Höglandssjukhusets nya framsida tar form

Fyra personer står framför nya sjukhusbyggnaden i Eksjö
Thomas Svärd, byggprojektchef,Tomas Titus, driftchef regionfastigheter, Karin Olsson, projektledare för operations- och intensivvårdskliniken samt Kjersti Sollien Fyhr, lokal samordnare på Höglandssjukhuset, står mitt på byggplatsen. Till höger bakom sig har de den blivande nya entrén, bakom sig ”Gula villan” den äldsta sjukvårdsbyggnaden i Jönköpings län! Foto: Johan W Avby
Fyra personer står framför nya sjukhusbyggnaden i EksjöEntrehall hus 37Entrehallen är en byggarbetsplatsTVå personer blickar ut över EksjöEStora fläktaggregatStudiebesök i hus 37

Efterlängtad av verksamheterna och en nödvändig satsning på framtidens sjukvård. Höglandssjukhusets nya framsida tar nu form steg för steg, en byggnad i sju plan med cirka 1000 rum och en rad olika verksamheter!

– Detta blir helt fantastiskt. Vi har idag väldigt gamla lokaler och trångt eftersom vår verksamhet hela tiden utvecklas, bland annat med mer apparatur som kräver mer plats, säger Karin Olsson, projektledare för operations- och intensivvårdskliniken, OP/IVA, som blir största verksamheten i nya hus 37.

I början av 2020 kommer de att flytta från dagens tio äldre operationssalar till nio helt nybyggda och betydligt större på drygt 60 kvadratmeter vardera.

När deras gamla lokaler har renoverats får de tillgång till den hybridoperationssal som byggdes för fem-sex år sedan. Om det blir ytterligare operationssalar i de gamla lokalerna avgörs i lokalförsörjningsprogrammet.

Arbetsgrupper på OP/IVA har deltagit i processen med att utforma de nya lokalerna, och i dagsläget är det mesta av installationer och möbler upphandlade.

”Stort engagemang i grupper”

– Vi har haft stor nytta av den standardisering, PTS, som regionfastigheter har utvecklat tillsammans med Chalmers. Nu börjar medarbetarna förstå att den nya operationsavdelningen innebär förändrade arbetsmetoder, och många är engagerade i olika grupper från vår klinik, inklusive smärtmottagningen, för att bygga detta tillsammans, säger Karin Olsson.

Resultatet ska också bli en mycket bättre arbetsmiljö. Som en liten men viktig detalj kommer alla operationssalar att få fönster med dagsljus, likadant den nya steriltekniska enheten som flyttar upp ovan jord.

Att bygga Sveriges modernaste OP/IVA ger förstås också nya möjligheter.

– Vi måste alla tro att vi kan utveckla kirurgin här. Vi har all akutsjukvård som tillhör vårt upptagningsområde. Våra OP-salar byggs med flexibilitet så att det ska vara möjligt att göra i stort sett vilka operationer som helst, säger Karin Olsson.

Stor och viktig pusselbit

Vägen till nya hus 37 har varit lång. Men 2015 kunde det första spadtaget tas som en stor och viktig pusselbit i den stora generalplanen för Höglandssjukhusets omdaning och utveckling.

Då hade ett stort arbete gjorts med att se över alla ledningar i marken, utifrån den tekniska försörjningsplan som finns.

Efter rivningsarbeten av den gamla huvudentrén och ytterligare lokaler på sammanlagt 9 000 kvadratmeter, kunde det nya stora huskomplexet börja byggas.

– Det handlar om 29 000 kvadratmeter i sju plan. Totalt cirka 1 000 rum, från stora operationssalar till små förråd, säger Stefan Lundin, byggprojektledare på regionfastigheter.

Just nu, våren 2018, är cirka 100-120 byggarbetare och andra yrkesgrupper igång med byggnationen.

– Det yttre skalet är i stort sett klart, samt innerväggar.  Några fasadglas är kvar, och lite plåtslageri. Nu fortsätter det med mycket installationer invändigt. Målarna är på plats för underbehandlingar. Efter semestern börjar vi med alla ytskikt, förklarar Stefan Lundin.

Eksjös första rulltrappa

Från den rymliga entréhallen, som förutom trappor också kommer att ha Eksjös första rulltrappa, tar man sig vidare upp i huset.

På plan 6 ska en helt ny vårdavdelning för ortopedipatienter byggas, med 17 möjliga platser som kommer att vara akutavdelning för ortopedi, samt en enhet med 12-13 platser som ska användas för planerad ortopedi.  Lokalerna är anpassade för bland annat planerade höft- och knäledsoperationer, med korta vårdtider och med lokaler som ger goda träningsmöjligheter efter operationen.

 – Här blir det en vidunderlig utsikt över Eksjö från den östra sidan, säger Stefan Lundin, och blickar ut över ett soligt Eksjö tillsammans med Thomas Svärd, byggprojektchef på regionfastigheter.

Även om byggnationen på många sätt är en utmaning, konstaterar Stefan Lundin att byggprocessen löper på utan större överraskningar. Samtidigt finns det vissa begränsningar.

– Till exempel takhöjden på plan 2 och 3, där den ska ansluta till befintligt hus, förklarar han.

De nya lokalerna ger samtidigt en möjlighet att höja säkerheten ytterligare.

Fler reservsystem

– Ett exempel är operationssalarna, där vi har ett ordinarie system för elförsörjning och två reservsystem. Det är hela tiden ett säkerhetstänkande – vilket kostar pengar.

Ventilationen är också ett viktigt område med höga krav på ren luft. Genom avancerade och individuella fläktsystem för operationssalarna och steriltekniska enheten skapas ett övertryck i lokalerna.

Säkerheten – och tillgängligheten är också en utmaning när det handlar om alla dörrar i huset.

– Dörrarna ska låsa ute obehöriga, kunna utrymma behöriga vid behov, samtidigt ge tillgänglighet och klara brandkrav. Så det är ganska många funktioner, säger Stefan Lundin.

Sjukhuspark skapas

Under 2019 ska också den yttre miljön i form av en sjukhuspark skapas.

– Här ska vi försöka få till en bussgata genom området som innebär att vi kopplar ihop Västanågatan med Breviksvägen, säger Thomas Svärd.

Inför starten av hus 37 har varje berörd verksamhet haft en arbetsgrupp som deltagit i planeringen.

– Nu håller vi på att avsluta arbetet med inköp av möblemang och liknande. Sedan fortsätter diskussionerna om olika installationer, IT-stöd och liknande, säger Kjersti Sollien Fyhr, lokal samordnare för Höglandssjukhuset.

För att få kunskap inför den stora koordineringen av flytten gör man också studiebesök på andra sjukhus som haft liknande processer tidigare.

Flytta i rätt ordning

– Det handlar om vad man ska tänka på, och i vilken ordning det är lämpligt att olika verksamheter  flyttar och vad som då behöver vara klart. Flyttningen in i de nya lokalerna påverkar också de gamla ytorna som ska frigöras för renovering. Här ingår att på sikt avyttra två paviljonger. Samtidigt är vi så trångbodda att vi behöver alla lediga ytor som vi kan få, säger Kersti Sollien Fyhr.

För närservice inom Verksamhetsstöd & service, blir det nu större ytor att ha ansvar för.

– Det är inte förrän man går in i huset som man förstår hur stora ytor det handlar om, säger hon.

Vårdnära service kommer också att få en större roll i det nya huset.

– Hittills har vårdpersonal tidigare gått med till exempel avfall och tvätt, men här är det byggt så att vårdnära service har möjligheter att hämta i större volymer. Men det är upp till varje klinik att bestämma hur det ska fungera, säger Kjersti Sollien Fyhr.

Ny teknik och högre säkerhet

För Tomas Titus, driftchef på regionfastigheter, och hans medarbetare, blir det mycket ny teknik att ta hand om.

– Det är mycket som våra tekniker ska lära sig innan vi kan ta huset i drift. Vi ska dels flytta in med våra verkstäder och expeditioner, dels lära oss all ny teknik. Men det finns många fördelar, till exempel med separata fläktaggregat för varje operationssal, vilket gör det säkrare att hålla i drift. Sedan får vi lite andra tekniska system som gör att hela sjukhuset blir säkrare i driften, framför allt fler reservalternativ för medicinska gaser, säger Tomas Titus.

I takt med att hus 37 fylls med verksamheter blir det tomma lokaler i de övriga byggnaderna.

– De lokalerna ska renoveras med start hösten 2020 utifrån behoven i det lokalförsörjningsprogram som ska presenteras, säger Thomas Svärd.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Konsten ger karaktär till sjukhusbyggnader