Ögonsjuksköterskor ger injektioner mot våt förändring av gula fläcken

Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup.
Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup. Foto: Johan W Avby
Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup. Ögonsjuksköterskorna Susanna Andersson, Violis Bågesund och Ewa Fredriksson har tillsammans med kollegan Sara Sterner (saknas på bilden) fått utbildning i att utföra injiceringar i ögats glaskropp för att behandla förändringar av gula fläcken. Ögonsjuksköterska Violis Bågesund förbereder för att rengöra runt ögat inför injiceringen, ett moment som ST-läkare Erik Vinge varit handledare för. På två år har vi nästan fördubblat antalet injektioner.  Detta tillsammans med stor brist på ögonläkare har gjort att vi utbildat fyra ögonsjuksköterskor att ge dessa behandlingar, säger Ulrika Jarl Albertsson, överläkare på ögonmottagningen.Att ge en injektion är inte jättesvårt tekniskt, men det är viktigt att alla momenten blir rätt och att man håller tempot uppe, säger ST-läkare Erik Vinge.Förändringen att ögonsjuksköterskor ger ögoninjektioner gör att vi får loss läkartid till andra arbetsuppgifter som behövs, säger verksamhetschef Linda Andlöw.

Synnedsättning på grund av svullnad i ögats gula fläcken, är en vanlig åldersförändring. Behandlingen sker genom regelbunden injicering av läkemedel i ögat, ett moment som läkarna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset nu utbildat sjuksköterskor att utföra för att använda kompetensen rätt.

Det är injektionsmottagning på ögonmottagningen i Eksjö. Under en förmiddag hinner omkring 30 personer få den nödvändiga injektionen i ögat som ska bromsa upp och få svullnaden i gula fläcken, våt makuladegeneration,  att gå tillbaka – i många fall med bättre syn som följd.

Bedövning med ögondroppar, tvättning, och sedan en spruta som sticks rakt in i glaskroppen. Behandlingen tar allt som allt cirka sex minuter, utan obehag för patienten, och genomförs ofta numera av sjuksköterskor assisterade av undersköterskor.

”Bromsat upp försämringen”

Peter Svensson från Anneberg är en av patienterna denna förmiddag.

– Det är minst två år sedan jag upptäckte förändringar på gula fläcken. Jag fick ingen ordning på synen på vänster öga. Nu har jag fått min 30:e behandling och det har bromsat upp försämringen. Men jag ser sämre, så jag har fått släppa högre behörighet på körkortet, säger han.

Innan patienterna får sin injektion gör läkare en bedömning av bilderna och avgör när det är dags för nästa behandling.

– På två år har vi nästan fördubblat antalet injektioner.  Detta tillsammans med stor brist på ögonläkare har gjort att vi utbildat fyra ögonsjuksköterskor att ge dessa behandlingar. Vi är nog bland de mer effektiva i Sverige, vilket vi är stolta över. Vi tar emot cirka 60 patienter i veckan på två halvdagar. Det är en slimmad process där det måste gå fort och det handlar om RAK, rätt använd kompetens, säger Ulrika Jarl Albertsson, överläkare på ögonmottagningen.

Undersköterskor gör undersökningar

RAK-tänkandet har också gjort att undersköterskor fått ta över tryckmätningar av ögat, och de kameraundersökningar av gula fläcken som sjuksköterskor tidigare gjort.

– Vi har jobbat mycket med att undersköterskor ska vara en viktig del i processen med undersökningar, vilket de blivit jätteduktiga på, säger Ulrika Jarl Albertsson.

Erik Vinge, ST-läkare på ögonmottagningen, är en av de ST-läkare som arbetar med injektionsbehandlingen och utbildat sjuksköterskorna.

– De har fått gå bredvid och lära sig. Det är inte jättesvårt tekniskt, men det är viktigt att alla momenten blir rätt och att man håller tempot uppe, säger Erik Vinge.

Han har själv gjort cirka 2 000 injektionsbehandlingar, men får nu mer tid till sina egna utbildningsmoment i ST-utbildningen.

Mer tid för arbete som kräver läkare

– Den här förändringen gör också att vi får loss läkartid till andra arbetsuppgifter som behövs, säger verksamhetschef Linda Andlöw.

För ögonsjuksköterskorna innebär detta ansvar för en behandling som de tidigare assisterat, och samtidigt att det blivit mer att göra.

– Det ger en kompetensutveckling och samtidigt en utmaning när man arbetat som ögonsjuksköterska i många år, säger ögonsjuksköterska Ewa Fredriksson.

– Det är roligt med en ny arbetsuppgift, som man samtidigt känner ansvar för, säger ögonsjuksköterska Susanna Andersson.

Deras kollega Violis Bågesund, instämmer:

– Vi är vana att arbeta bland annat på operation, och detta är ett ingrepp, att sticka i ögat, som jag känner respekt för.

Behandling med exakta moment

Behandlingen med injiceringar följer ett mycket tydligt schema, med exakt samma moment för alla patienter, där en speciell hållare sätts på ögat och sprutan sätts i ett spår för att alltid sticka in på exakt rätt ställe i glaskroppen och till samma djup.

Ulrika Jarl Albertsson konstaterar att utvecklingen när det gäller behandlingsmetoder av bland annat gula fläcken går fort.

– Det är ett område där det händer jättemycket, men som vi är ganska tysta om. Men detta inger hopp och gör att det är roligt att vara ögonläkare. Att sjuksköterskor tar över olika behandlingar gör samtidigt att mitt jobb som ögonläkare blir tyngre, med allt fler kvalificerade och tyngre arbetsuppgifter. Men det är ju rätt, säger Ulrika Jarl Albertsson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:
Även på ögonmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, har arbetsmomentet med injicering i ögat börjat utföras av ögonsjuksköterska.