Lokal fond stöttar klinisk forskning inom cancerområdet

En läkare sitter på en vårdsäng med instrument i handen
David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, är sekreterare i stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping och har själv bland annat i en stor uppmärksammad studie jämfört operation och strålterapi som behandling vid prostatacancer. Foto: Johan W Avby

Genom stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping får hälso- och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län ekonomiska möjligheter att bedriva klinisk forskning inom cancerområdet. Detta bidrar till hög lokal forskningskompetens och snabb implementering av resultaten.

Två gånger per år delar stiftelsen ut pengar till forskning, fortbildning samt förbättrad vård. Det ska då handla om projekt som bidrar till ett bättre liv för personer med cancer, genom till exempel nya behandlingsmetoder, läkemedel eller utveckling av stödet till personer med cancer och deras anhöriga.

– Det känns betydelsefullt att på ett regionalt plan vara med och aktivt kunna stötta cancerforskning. Att se att de pengar vi går in och stöttar med från stiftelsen ger positiva resultat för cancerforskning och drabbade, säger Stina Sinclair, ordförande för stiftelsen.

”Fantastiska möjligheter”

– Genom stiftelsen finns det fantastiska möjligheter att få ett startbidrag till sin forskning. Stiftelsen har ganska bra ekonomi och för den som söker finns det god chans att få ekonomiskt bidrag om man uppfyller kraven på att det ska vara genomförbart, ha nyhetsvärde och att det finns forskningskompetens, säger David Robinson, urolog och sekreterare i stiftelsen.

Samtidigt konstaterar han att söktrycket till stipendier skulle kunna vara större.

– Oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör är man välkommen att ansöka hos oss om man har en bra forskningsidé. Det vore kul med fler ansökningar så att vi får dela ut stipendier i konkurrens.

Bygger på donationer

Stiftelsen har funnits sedan 1972 och bygger sitt kapital på donationer från olika håll. En långsiktig förvaltning utan spekulation har lett till att stiftelsen har bra ekonomi.

– Vi har dessutom väldigt låga omkostnader, eftersom i stort sett allt arbete sker på ideell basis. Men det finns förstås ett behov av fler donationer, säger David Robinson.

Genom åren har stiftelsen gett stipendier till en rad forskningsprojekt inom bland annat prostatacancer, bröstcancer, tunntarmscancer och magsäckscancer, vilket lett till resultat som i vissa fall har spridits internationellt.

God effekt av förlängd behandling

Ett exempel är onkologläkaren Maria Ekholm som forskat om de goda effekter som förlängd behandling med läkemedlet Tamoxifen kan ha för överlevnaden vid bröstcancer.

Ett annat exempel är David Robinsons forskning där han jämförde strålbehandling och operation i samband med prostatacancer för alla män i Sverige under en 15-års period, och kom fram till att resultatet var likvärdigt för överlevnaden, tvärtemot vad andra studier tidigare visat.

– När det handlar om forskningsprojekt så är det svårt att veta på förhand vad som blir bra och inte – men det är ju en del av forskningen, säger David Robinson.

Även patientorienterade projekt kan få ekonomiskt stöd från stiftelsen. Ett exempel är Hjärtats Hus, en verksamhet för personer som drabbas av cancersjukdom, och deras närstående, som fick startbidrag och har blivit en väldigt lyckad satsning.

Ger stimulans till medarbetare

Att stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping kan hjälpa till med lokal forskning betyder mycket.

– Det är en stor fördel att vi i Region Jönköpings län har duktiga medarbetare som får stimulans till sin forskning. Detta gör också att resultaten kan användas snabbare i vår kliniska verksamhet, menar David Robinson.

Därför arbetar styrelsen också med att öka kunskapen om stiftelsen, både bland forskare och allmänhet:

– Målet framåt är att göra stiftelsen mer känd både bland de som har en forskningsidé eller idé för att förbättra för cancerpatienter, och bland allmänheten för att på så sätt göra ännu mer positiv skillnad för att alla de som drabbas av olika former av cancer, säger Stina Sinclair.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Fotnot:

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping delar ut stipendier två gånger per år, totalt 650 000 kronor. 350 000 kronor går till kliniska forskningsprojekt, medan 150 000 kronor går till fortbildningsaktiviteter och 150 000 kronor till patientorienterande projekt. Dessutom finns det möjlighet att söka stipendium för informations- och preventionsprojekt.

 

Läs mer:

De forskar om bröstcancer med stöd av lokal cancerstiftelse

Hjärtats Hus en växande mötesplats för patienter och närstående