Ny undersökningsteknik upptäcker små cancerceller

Två personer står vid en skiktröntgen
Lars Persson, biomedicinsk analytiker och Åsa Calmell, röntgensjuksköterska, visar pet-CT-kameran som ger möjlighet att upptäcka små cancerceller. Tidigare har patienter remitterats till Linköping, nu kan undersökningen göras i Jönköping. Foto: Mikael Bergström
Två personer står vid en skiktröntgenÅsa Calmell står vid en plåthinkÅsa Calmell står vid en autoinjektor

Sedan september 2018 kan Region Jönköpings län erbjuda länsinvånarna avancerad bilddiagnostik som tidigare remitterats till Universitetssjukhuset i Linköping. Med hjälp av ett radioaktivt spårämne kan små cancerceller upptäckas vid skiktröntgen.

– För en person som fått besked om misstänkt cancer är det frustrerande och oroligt att gå och vänta på undersökning. Nu kan vi erbjuda kortare väntetider till undersökning, säger Lars Persson, biomedicinsk analytiker på nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov.

Tekniken kallas PET-CT och har under många år funnits på landets universitetssjukhus. Region Jönköpings län skickar cirka 400 remisser per år för undersökningar i Linköping av invånare i Jönköpings län. Det handlar bland annat om misstanke om cancer i lungor, tjocktarm/ändtarm och hud och är idag ett undersökningsled i vissa av de så kallade standardiserade vårdförloppen som finns för 31 cancerdiagnoser. Men PET-CT används också för diagnostik i samband med infektioner och demensutredningar.

Behov avlasta Linköping

– I takt med att pet-CT-undersökningar blivit mer och mer vanliga har det länge funnits ett behov av att avlasta Linköping för att klara väntetiderna, säger Lars Persson.

Nu har Länssjukhuset Ryhov installerat en PET-CT-kamera som det andra länssjukhuset i landet, efter Växjö, en kamera som också ska användas för vanliga CT-undersökningar.

Detta har krävt ett långt förberedelsearbete med att hitta lämpliga lokaler, renovering av dem, att bilda arbetsgrupper, utbilda personal och installera kamera.

– Nu har vi fått en mycket central placering, intill röntgen, sjukhusfysiken och onkologkliniken, säger Lars Persson.

En logistisk kedja

Undersökningar med PET-CT kräver en avancerad logistisk kedja. De radioaktiva isotoper som injiceras i patienten inför undersökningen, tillverkas i så kallad cyklotron, i första hand av Universitetssjukhuset i Linköping och transporteras sedan med bil till Jönköping. I andra hand kommer det med flyg tidigt på morgonen från Finland till Linköping, och sedan vidare med bil till Jönköping.

Det handlar om dagsfärsk tillverkning där tiden är en viktig aspekt.

– Det radioaktiva ämnet har en halveringstid på 110 minuter, berättar Åsa Calmell, röntgensjuksköterska på nuklearmedicin.

Vila en timme innan

Patienten som kommer för undersökning ska vara fastande och får sitta i ett vilorum en timme.

– Det handlar om att cellerna ska ha så låg aktivitet som möjligt och vara ”hungriga”. Cancercellerna är mest hungriga, vilket gör att spårämnet är som ett radioaktivt socker som söker sig till de cellerna, förklarar Åsa Calmell förenklat.

För att spårämnet ska hitta cancercellerna krävs en aktivitet på tre becquerel per kilo kroppsvikt. Därför varierar mängden spårämne som injiceras i patienten beroende på hur mycket strålningen har hunnit klinga av.

Strålsäkerheten viktig

Hela hanteringen omgärdas förstås med stor noggrannhet, med tanke på att det handlar om strålsäkerhet. Det radioaktiva ämnet kommer i vätskeform i en 10 milliliter stor behållare som i sin tur förvaras i en 22 kilo tung blyhink under transporten. Ämnet injiceras sedan intravenöst i patienten automatiskt av en autoinjektor, för att inte personalen ska utsättas för strålning varje gång.

– Vi måste hela tiden tänka på hur vi jobbar med strålsäkerheten, för att det ska vara tryggt för oss och patienterna. Patienten utsätts för strålning, men i mycket låga doser, säger Lars Persson.

Tar cirka 30 minuter

Själva undersökningen inleds med vanlig datortomograf, CT, och övergår sedan till PET-CT. Det tar totalt cirka 30 minuter och är helt smärtfritt för patienten.

Inledningsvis kommer nuklearmedicin att genomföra undersökningar två dagar i veckan, men har möjlighet att utöka om behovet finns.

För patienterna innebär det kortare väntetid på undersökning, men också att själva undersökningen minskar till några timmar, jämfört med kanske en heldagsresa till Linköping. För vissa undersökningar måste det dock även fortsättningsvis bli remiss till Linköping.

Tillgången till egen PET-CT kan också leda till att kriterierna på sikt kan vidgas till när just PET-CT-undersökning är motiverad.

Undersökningar vägleder i behandlingen

– För många patienter görs upprepade undersökningar under pågående cancerbehandling. Undersökning i pet-CT kan visa hur framgångsrik behandlingen är, och ge anledning till justeringar, vilket är jätteviktigt eftersom behandlingen med cellgifter påverkar patienten, säger Åsa Calmell.

– Det är också en väldigt snabb utveckling av nya spårämnen som kan användas för diagnostik av fler sjukdomar, säger Lars Persson.

I dagsläget finns en personalgrupp på ett tiotal personer som fått utbildning på nuklearmedicin och PET-CT. Undersökningarna genomförs tillsammans av röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

”Ett välfungerande team”

– Planeringen har varit jobbig, men detta är jättekul. Vi har blivit ett mycket välfungerande team, vilket känns väldigt bra, säger Åsa Calmell.

Hittills har ett 50-tal undersökningar genomförts i Jönköping.

– Alla är jättenöjda, såväl medarbetarna i Linköping som patienterna och remittenterna.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot 1: PET-CT, står för positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT)

Fotnot 2: Nuklearmedicin är en nybildad enhet av röntgen och klinisk fysiologi.