Jönköping blir studieort för läkarutbildning

Två män och en kvinna står framför en reklamskylt för nya läkarutbildningen
Universitetslektorerna Oliver Seifert, Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson förbereder inför de första läkarstudenternas ankomst i januari 2019, då Jönköping blir studieort för de sista sex terminernas studier till färdig läkare. Foto: Mikael Bergström

Måndag 21 januari 2019 kommer minst 25 läkarstudenter till Jönköpings län för att läsa resten av sin utbildning till examen, med klinisk praktik på länets sjukhus och vårdcentraler. Efter flera års förberedelser startar studieort Jönköping för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

– Vi tror väldigt mycket på detta, bland annat för vår kompetensförsörjning. Jönköping blir huvudstudieort, men den kliniska praktiken blir på sjukhus och vårdcentraler i hela Jönköpings län. Vi vill skapa en bra teoretisk utbildning och praktik, så att de färdiga läkarna sedan gärna stannar kvar i Jönköpings län och blir våra framtida medarbetare, säger Karin Åkesson, studieortsansvarig.

Som sina kollegor i ledningen för studieort Jönköping är hon anställd av Linköpings universitet, men med en yrkesroll kvar i det kliniska arbetet i Region Jönköpings län. Studenterna är också hela tiden inskrivna vid Linköpings universitet och får en dag sin examen där.

Jönköping en av fyra studieorter

Studenter från läkarprogrammet i Linköping har under nästan 20 år kommit på kliniska praktikveckor till Jönköpings län. Samtidigt har läkarprogrammet i Linköping vuxit kraftigt, till idag drygt 100 intagningar per termin. Diskussioner med ledningen i Linköping ledde fram till beslut om en decentraliserad läkarutbildning. De studenter i Linköping som nu läser medicin enligt en ny utbildningsplan delas från termin sex upp på fyra studieorter: Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping.

Januari 2019 är det dags för den första kullen att börja på de fyra studieorterna.

”Förberett för tolfte termin”

– Inför detta har vi bland annat gjort en ny utbildningsplan och förberett för den tolfte termin som lär komma, då samtidigt AT-tjänstgöringen ersätts av ett bastjänstår, säger Jan-Erik Karlsson, projektledare och ansvarig för den kliniska praktiken (VFU) för alla läkarstudenter vid Linköpings universitet.

Läkarstudenterna får de två första terminerna sin teoretiska utbildning i tillfälliga lokaler på Länssjukhuset Ryhov. Från januari 2020 flyttar de in i helt nybyggda lokaler i hus D1 på Ryhovsområdet.

Studentledda mottagningar skapas

I utbildningen ingår också interprofessionellt lärande, alltså träning i teamarbete. Det innebär att läkarstudenterna i termin nio ska driva kliniska utbildningsavdelningar för patienter tillsammans med studenter från andra vårdutbildningar. Detta sker under handledning och i samarbete med Jönköping University.

– Jättespännande, och väldigt lärorikt för studenterna att jobba så här. De ser både sin och andras delar. Teamsamverkan har en tydlig betydelse på vårdkvaliteten, säger Annette Nygårdh, universitetslektor omvårdnad och programansvarig för grundutbildningen av sjuksköterskor på Hälsohögskolan.

 

Att förbereda den kliniska praktiken i verksamheterna är ett stort arbete för ledningen för studieort Jönköping. Platser och handledare ska involveras och organiseras i hela Jönköpings län i en daglig verksamhet med stor arbetsbelastning. Dessutom finns under en övergångsperiod också läkarstudenter i Linköping som går den ”gamla” utbildningen och har behov av veckor i Jönköpings län för sin kliniska praktik.

Studenter bidrar till utvecklingen

– Men verksamheterna utvecklas också av att ha studenter hos sig, och det följer med en ekonomisk ersättning, säger Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson.

Dessutom ger studieorten möjlighet för kliniker att ansöka om att bli universitetssjukvårdsenhet, om de uppfyller kraven.

– Det ger samma möjlighet som universitetssjukhusen att söka forskningsmedel, säger universitetslektor Oliver Seifert.

De ansvariga för studieort Jönköping ingår också i ledningsgruppen för läkarprogrammet i Linköping och dess olika temagrupper. Detta ger stor delaktighet i utformningen av utbildningen, som ska vara identisk på de fyra studieorterna.

Videosända föreläsningar

– Det kommer att bli många föreläsningar som videosänds till alla studieorterna, och då kan föreläsaren finnas här eller någon annanstans. Vi har ett väldigt bra interaktivt videosystem, säger Karin Åkesson.

– Detta blir en stor fördel för oss att många medarbetare med olika kompetenser kan engagera sig i undervisningen, säger Oliver Seifert.

Varje termin på läkarprogrammet är en kurs där teori varvas med praktik. När termin sex startar i Jönköping innehåller den internmedicin, allmänmedicin, radiologi och övriga diagnostiska specialiteter.

Koordinatorer för varje kurs

I Linköping finns en centralt kursansvarig, medan varje studieort har två kurskoordinatorer per termin.

– Kurskoordinatorerna är regionanställda och svarar för en stor del av den teoretiska undervisningen. Den varvas sedan med praktisk övning på vår enhet för klinisk simulering, Metodikum, säger Jan-Erik Karlsson.

Hur blir då fritiden för de läkarstudenter som kommer till Jönköpings län?

Stort studentliv i Jönköping

– Studenterna kommer att vara ansluta till medicinska föreningen i Linköping. Vi bygger inte ett campus, utan socialt vill vi att våra cirka 200 läkarstudenter ska få del av det breda studentliv som finns vid Jönköping University, säger Karin Åkesson.

När den första kullen studenter från studieort Jönköping om några år tar sin examen i Linköping kommer facit.

– Vi vill att de ska uppleva att de fått en bra utbildning och har lärt sig mycket. Att de blir bra läkare helt enkelt – som gärna vill jobba i Region Jönköpings län, säger Karin Åkesson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Läkarstudenter fick introduktionsdag i länet