Nationell konferens sprider kunskap om infektionssjukdomar och mikrobiologi

Tre kvinnor tittar upp mot kameran
Anna J Henningsson, infektionsläkare, Sara Mernelius, molekylärbiolog och Maria Palmérus, infektionsläkare och verksamhetschef, har tillsammans med andra medarbetare arbetat intensivt för att besökarna på Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte ska få ett intressant program. Foto: Mikael Bergström

Under fyra dagar, 14-17 maj 2019, är Jönköping centrum för spridning av den senaste kunskapen om infektionssjukdomar och mikrobiologi. Omkring 600 läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker samlas för den gemensamma nationella konferensen Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Konferensen inleds med föreläsningar för allmänheten.

– Det blir ett bra och spännande program, med ett 80-tal föreläsare, varav tre internationella huvudtalare och 80-talet posterutställningar, säger molekylärbiolog Sara Mernelius, lokal projektledare.

Hon har lett arbetsgruppen med medarbetare från mikrobiologen och infektionskliniken i Region Jönköpings län, som tillsammans med de vetenskapliga sekreterarna i de fem arrangerande yrkesföreningarna planerat konferensen. I början av 90-talet hölls ett vårmöte för infektionsläkare i Jönköping och 2006 för mikrobiologerna. När det nu är dags för Jönköping att åter arrangera mötet är det femte året i rad konferensen genomförs gemensamt och riktar sig till läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och forskare inom infektionssjukvård och mikrobiologi.

”Fått lyfta fram våra områden”

– De två mötena har integrerats till en gemensam mötesplats, där vi kan visa alla aspekter av vad vi arbetar med; omvårdnad, den laborativa delen och läkarrollen. Inför årets konferens har vi fått stora möjligheter att lyfta fram de områden och bjuda in huvudtalare inom områden där vi har mycket kunskap och forskning, säger Sara Mernelius och Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken.

Föreläsningar för allmänheten

Den första programpunkten, måndagskvällen 13 maj, riktar sig till allmänheten.

– Vi vill visa allmänheten en del av allt det intressanta som händer inom infektionsområdet och visa att vi ligger i framkant i arbetet med att vården ska bli så bra som möjligt, säger Sara Mernelius.

– Jag kommer att prata om fästingburna infektioner under rubriken ”Fästingar – hur farliga är de?”. Det handlar om de smittämnen som de kan bära på, samt vad du kan göra för att skydda dig och hur du bör agera om du blivit fästingbiten, säger Anna J Henningsson, överläkare på mikrobiologen i Jönköping och forskare vid Linköpings universitet.

Jesper Svefors, överläkare på infektionskliniken, föreläser om sepsis ”högre dödlighet än hjärtinfarkt”. Sepsis innebär en allvarlig infektion i kroppens organ.

”Öka kunskapen om sepsis”

– Vi vill sprida kunskapen om sepsis. Att lära sig känna igen symptomen på sepsis gör det möjligt att söka vård tidigare, likt det arbete som är gjort kring stroke. Vi har gjort en sepsislarmkedja inom vården. Nu behöver vi få allmänheten på tå också, säger Maria Palmérus.

Konferensdeltagarna kan som inledning på veckan välja mellan studiebesök på mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov, workshop om snabb blododlingsdiagnostik eller jorden runt på 80 minuter – en odyssé i parasitologi med Jessica Ögren från mikrobiologen.

– Mycket hänger ihop. Som exempel har vår workshop om snabb blododlingsanalys stor betydelse för valet av antibiotika vid behandling mot sepsis, säger Sara Mernelius.

– Vi är nationellt referenslaboratorium inom parasitologi tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Karolinska Universitetslaboratoriet, vilket vi är stolta över, säger Anna J Henningsson.

De blivande specialistläkarna startar också med en egen förmiddag, Ungt Forum, där ett 50-tal ST-läkare ska lära sig mer om hud- och mjukdelsinfektioner.

Många ämnen diskuteras

Under konferensdagarna behandlas en rad ämnen som till exempel fästingburna infektioner, helgenomsekvensering, kateterrelaterade infektioner, virala hemorragisk feber (blödarfeber), samt sepsis.

– Fästingburna infektioner är något av ett öppningstema, med mikrobiologen Claus-Peter Hunfeld som huvudtalare. Detta är en del av vår profil eftersom vi också är nationellt referenslaboratorium för borreliainfektioner tillsammans med Sahlgrenska i Göteborg. På konferensen kommer ett par större nordiska samarbeten som vi varit delaktiga i att presenteras. Bland annat hur fästingburna infektioner ska utredas och behandlas, säger Anna J Henningsson.

Bakteriernas gener studeras

Bakom ordet ”helgenomsekvensering” döljer sig den spännande forskningen kring släktskap och gener hos bakterier, något som mikrobiologen i Region Jönköpings län var tidiga med, hittills i forskningssyfte.

– Vi undersöker bland annat hur lika bakterier är varandra, för att se hur smittspridning sker inom sjukvården av till exempel Clostridium och MRSA, meticillinresistenta stafylokocker, förklarar Sara Mernelius.

Utvecklingen går snabbt på det här området, och konferensen tar bland annat upp hur den här tekniken så småningom kan komma att göra klinisk nytta inom mikrobiologi men även hematologi och onkologi.

Venkatetrar i fokus

Allt fler patienter som vårdas på sjukhus får så kallade centrala venkatetrar, cvk, alltså en nål in i blodbanan, eller en perifier venkateter, pvk. Men kateter innebär också infektionsrisk.

– Här är vi glada att vi engagerat IVA-läkaren Fredrik Hammarskjöld som föreläsare. Fredrik har länge varit engagerad i den här frågan och lyfter fram flera perspektiv, säger Maria Palmérus.

Antibiotika är också ett viktigt ämne under konferensen, med bland annat symposium för infektionssköterskor om antibiotikasmart tänkande, och specifika behandlingsfrågor.

– Det blir utformat som två monologer, för och emot, där lyssnarna får ta ställning till för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ, säger Maria Palmérus.

Tävling i diagnoser

Tävlingar blir det också. I ”Grand round” ska olika fall lösas.

– Två lag med modiga kollegor, infektionsläkare och mikrobiologer, ställer upp och tävlar i att lösa lite kluriga fall, säger Maria Palmérus.

Detta dessutom under ledning av ”syster Görel”, buktalardockan som är Jönköpingskonferensens maskot med infektionsläkaren Anna Fornarve som röst.

Detta är infektionssjukvårdens och mikrobiologins stora årliga vetenskapliga möte, dessutom kryddat med allt ifrån morgonyoga till middagar och mingel. För de två arrangerande specialiteterna betyder det mycket.

– Det här samarbetet stärker banden mellan våra kliniker vilket är viktigt, tycker Anna J Henningsson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot 1: Det är de fem yrkesföreningarna Infektionsläkarföreningen, Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi som arrangerar tillsammans med infektionskliniken och mikrobiologilaboratoriet i Region Jönköpings län.

Fotnot 2: Sepsis är ett allvarligt tillstånd, som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande. Källa 1177.se      

Fotnot 3: Måndag 13 maj klockan 18.00 på Focus, Stadsbiblioteket i Jönköping, föreläser överläkarna Anna Jonsson Henningsson  och Jesper Svefors om fästingburna infektioner respektive sepsis.