Inblick i italiensk sjukvård gav nya perspektiv för AT-läkare

Gruppbild på AT-läkare och sjukhusledning
Två veckors auskultering i Italien ger nya perspektiv, konstaterar Anna-Maria Wasner, ansvarig för projektet, Maja Offenbartl, AT-läkare, Magnus Bodenäs, AT-chef, Amy Bruta, AT-läkare, Sören Hansén, initiativtagare från början, Åsa Sjögren, HR-konsult, Agneta Jansmyr, regiondirektör samt Wictor Aronsson, AT-läkare. Foto: Mikael Bergström

Det finns stora likheter mellan sjukvården i Sverige och Italien. Men också skillnader. Det konstaterar AT-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö efter två veckors auskultering på sjukhus i Italien.

 

– Efter vårt besök där förstår vi att det är olika förutsättningar för hälso- och sjukvård i olika länder, även inom Europa. Vårt sätt att arbeta är inte det enda, säger Amy Bruta, AT-läkare på Höglandssjukhuset. 

Tillsammans med kollegorna Maja Offenbartl och Wictor Aronson besökte hon sjukhuset Santa Maria della Misericordia i Rovigo, Italien i det mångåriga samarbetsprojekt som finns mellan de båda sjukhusen. Vid en föreläsning i Höglandssjukhusets aula berättade de om sina upplever och erfarenheter. 

Patienterna hade med sin pappersjournal 

En tydlig upplevelse var avsaknaden av elektronisk patientjournal. Här var journalen i pappersform och det var patientens ansvar att själv ta med den mellan olika vårdgivare, och för läkarna att snabbt läsa på. 

– Jag tyckte att läkarna där hade mycket mer dokumentation och pappersarbete, säger Wictor Aronson.  

Liksom i Sverige var det noga med handhygienen, även om frekvensen av spritflaskor inte var lika stor i Italien. Där mötte de också personal som bar både klockor och smycken i patientarbetet, en omöjlighet i Sverige. 

Många blodtryck 

Rondsystemen var också lite annorlunda, liksom vissa rutiner kring kontroller. 

– Jag har aldrig tagit så många blodtryck i mitt liv innan, säger Amy Bruta. 

De konstaterade också att det italienska sjukhuset har rutiner som vi i Sverige pratar om att införa. 

– De har till exempel ett screeningprogram för coloncancer, där de tar prover vartannat år på åldersgruppen 50-69 år och vid behov går vidare med koloskopi, berättar Maja Offenbartl. 

Gick bra att få inblick 

Även om kommunikationen ibland skedde på knagglig engelska, så tyckte AT-läkarna att det gick bra att få en inblick i sjukvården. 

– Det var lätt att förstå det medicinska språket, men lite knepigare att förstå det övriga de pratade om, säger Wictor Aronson. 

Han tycker själv att han drog en vinstlott när han fick chansen att följa primärvården och ett palliativt team. 

– Det var intressant både att följa sjukvården och att få se hur det såg ut i italienska hem. Det är verkligen värt att göra den här resan eftersom det öppnar ögonen, säger Wictor Aronson. 

”En upplevelse tillsammans” 

Hans kollegor konstaterar också att det var en resa som gav dem mycket. 

– En fantastisk resa som jag starkt kan rekommendera till andra AT-läkare. Både att få se något annat och att få en upplevelse tillsammans med de kollegor som man jobbat med under AT-tiden, säger Maja Offenbartl. 

Alla AT-läkare på Höglandssjukhuset får erbjudandet om två veckors vistelse i Italien, med tio platser på hösten och tio på våren. 

– Jag tror att det ger jättemycket att få jämföra sjukvårdssystemen och att kunna få idéer att ta med sig hem, säger Magnus Bodenäs, ortopedläkare och AT-chef på Höglandssjukhuset. 

Mångårigt samarbete 

Samarbetet med sjukhuset i Italien sträcker sig 20 år tillbaka i tiden och började som ett EU-projekt. 

– Med hjälp av EU-pengar gjorde vi ett projekt om processbaserat lärande. Som avslutning på det inledde vi detta samarbete med Italien, säger Sören Hansen, tidigare medicinläkare på Höglandssjukhuset och initiativtagare. 

Förlängt avtal 

Nu är öron-näs-halsspecialisten Anna-Maria Wasner chef för samarbetet med Italien. Tillsammans med regiondirektör Agneta Jansmyr besökte hon nyligen sjukhuset i Italien för att förlänga avtalet. 

– Vi är väldigt glada att den här möjligheten fortsätter. Intresset från våra AT-läkare för att åka är jättestort. Våra AT-läkare åker dit regelbundet, medan italienska sjukvårdsdirektörer och specialister besöker oss då och då för att titta på vilken struktur vi har och hur vi organiserar vårt arbete, säger Anna-Maria Wasner. 

MIKAEL BERGSTRÖM