Kultur bidrar till livslust och god livskvalitet

Personer som dansar
Dans för seniorer är ett dansprogram för personal inom äldreomsorgen. Dansterapeut Katarzyna Filipowitcz ( i mitten) lärde ut det program som ger både rörelse och social kontakt. Foto: Mikael Bergström
Personer som dansarSilent books handlar om att ge ingångar till språk och läsning till olika målgrupper, som nyanlända eller vuxna med afasi. Elisabeth Magnusson föreläste om vilka berättelser detta kan skapa.Om Freja Musikteater och Unga Spira, berättade Lena Larking, Sofie Pallander och Lolllo Olesen från Smålands Musik och Teater.Med hjälp av appar kan alla skapa musik oavsett förutsättningar. Hur det går till demonstrerade Ellen Sjö Sander, Natallia Pettersson och Patrik Blomqvist från Share Musik Sweden i Gränna.Birgitta Ekeberg och Paula Bergman, folkhälsa Region Jönköpings län, kunde presentera ett stort program om Kultur för hälsa med målet att kultur ska ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv. En kvinnaEn kvinnatvå kvinnor

Dans, biblioterapi, teater eller att skapa musik. Många kulturuttryck har stor betydelse för vår hälsa. Kulturen ska därför ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv för både livslust och god livskvalitet, konstaterade konferensen Kultur för hälsa i Värnamo med cirka 200 deltagare.

Att läsa en skönlitterär bok kan ge många olika upplevelser. Det kan också vara ett bra verktyg för att uttrycka sina känslor och ökad välbefinnandet.

– Genom att läsa kan man känna igen sig när någon annan berättar. Så är det, så känner jag det, kan man tänka, säger sjukhusbibliotekarie Catarina Rådefjäll, som tillsammans med kollegan Karin Hermansson har gått en utbildning i biblioterapeutiskt arbetssätt.

– Vi som jobbat länge på sjukhusbiblioteket ser att litteratur gör skillnad genom gensvaret från våra låntagare. Men med den här utbildningen får vi en plattform.

Hittills har de startat två läsgrupper, en för personal på onkologkliniken, och en för patienter med cancer som träffas på Hjärtats Hus på Ryhovsområdet i Jönköping.

”Personliga berättelser kommer fram”

– En väldigt fin grupp att arbeta med. Nu efter tre träffar märker vi hur personliga berättelser kommer fram. Texterna gör att de kan identifiera sig. Man kan prata om något som man inte velat ta i tidigare. Men det måste också få vara underhållning, säger Catarina och Karin.

Under Kultur för hälsa höll de i ett seminarium men lyssnade också tillsammans med övriga deltagare på en föreläsning med Pia Bergström som är initiativtagare till ”det biblioterapeutiska arbetssättet”.

Biblioteksverksamheten är en viktig resurs även ibland annat integrationsarbetet. På biblioteket i Värnamo går det till exempel att ”låna en Värnamobo”, som ett regionalt integrationsprojekt.

– Vi har presentationer av ett 20-tal Värnamobor som vi kan låna ut för en timmes samtal. Den som vill låna lämnar sina kontaktuppgifter och vi förmedlar sedan en kontakt, berättar bibliotekarie Monica Falk.

Lära känna – och träna språket

Hon konstaterar att det under det första året har skett en hel del lån. Tanken är att den som är nyanländ både ska få lära känna en invånare och träna svenska språket. Det som började som ett projekt har nu blivit permanent.

– Det är förstås möjligt att låna flera gånger för att lära känna fler personer. Och om det första mötet resulterar i fler är det förstås bara roligt. Jag vet att det är flera som träffas regelbundet. På det sättet får de en möjlighet att lära känna Värnamo och de boende bättre och en chans att komma in i till exempel föreningslivet, säger Monica Falk.

De Värnamobor som lånas ut är i blandade åldrar, med viss övervikt åt pensionärer.

– Detta ger också Värnamobor en möjlighet att få höra berättelser från människor från en rad olika länder.

För många unga människor är teater ett spännande uttryckssätt som kan skapa livskvalitet. Så var tanken när Freja Musikteater bildades, idag en fast ensemble inom Smålands Musik och Teater.

– Vi brukar säga att Freja är en scenskola för livet. Vi träffas varje vecka, repeterar och utbildar oss inom teater, med förhöjd livskvalitet som målsättning, säger Sofie Pallander, som är ledare tillsammans med Erik Norén.

Lunchlyrik 3 mars

Ensemblen består av unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat. Två föreställningar per år är grunden. En julproduktion blir det också varje år och fredag den 2 mars 2018, svarar också Freja för lunchlyriken, med texter av och om Stig Dagerman.

För gruppmedlemmarna har teatern en stor betydelse.

– De har fått ett ökat socialt samspel och många har kommit ut i arbetslivet. Några har blivit professionella skådespelare, säger Sofie Pallander.

Skapa musik via appar

Med dagens app-teknik finns det numera helt nya möjligheter att vara kreativ och skapa musik. Hur det kan gå till demonstrerade 15-årsjubilerande Share Music från Gränna, men med ett internationellt arbetsfält.

– Vi har satt ihop olika röstövningar och rytm till en låt. Tack vare apparna i Ipaden kan alla delta och skapa musik oavsett förutsättningar och funktionsvariation, säger Natallia Pettersson.

Share Music arbetar med många uttryckssätt, och håller kurser både i Sverige och utomlands inom bland annat musik, teater och dans, hela tiden i syfte att skapa delaktighet oavsett den enskildes förutsättningar.

”Magiskt skapa musik!”

– Det var magiskt, sammanfattar Ellen Sjö Sander sin beskrivning av den första kurs hon deltog i, där denna gruppdynamik resulterade i skapandet av fyra låtar på en och en halv timme!

För Region Jönköpings län och dess samarbetspartners handlade Kultur för hälsa om att visa upp och ha fortbildning i det stora utbud av kulturaktiviteter som har betydelse för hälsan.

– Det handlar om att använda kulturen som ett verktyg inom våra fem målområden; äldre, barn och unga, människor med funktionsvariation, arbetet med integration samt hälsofrämjande sjukvård, säger Birgitta Ekeberg, projektledare folkhälsa.

”Intresset för vår hälsa ökar”

Att olika kulturformer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet var också dagens huvudtalare övertygad om, Suzanne Axell, programledare för ”Fråga doktorn”.

– Jag tror att vi svenskar börjar bli allt bättre på alternativ till läkemedel. Jag har genom åren sett att vi kan göra otroligt mycket själva för vår hälsa. Kultur har också stor betydelse. Kan man ta sig ut och till exempel gå på bio eller titta på en föreställning och skratta och gråta tillsammans är det jättebra. Vi försöker också uppmärksamma sådana exempel i Fråga doktorn. Vi är till exempel på gång med ett reportage från Kramfors om magdans för seniorer!

MIKAEL BERGSTRÖM