Ombyggt ventilationssystem sparar energi för en miljon per år

En man står i ett fläktrum
I källaren till hus 03-04 på Värnamo sjukhus visar drifttekniker Robert Palmu det ventilationssystem som byggdes om för några år sedan, med nya flöden och mer värmeåtervinning. Det böjda röret i bakgrunden är en ”bypass” så att tilluften sommartid kan ledas in direkt utan att passera värmeväxlarbatteriet. Foto: Mikael Bergström
En man står i ett fläktrumEn man står framför en vägg med fläktar

Ombyggnationen av ventilationssystemet i hus 03-04 på Värnamo sjukhus kostade 3,5 miljoner kronor. Nu efter snart två år visar det sig att investeringen sparar cirka 1 miljon kilowattimmar per år, vilket är ungefär lika många kronor. Detta är en av många satsningar som sker i Region Jönköpings län med att energieffektivisera.

– Den stora energiförbrukaren på sjukhus brukar vara fläktar och ventilation. Men här har vi fått en lösning som fallit väldigt väl ut, säger Robert Palmu, drifttekniker på regionfastigheter, Värnamo sjukhus.

Han visar det stora fläktrummet nere i källaren till hus 03-04, en byggnad med fyra våningar som bland annat innehåller produktionskök, restaurang och sjukhusets administrationslokaler, från våning tre dessutom uppdelat i två huskroppar.

Värmeväxlare och ventilationstrummor

För den oinvigde är det ett rum med stora plåtinklädda utrymmen (värmeväxlare) och isolerade ventilationstrummor. Men Robert Palmu kan i närmast lyriska ordalag beskriva den ombyggnation som gjorts för att energieffektivisera.

– När Värnamo sjukhus byggdes på 1970-talet var elenergi och olja nästan ”gratis”. Sedan har det blivit dyrare och dyrare att ventilera och värma upp. Huset hade från början ingen värmeåtervinning men fick efter ett antal år en vattenburen återvinning med en värmeåtervinningsgrad på 30-40 procent, jämfört med riktig återvinning på 85 procent, förklarar han.

När ett företag för omkring nio år sedan beräknade kostnaden för energieffektivisering landade den på nio miljoner kronor.

Byggde om i egen regi

– När vi sedan fick en ny fastighetsförvaltare drev han på att vi skulle göra ombyggnationen i egen regi, vilket vi har gjort med hjälp av en konsult. Samtidigt har vi återanvänt merparten av anläggningen, men justerat flödena och driften, säger Robert Palmu.

Tidigare fyra ventilationsaggregat har blivit två och värmen återvinns i högre grad ur den frånluft som blåses ut. Den kyligare tilluften till huset kan antingen ledas in till värmeväxlarbatteriet för att värmas upp, eller ledas genom en helt ny bypass-dragning sommartid när den inte behöver värmas upp. Den delen av dygnet när ingen verksamhet finns i huset pumpas luft enbart runt för att hålla värmen i lokalerna, inte för något behov av friskluft.

Energieffektiva tilluftsfläktar

Allt handlar om att minimera motstånd och trycksänkning i systemet, något som alltid kostar energi.

Extra nöjd är Robert Palmu över de nya tilluftsfläktarna.

– Vi har ersatt den gamla fläkten med tre permanentmagnetiserade så kallade EC-fläktar. Energieffektiva och tysta, så vi kan ha färre ljuddämpare i systemet som skapar motstånd. Vi fick 22 procent bättre verkningsgrad när vi mätte, vilket är mycket bra. Dessutom är vi inte så sårbara, för skulle en fläkt lägga av, kan vi skapa samma luftflöde med två fläktar.

Sparar en miljon per år

Med nästan två års erfarenhet av ombyggnationen visar sig energibesparingen bli en miljon kilowattimmar per år – och ungefär lika många kronor.

– Dessutom är nöjd-kund-index vår ledstjärna. Nu kan vi lättare få till en bra ventilation i administrationslokalerna som gör de allra flesta nöjda, säger Robert Palmu.

Samtidigt finns det andra projekt att fundera på. Robert Palmu visar rummet där alla kompressorer till produktionskökets kylar och frysar är samlade.

– Kompressorerna förbrukar kontinuerligt 15 kilowatt och producerar överskottsvärme som vi blåser ut. Det är visserligen lågvärdig energi, men tänk om vi kunde återvinna den på något sätt, funderar han.

MIKAEL BERGSTRÖM