväggsoperation.

– Efter en mag- eller tarmsoperation kan musklerna dra isär och sedan brister det under huden så att det blir en ”bulle” som sticker fram. Den kan vara allt ifrån storlek som en golfboll, till i värsta fall vattenmelon, där tarmen kan sitta fast. Så man måste även vara en erfaren tarmkirurg när man sysslar med detta. Orsaken kan vara sårkomplikationer eller försämrad läkningsförmåga hos den enskilde individen.  Det uppstår ärrbråck även efter operationer av till exempel blindtarm, njurar eller gynekologiska ingrepp, förklarar Sam Smedberg.

Viktigt utveckla egen kompetens

I början av sin yrkesbana på Helsingborgs lasarett fick Sam Smedberg patienter från hela Sverige. I dag finns kliniker med spetskompetens inom det här området på flera platser i Sverige.

– För Region Jönköpings län betyder det en hel del att man tillägnat sig kompetens på hemmaplan.  När man får kunskapen att hantera de svårare patientfallen kommer också ”problemlösningsfallen”. För mig är det en höjdare att få lära ut det jag kan, särskilt de riktigt svåra fallen där det betyder så mycket för patienten att någon bryr sig. Jag har sett ganska många olycksdrabbade patienter under mina år, som varit viktiga att ta hand om. Det här arbetet räddar livskvalitet för den enskilde patienten men har även viss samhällsekonomisk betydelse med långsiktigt minskade sjukvårdskostnader och ökad återgång i arbete, säger Sam Smedberg.

”Stor men undanskymd patientgrupp”

Karsten Offenbartl, chef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län är mycket glad över utvecklingen inom bråck- och bukväggskirurgi.

– Detta är en stor men lite undanskymd patientgrupp.  Ärrbråck till exempel, som kan uppstå om bukväggen inte läker ordentligt efter en operation, kan medföra stora besvär för patienten. På Höglandssjukhuset håller vi nu på att bygga upp detta team och vår långsiktiga tanke är att skapa ett regionalt centrum för bråckkirurgi, säger Karsten Offenbartl.

MIKAEL BERGSTRÖM