Klinisk prövning: Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

En tub och en klick kräm i en handflata
Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning, visar en klinisk prövning på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, som jämfört med kortisonkräm med den mjukgörande kräm som tidigare använts. Foto: Johan W Avby
En tub och en klick kräm i en handflataKärlnybildning

Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår. En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

– Helt klart ger kortisonkräm bäst effekt, och vi har nu gått över till att erbjuda patienterna den, säger Marianne Maroti, överläkare på onkologkliniken, och specialist på hudsjukdomar.

Hon har tillsammans med Eva Ulff, onkologisjuksköterska och verksamhetsutvecklare på onkologkliniken, genomfört en klinisk prövning för att se om kortisonkräm ger bättre effekt än den mjukgörande kräm som tidigare använts.

Dubbel blindtest av krämer

I en första studie har cirka 100 patienter i Jönköpings län, strålbehandlade för bröstcancer, undersökts i så kallad dubbel blindtest, där varken patient eller behandlare vetat vilken av krämerna som patienten fått.

I en nästa studie på 200 patienter har Eva Ulff och Marianne Maroti tittat närmare på om effekterna av de olika krämerna påverkas av vilken hudtyp patienten har.

– Här såg vi dock ingen skillnad, konstaterar Eva Ulff.

I stort sett alla kvinnor som opereras för bröstcancer får även den förebyggande strålbehandlingen. Under den andra studien justerade strålenheten på onkologkliniken sin behandling, och sänkte från 25 till 16 stråltillfällen, istället med aningen högre stråldos.

Färre men högre stråldoser minskade besvären

– Det visade sig då att de med 16 strålningar fick mindre hudbesvär, tvärtemot vad vi kanske trodde. Så de patienter som nu får strålbehandling och behandlar den strålade huden med kortisonkräm får väldigt lite hudproblem, säger Marianne Maroti.

Bakgrunden till studien är att det finns en viss rädsla för kortison inom hälso- och sjukvården, och osäkerhet kring dess effekt på kort och lång sikt.

– Den som smörjer sig med kortisonkräm under lång tid riskerar att få en skör och tunn hud. Huden blir tunnare under behandlingen eftersom mängden vätska som binds minskar. Men den uppföljning vi har gjort med ultraljud efter fem år av den första patientgruppen, cirka 60 personer, visar att den här sex veckor långa behandlingen med kortisonkräm i samband med strålbehandlingen inte leder till någon bestående förtunning av huden, säger Marianne Maroti.

Vissa patienter får hudförändringar

Av de 60 patienterna i denna studie, drabbades 21 av  sena reaktioner i form av förtjockningar i underhuden och sju av dem utvecklade en stor nybildning av blodkärl, vilket yttrar sig som röda partier i huden, ibland utanför det strålade området. 

– Här såg vi ett samband mellan de som fick kraftiga akuta biverkningar, röda och såriga i huden, under strålbehandlingen, och senare denna förtjockning och kärlnybildning, säger Eva Ulff.

Orsaken till att vissa patienter utvecklar kraftiga sena reaktioner vet man ännu inte riktigt. Därför väcks nya frågor.

Studera samband mellan tidiga och sena reaktioner

– Detta är en utseendefråga och blir påtagligt besvärande för patienten. Den här förtjockningen och kärlnybildningen försvinner inte heller med tiden, utan blir istället värre. Därför ska vi nu följa upp de 200 patienterna när det gått fem år sedan behandlingen, för att studera samband mellan tidiga och sena reaktioner och om kortisonkräm kan dämpa den inflammation i huden som man tror kan göra att de sena reaktionerna uppstår.

För den som är i behandling för bröstcancer kan förstås påverkan på huden upplevas som ett mindre allvarligt problem, men ändå bli jobbigt långsiktigt, både för att det skaver och att det påverkar utseendet.

– Därför tycker jag att man ska minska problemen, om det går att göra på ett sätt som inte är skadligt, säger Marianne Maroti.

Kortisonkräm kan användas i fler sammanhang

Kortisonkrämens goda egenskaper kan också användas i andra sammanhang där påverkan på huden är en bieffekt av strålbehandling.

– Både bröst- och huvud-hals-patienter erbjuds nu kortisonkräm. Däremot är det inte lämpligt vid behandling av tumörer i huden.

För Eva Ulff och Marianne Maroti fortsätter nu arbetet med att studera hur hudbesvär i samband med strålbehandling kan minimeras.

– Detta är väldigt spännande. Är det så att det går att förebygga både de akuta reaktionerna och de sena biverkningarna, så vore det ett genombrott. Men det vet vi ännu inte, säger de.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:
Studien ”profylaktisk behandling med potent steroidkräm förebygger stråldermatit” är en av de kliniska studier som ingår i den regionala kliniska prövningsenheten inom sydöstra sjukvårdsregionen. Här får behandlande läkare en överblick över vilka studier som genomförs i hela sydöstra sjukvårdsregionen, och har möjlighet att anmäla sina patienter till studier som passar.