Konsten ger karaktär till sjukhusbyggnader

En kakelrelief
Konstnären Marie Beckman arbetar med det första gestaltningsuppdraget till hus 37, en monokrom relief av glaserat kakel till det nya visningsrummet. Slutresultatet i Eksjö blir vitt.

En ny modern sjukhusbyggnad ska förstås ge förutsättningar för en god vård och bra arbetsmiljö. Men den ska också ha ett konstnärligt uttryck som ger medarbetare och patienter en upplevelse. Till nya hus 37 hör 7-8 olika gestaltningsuppdrag samt lösa konstföremål för knappt fem miljoner kronor.

Ett par kalkstensljusstakar på golvet och en relief på väggen av glaserade kakelbitar. Så ska slutresultatet bli när konstnären Marie Beckman i Skara är klar med sitt arbete till visningsrummet i hus 37, det rum där människor får ta avsked från sina avlidna anhöriga. Väntrummet utanför ska få en mindre relief i samma material och uttryck.

– Det tilltalade mig att det var ett avskedsrum gestaltningen skulle vara i, säger Marie Beckman. Mitt skissarbete handlade mycket om att ha med den stämning av saknad och sorg som råder där. Därför blev det viktigt att verket skulle vara nedtonat och lugnt, men ändå innehållsrikt. Jag valde att arbeta med en stor fris på rummets bortre vägg, som en fond. Ett repetitivt mönster av kakelbitar i kraftig relief skapar ett närmast gungande mönster över väggen. Blicken kan vandra, finna rytmer, byta riktning. Ljuset spelar över den vita, halvmatta glasyren och skapar nyanser och djup. Min förhoppning är att rummets hela gestaltning, med reliefer och golvljusstakar i kalksten, ska skapa stillhet och en lugn atmosfär för de sörjande, säger hon.

Silentium första uppdraget

Hennes arbete med Silentium, som hon kallat sitt förslag, är det första gestaltningsuppdrag som delats ut för hus 37.

– Hus 37 innebär sju eller åtta gestaltningsuppdrag och vi tar ett eller två i taget när vi gör utlysningar, säger Hans Fredholm, konstnär i Eksjö och projektledare för den upphandlade gestaltningen.

Några andra uppdrag har kommit till skisstadiet.

– I korridorerna på plan 4 till exempel, vet vi att det kommer att bli digitaltryck på laminat.

”Mellanrummet” intresserar många

”Mellanrummet” är ett större objekt, ett förbindelserum mellan den äldre och den nybyggda sjukhusdelen, ett rum med glastak och glasgavlar med mycket naturligt ljus, som just nu är ute för intresseanmälan.

– Där tror vi att det blir många sökande. Det blir en grannlaga uppgift att välja ut och samtidigt se till att det blir en bredd i den konstnärliga gestaltningen. Kanske också att se till att det blir något unikt för Höglandssjukhuset, säger Hans Fredholm.

Vid all nybyggnation i Region Jönköpings län planeras för den konstnärliga gestaltningen, såväl fast som lös konst, utifrån det enprocentsmål som finns.

Arbetsgrupp väljer ut platserna

En arbetsgrupp under ledning av samordnaren för konstnärlig gestaltning, Susanne Nilsson, på kultur och utveckling, Region Jönköpings län, tittar tillsammans med projektledarna för de olika nybyggnationerna igenom lämpliga platser för gestaltning. Tillsammans med verksamheterna går man också igenom de speciella önskemål och krav som finns.

– Vi har en önskan att komma in så tidigt som möjligt i processen. Det underlättar för att resultatet ska bli bra, säger Susanne Nilsson.

De konstnärliga gestaltningsuppdragen utlyses sedan på upphandlingstjänsten Konstpool. Här publiceras en detaljerad beskrivning av platsen, vilka material som finns där, vilka speciella krav som kan finnas men också vilka ramar som det så kallade gestaltningsprogrammet anger för vilken känsla eller upplevelse som man vill uppnå.

”En speciell miljö”

– Ett sjukhus är ju en speciell miljö. Det är ingen konsthall eller museum, utan konsten ska finnas på en yta där det bedrivs verksamhet, med speciella krav på till exempel hygien och patientfokus. Därför får vi också ha det som utgångspunkt för vad som passar, säger Susanne Nilsson.

Intresserade konstnärer kan utifrån beskrivningen på Konstpool fundera på om det är ett uppdrag som passar.

– Intresset brukar vara stort. Vi har som mest tidigare haft 140 sökande till ett och samma objekt, säger Hans Fredholm.

En rad kriterier

I utlysningen på Konstpool framgår vilka kriterier som gäller för ett objekt. Den sökande ska till exempel vara professionell konstnär, ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit verksam i minst tre år. Det är också möjligt för en grupp konstnärer att ansöka.

– På Konstpool lägger den konstnär som är intresserad in sitt referensmaterial med sitt förslag, bilder och CV, förklarar Hans Fredholm.

Sedan startar urvalsprocessen. Ett konstnärligt råd med olika kompetenser inom konstområdet, bland annat konstnärer erfarna från gestaltningsuppdrag, gör ett urval och en styrgrupp beslutar att ge tre konstnärer ett skissuppdrag mot ersättning.

Efter presentation för berörda personalgrupper av de tre skissförslagen och bedömning av förslagen beslutar styrgruppen om vilken konstnär som erbjuds att utföra uppdraget.

Medarbetarna får tycka till

Det är förstås viktigt att medarbetarna i berörd verksamhet också tycker att förslaget passar.

– Vår verksamhet, till exempel, är känslig. Men det finns mycket forskning om vad som passar i en miljö som vår, där patienterna ofta är nervösa, säger Karin Olsson, personalrepresentant från operations- och intensivvårdskliniken.

Susanne Nilsson tar som exempel strålbehandlingen på Länssjukhuset Ryhov som byggdes för några år sedan.

– Där har vi fått samtal från anhöriga som berättat om hur mycket konsten betyder när de går och väntar på en anhörig som får behandling. Vi vill på något sätt lyfta människan ur sin situation för att ge lite avkoppling och fästa tanken på något annat än den situation de är i. Där kommer konsten in med sitt berättande och sitt språk. Det tycker jag är viktigt att kunna ge till patienter och anhöriga.

Lösa konstföremål köps in

För både byggprojekten vid Värnamo sjukhus och för hus 37 i Eksjö pågår nu även inköpen av lösa konstföremål.

Även för nya hus D1 på Länssjukhuset Ryhov pågår arbetet med gestaltningsuppdrag, och arbetet med den konstnärliga gestaltningen för nya vårdcentralen i Råslätt utanför Jönköping har precis startat.

–  I hus D1 på Ryhov är det tre gestaltningsuppdrag. Det första, en stor vägg vid entrén är nu ute för utlysning, säger Susanne Nilsson.

”Rummen får sätta sig”

Målsättningen är alltid att den fasta konsten ska vara på plats tills lokalerna invigs. Men att det dröjer lite tills den lösa konsten kommer kan bara vara bra.

– En verksamhet ska flytta in, få alla möbler, gardiner, TV-skärmar, anslagstavlor och skyltar på plats. Ett rum kan behöva ”sätta sig” innan den lösa konsten kommer, säger Susanne Nilsson.

Sedan ska ytorna och konsten förhoppningsvis ge både upplevelse och stimulans till medarbetare, anhöriga och patienter under lång tid.

– Ett sjukhus utan konstnärlig gestaltning skulle nog bli en ganska trist inrättning, säger Hans Fredholm.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Höglandssjukhusets nya framsida tar form