Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser

En patient får sitt knä undersökt av en sjukgymnast i en gymnastiksal.
Joachim Lundahl, fysioterapeut på Nässjö vårdcentral, hjälper en patient med ett krånglande knä. Till hans yrkesgrupp kommer patienter ofta direkt eller via telefonrådgivningen. Med hjälp av mer digitala lösningar tror Joachim Lundahl att den nya vårdgarantin ska klaras. Foto: Johan W Avby
En patient får sitt knä undersökt av en sjukgymnast i en gymnastiksal.En pojke får sin arm undersökt av en sjuksköterskaEn man står i en korridor En kvinnlig kurator sitter och pratar med en patient.

Den som söker vård för ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller behandling som inte ger effekt, har rätt till medicinsk bedömning inom tre kalenderdagar av legitimerad medarbetare på vårdcentral. Så ser den nya vårdgarantin ut som infördes nationellt från 1 januari 2019 för att ge nära vård utifrån patientens behov.

– Det är viktigt att våra vårdcentraler upplevs tillgängliga för den som söker vård. Det skapar trygghet för våra patienter. Den nya vårdgarantin gör att alla våra professioner räknas i vårt breda register av medicinska kompetenser, säger Göran Runesson, verksamhetschef för Nässjö vårdcentral och operativt ansvarig för införandet av den nya vårdgarantin på vårdcentralerna i Region Jönköpings län.

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Som tidigare blir den person som har ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller har en behandling som inte ger effekt, en vårdgarantipatient. Men den nya vårdgarantin innebär att den medicinska bedömningen ska ske snabbare – inom tre kalenderdagar, istället för inom fem dagar (nationellt sju dagar) som gällt tidigare.

Tidigare har vårdgarantin gällt läkarkontakt. Nu blir det istället en garanti om medicinsk bedömning av legitimerad personal – alltså läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykolog, samt även kurator.

Besök, telefon eller digitalt vårdmöte

Den medicinska bedömningen kan ske vid ett fysiskt besök på vårdcentralen, genom en kvalificerad telefonkontakt eller som ett digitalt vårdmöte.

– Det är viktigt att vårdgarantin är en garanti om medicinsk bedömning, inte besök, betonar Göran Runesson.

Kontakt med rätt yrkesgrupp direkt kommer att leda till att många patienter får rätt hjälp snabbare genom att färre vårdbesök inleds med läkarkontakt.

Så arbetar redan idag vårdcentralerna i olika grad för att ge så bra omhändertagande och snabba flöden som möjligt.

”Kan hänvisa fler direkt till oss”

– Patienterna ringer antingen direkt, eller blir hänvisade till oss, ofta av sjuksköterska i telefonrådgivningen som bedömt att patienten ska till oss med sina problem. Denna akuttriagering fungerar ganska bra, men det skulle nog gå att hänvisa ännu fler patienter med ortopediska problem utan att de behöver träffa läkare först. Drygt hälften av våra tider är akuttider, säger Joachim Lundahl, fysioterapeut på Nässjö vårdcentral.

Hos honom och hans kollegor handlar det ofta om problem med ländryggar, axlar och nackar. Han tror att den nya vårdgarantin ska klaras, med hjälp av mer digitala vårdmöten.

Fler digitala vårdmöten

– Jag tror att ett snabbt omhändertagande är viktigt och att det har en lugnande effekt. Samtidigt är det viktigt att patienten kommer till rätt profession och får en korrekt medicinsk bedömning. Vi skulle kunna använda den digitala tjänsten Bra Liv Nära mer. Om det låter som en misstänkt fraktur kan patienten direkt skickas till röntgen. Handlar det om en fot som inte är svullen kan patienten få ett träningsprogram och bokas in för återbesök om två veckor. Dessutom skulle vi vinna på att lägga lite mer tid på prioritering i den telefonrådgivning som vi fysioterapeuter har, säger han.

Närakut bemannas av akutteam

Alla vårdcentraler bedriver också närakut dagtid för patienter med mer brådskande hälsotillstånd. På Nässjö vårdcentral sker det sedan februari i form av ett akutteam som bemannar varje dag.

– Patienten tas omhand av en sjuksköterska eller undersköterska i akutteamet som gör en första bedömning. Vid behov kan de slussa vidare till en läkare eller sjukgymnast i teamet, eller andra yrkesgrupper som också har akuttider varje dag, säger Göran Runesson.

Upp till 50 akutbesök en dag

Ulrika Karlstad är en av sjuksköterskorna som regelbundet bemannar akutteamet. En måndag med stort söktryck kan vårdcentralen ta emot omkring 250-300 samtal och en del spontanbesök, vilket kan resultera i ett 50-tal besök till närakuten och dess akutteam.

– För de patienter som har ett akut behov gör vi en första bedömning och insatser. Det vi inte klarar själva remitterar vi vidare till andra yrkesgrupper. I den här rollen får vi ta mycket eget ansvar, samtidigt som vi har ett roligt samarbete med de andra yrkesgrupperna. Den ena dagen är inte den andra lik, det är kul, säger hon.

Lena prioriterar patienterna

Sjuksköterskan Lena Wahrling Andersso, är en av de sköterskor som tar emot patienter, både de som har bokat och de som kommer spontant.

– När patienten kommer pratar vi lite kort för att jag ska få deras sjukdomshistoria, anamnes, för att se vilken vårdnivå som är lämplig. De flesta patienter kan jag ta hand om själv eller slussa till en doktor, men vissa patienter ska istället till en undersköterska, fysioterapeut eller annan yrkesgrupp, säger hon.

Så här års på vintern, handlar många patientbesök om olika former av infektioner.

– Det kan vara övre luftvägsinfektioner, urin- eller sårinfektioner, men också andra problem som ont i magen, ryggen eller huvudet.

Råd om egenvård

Är det enkla åkommor, brukar ett spontanbesök resultera i att patienten får vända hem igen med råd om egenvård. Är det allvarligare tillstånd kan Lena och hennes kollegor direkt slussa in patienten till vårdcentralens närakut och dess akutteam.

Det svåraste tycker hon är de patienter vars hälsotillstånd befinner sig mitt emellan.

– De flesta problem, utom sårskador och hjärtinfarkter, kan vänta några dagar på ett vårdbesök. Men för de patienter som inte behöver komma samma dag, men inte heller kan vänta flera veckor, är det svårast att hitta tider hos oss. När det är hälsoproblem som passar för det, kan vi också hänvisa patienterna att kontakta Bra Liv Nära, säger Lena Wahrling Andersson.

Liselotte har handrehabilitering

Till arbetsterapeuten Liselotte Gustafsson kommer patienterna antingen genom direktkontakt eller hänvisade av andra yrkesgrupper, även från sjukhusets ortopedklinik. Periodvis är patienttrycket stort.

– Jag arbetar med handrehabilitering, före och efter operation. Det handlar om artros, karpaltunnelsyndrom eller överbelastningsproblem. Jag berörs av den nya vårdgarantin. Det handlar bland annat om hur remisser från specialistvården ska bedömas. Det kan också handla om patienter som till exempel haft artros i en tumme länge och som söker vård. De har ju egentligen inget behov av att komma inom tre dagar, säger hon.

Första bedömning per telefon

Vårdcentralernas kuratorer omfattas också av den nya vårdgarantin. Patienterna kan kontakta kuratorerna i vårdcentralernas psykosociala team direkt.

– Vi arbetar dagligen med att uppnå vårdgarantin. Alla patienter som kontaktar oss erbjuder vi ett samtal per telefon inom tre dagar för medicinsk bedömning, säger Angelica Lenti, kurator på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping. Vi gör en bedömning av hur patienten mår och vilket vårdbehov som finns. Ibland räcker det med egenvårdsråd per telefon, ibland behövs en fortsatt kontakt med oss och då bokar vi in en besökstid till någon av oss i det psykosociala teamet, förklarar hon.

Trimma sin organisation 

För länets vårdcentraler handlar det nu om att trimma sin organisation och administration för att klara bedömningen av vårdgarantipatienter och låta dem få kontakt med rätt yrkesgrupp direkt.

– Vi har föreberett oss för detta, men har kanske en intrimningssträcka på ett halvår för att klara uppdraget. Vår utmaning är att klara vårdgarantin på tre kalenderdagar och samtidigt räcka till för de kroniskt sjuka där vi behöver göra uppföljningar av bland annat insatta behandlingar. Här behövs det mer digitala lösningar, vilket är ett utvecklingsarbete som pågår, säger Göran Runesson.

Långsiktigt ser han stora fördelar med att den nya vårdgarantin omfattar alla yrkesgrupper.

– Tänk så många patienter de möter varje år och hur deras kunskap och kompetens växer. Detta leder till en mer sömlös vård!

MIKAEL BERGSTRÖM

 

Fotnot 1: Den nationella vårdgarantin till specialistsjukvården är som tidigare 90 dagar till nybesök. Region Jönköpings län har sedan flera år 60 dagar till specialistsjukvården. Väntetiderna för vårdgarantibesök till vårdcentral går att följa på vantetider.se.

Fotnot 2: Den nya vårdgarantin ska också göra det tydligt att vårdcentralen är en bas – den första linjen för kontakt med hälso- och sjukvården. Vårdcentralen ska utgöra grunden för en god och nära vård, som utgår från patientens behov och som ges nära befolkningen.