Nyanlända får mer kunskap om sin diabetessjukdom

En kvinna och två män står och samtalar.
Ghusoun Ahmed och Wael Najem från Syrien diskuterar kostvanor med hälsokommunikatör Mohamoud Suldan. De konstaterar att diabetesskolan ger dem viktig kunskap. Foto: Mikael Bergström
En kvinna och två män står och samtalar.En man står och föreläserEn man står och föreläser för en grupp människorTre kvinnor och en man står och läser ett papperEn man och en kvinna tittar upp från en soffa

Diabetes typ 2 är ett växande folkhälsoproblem – även bland de människor som kommit nyanlända till Sverige på senare år. Därför har Region Jönköpings län startat diabetesskola där patienter som talar arabiska eller somaliska får undervisning i hur de ska hantera sin sjukdom och förändra sina levnadsvanor.

Region Jönköpings läns hälsokommunikatör Mohamoud Suldan har ett tydligt budskap till det tiotal personer som samlats till diabetesskola på Sävsjö vårdcentral: Genom att röra sig mer, lägga om kostvanor och sluta röka kan diabetessjukdomen hållas i schack, svåra följdsjukdomar undvikas och behovet av blodsockersänkande läkemedel skjutas upp eller minska.

Med sin bakgrund som läkare i Sudan och Somalia kan Mohamoud Suldan på deltagarnas modersmål ge en fördjupad kunskap om vad diabetes är och hur sjukdomen bäst hanteras.

”Jättespännande att informera”

– Det är jättespännande att träffa deltagarna och ge dem mer information om hur det är att leva med diabetes och hur viktigt det är att bland annat motionera och äta rätt och regelbundet. Jag hoppas att jag kan hjälpa dem och hittills har det varit väldigt uppskattat. Jag talar samma språk, har samma kulturella bakgrund och kan med min kunskap som läkare ge rätt information, säger Mohamoud Suldan.

Vid tre tillfällen, två timmar varje gång, informerar han om allt ifrån egenvård till vilka följdsjukdomar diabetes kan leda till. Vid den första träffen går han igenom orsakerna till diabetes, vad som händer när bukspottkörteln inte längre producerar tillräckligt med insulin och vilka symptomen är, som törst och stort behov av att kissa.

Var fjärde är omedveten om diabetes

– Svaghet, trötthet och synoskärpa är andra symptom, men en av fyra är omedvetna om att de har diabetes typ 2. Man kan gå med det ganska länge utan att veta om det, förklarar han.

Vid de följande träffarna görs en fördjupning i kostvanor och en arabisktalande patient medverkar för att berätta och svara på frågor om livet med diabetes typ 2.

Ändrad livsstil har stor påverkan på hur sjukdomen utvecklas. Genom mer rörelse, ändrade kostvanor, att inte röka, sköta om sina tänder, undersöka ögonen och ha koll på sina fötter, kan  följdsjukdomar som till exempel stroke eller hjärt-kärlsjukdomar undvikas. För den som behöver information eller rådgivning finns 1177, och dessutom vårdcentralens resurser, informerade Mohamoud Suldan.

”Viktig information som vi får”

– Det är viktigt att vi får den här informationen om diabetes. Den hjälper oss mycket i att leva med sjukdomen, säger Wael Najem och Ghusoun Ahmed, som kom till Sverige från Syrien för drygt ett år sedan.

Diabetesskolan på arabiska och somaliska är ett initiativ från sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

– Många som kommer till Sverige utvecklar diabetes typ 2 här. De äter ofta en kost som gynnar diabetes, samtidigt som de blir mer stillasittande än vad de varit i sitt hemland, säger Malin Hördegård, integrationssamordnare och initiativtagare.

Diabetesskola på vårdcentraler

Därför genomförs under 2019 diabetesskola på ett drygt tiotal vårdcentraler i Jönköpings län, under våren på arabiska, till hösten också på somaliska.

Med hjälp av olika expertkompetenser har Malin Hördegård satt samman ett utbildningsmaterial, och erbjuder sedan vårdcentralerna att bjuda in sina patienter till diabetesskola.

– Detta är en bra utbildning där vi är tydliga med syftet att de ska förstå sin sjukdom och hur de ska hantera den. De får till exempel en rad handfasta tips om hur de ska äta för att få bättre blodsockernivå. Egenvården är viktig. Kan man sköta sin kost och sin motion kan man minska problemen med sin sjukdom och undvika följdsjukdomar som är svåra för patienterna. Diabetes är en kostsam sjukdom eftersom det ofta leder till andra sjukdomar, säger Malin Hördegård.

”Mer kunskap minskar framtida problem”

De tiotal personer som kom till första träffen på Sävsjö vårdcentral var inbjudna av diabetessjuksköterskorna Heléne Sigfridsson och Anette Brandt.

– Detta är en jättebra satsning. Många av de nyanlända som har till exempel hjärtproblem och diabetes är yngre än svenskar med motsvarande sjukdomar. Vi måste ge mer kunskap för att minska framtida problem. För oss är det svårt att informera på grund av språket och kulturella skillnader. Mohamoud Suldan kan som läkare förmedla kunskap, vilket dessutom innebär en avlastning för oss, säger de.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

1177.se: Diabetes typ 2(Extern länk)