Lärcafé ger mer kunskap och ökad trygghet i sin sjukdom

En man och två kvinnor står tillsammans och pratar
Rutger och Birgitta Ragnarsson är mycket nöjda med lärcaféet på Vetlanda vårdcentral, som gett dem mycket ny kunskap om hjärtsvikt, som patient och anhörig, förklarar de för hjärtsjuksköterskan Catharina Parkner som lett vårdcentralens första lärcafé. Foto: Mikael Bergström
En man och två kvinnor står tillsammans och pratarEn man står och pratar inför en grupp.En grupp sitter runt ett bordEn man står framför en whiteboardEn kvinna i vårdkläder föreläser för en gruppGruppbild på ett tiotal personerEn kvinna går runt och serverar

För den som drabbas av hjärtsvikt blir det tydliga konsekvenser, som försämrad ork, behov av ständig medicinering och oro för hälsan. För att besvara alla de frågor som finns har Vetlanda/Landsbro vårdcentral under våren 2019 drivit lärcafé för patienter och anhöriga om hjärtsvikt – först ut i länets primärvård.

– Det har varit väldigt bra. Vi har fått mycket information och kunnat ställa många frågor till olika specialister. Annars får man bara 15-20 minuter med en läkare, här hade vi besök av hjärtläkare och kunde fråga mycket. Men vi har också diskuterat med varandra, vilket varit värdefullt.   säger Rutger Ragnarsson, som deltagit i lärcaféet med hustrun Birgitta.

Han beskriver hur han lätt blir andfådd och behöver ha rullator för att ta sig längre sträckor.

– Ibland får jag vända hem igen för att jag inte orkar längre. Orken är problemet. Sedan har jag fått vatten i kroppen och tar vätskedrivande tabletter.

”Hjärtsvikt syns inte”

Deltagaren Renata Lönnström konstaterar att det ibland kan vara svårt att få förståelse från omgivningen för hjärtsvikt, helt enkelt eftersom det inte syns.

– Jag får förståelse från mina närmaste och det räcker för mig. Jag har fått jättemycket stöd av vårdcentralen till att gå vidare på egen hand. Jag har lärt mig mycket på lärcaféet och blivit sedd som individ. Jag känner mig utvald när de uppmärksammar oss med hjärtsvikt, säger hon.

Hjärtsjuksköterskan Catharina Parkner har länge haft tankar på lärcafé för patienter med hjärtsvikt.

Efter utbildning hösten 2018 till ledare för lärcafé var det i februari 2019 dags för den allra första caféträffen.

Flera kardiologiska sjukdomar

– Tanken var lärcafé om hjärtsvikt, men vi vidgade det till att även omfatta andra kardiologiska sjukdomar som förmaksflimmer och hjärtinfarkt. Totalt blev det knappt tio deltagare nu den första gången, säger hon.

Lärcafé har en tydlig struktur. I stället för ett färdigt program med föreläsare är det deltagarna själva som vid den första träffen formulerar vilka frågor de vill ta upp under de följande träffarna.

Det innebar att de fyra träffarna haft besök av hjärtläkare, allmänspecialist, dietist, farmaceut, psykoterapeut och fysioterapeut, som förmedlat sin kunskap.

– Det bygger på att man vågar prata och dela med sig av sina erfarenheter. Det som sägs på lärcaféet stannar här, så de som vill prata fritt om sin sjukdom har möjlighet att göra det. Det är också viktigt att anhöriga kan delta, eftersom alla i familjen berörs när någon drabbas av en kronisk sjukdom, säger Catharina Parkner.

Avslappnat och mer tid för frågor

– Det blir betydligt mer avslappnat än vid vanligt besök i sjukvården, och med mer tid för alla frågor, säger Sofia Karlsson, sjuksköterska på Landsbro vårdcentral.

Vetlanda kommun och dess hemsjukvård är också en samarbetspartner, som dessutom nu planerar för egna lärcaféer.

– Jag upplever att deltagarna blivit mycket lugnare och tryggare i sin sjukdom under lärcaféet, säger Carolina Rydén, sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården, som deltagit i träffarna.

Malte Sigurd, som deltagit i lärcaféet tillsammans med hustrun Barbro, håller med:

– Jag tar mycket mediciner och här har jag fått mer kunskap om hur de fungerar i kroppen. Det har varit jättebra att kunna ställa vilka frågor som helst, säger han.

Motverka rörelserädsla

Emma Karlsson, fysioterapeut på Vetlanda vårdcentral, har informerat om fysisk träning:

– Jag vill försöka motverka rörelserädsla. Även ett sjukt hjärta behöver tränas för att minska risken för komplikationer och för att må bättre. Jag informerar bland annat om att det finns mycket hjälp och stöd att få, säger hon.

Det är inte bara medicinering, kost och motion som är viktigt vid hjärtsvikt. Sjukdomen skapar också mycket oro och ångest. Vad som orsakar detta och hur patienten ska hantera sin oro och ångest,  lärde psykoterapeut Gunnar Danielsson ut. Han tog en deltagarfråga om problem med att få luft, som ett av många exempel:

”Ångest är funktionellt”

– Lufthunger är en typisk trigger för ångest. Ofta är det funktionellt. Får man inte luft är det ett dödshot och då ska man agera på något sätt. Det är när ångesten blir för mycket eller väcks för lätt, som det ställer till det, förklarade han.

Det första lärcaféet på Vetlanda vårdcentral är nu slut. Men en ny omgång planeras redan till hösten.

– Det blir också med hjärtsvikt och andra kardiologiska sjukdomar som tema. Den här första omgången höll vi ganska liten för att testa, men nästa omgång ska vi marknadsföra mer, säger Catharina Parkner.

Deltagarna fortsätter att träffas

Även premiärdeltagarna får en fortsättning på sina träffar.

– Vi ska fortsätta med minst fyra träffar, nu i Hjärt-lungfondens regi och i Folkets Hus. Det handlar om att förflytta sig från sjuk till frisk och se vad man som patient kan göra själv för att må bättre och känna sig mindre stressad, säger Christina Wandt, som deltagit i planeringen av lärcaféet som patientrepresentant.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer: Satsning på lärcaféer och självhjälpsgrupper för att skapa trygghet i vardagen