Patientkontrakt: Ortopedklinikerna formulerar överenskommelse

Fem kvinnor står framför en informationsskärm
Maria Johansson, Qulturum, har varit ett stöd när Helena Sundqvist, Viveka Larsson, Lena Lewenhaupt och Jennie Evertsson från de tre ortopedklinikerna i Region Jönköpings län tillsammans har formulerat ett förslag till patientkontrakt som kommer att testas till patienter som ska genomgå höft- eller knäplastikoperation. Foto: Mikael Bergström

Sjukvården lovar att ge vård inom vårdgarantins tid och med rätt kompetens. Patienten lovar att vara rökfri inför operationen och att följa instruktionerna för förberedelser och träning. Det är några exempel i den överenskommelse som länets ortopedkliniker gör med patienterna – som en del i patientkontraktet.

– Detta är en överenskommelse mellan oss och patienten för att öka deras delaktighet, säger Helena Sundqvist, biträdande verksamhetschef för ortopedkliniken i Värnamo.

Tillsammans med sina kollegor från Eksjö och Jönköping har hon formulerat det patientkontrakt som ortopedklinikerna vill skapa med sina patienter, för en ökad delaktighet men också tydlighet om vad som är vårdens ansvar respektive vilka delar patienten kan göra själv.

Ännu så länge handlar det om de patienter som ska genomgå höftleds- och knäledsplastikoperationer, men kontrakten ska även skapas för andra grupper av ortopedpatienter.

Djupintervjuer med patienter

– Vi inledde med djupintervjuer med patienterna på klinikerna och att ”skugga” dem vid mottagningsbesök och inskrivningssamtal för att ta reda på vad som är viktigt för dem. På det sättet fick vi berättelser om hur viktiga de närstående är efter en större operation, säger Viveka Larsson, specialistsjuksköterska på ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov, och projektledare.

De konstaterar att höftleds- och knäplastik har utvecklats till en mycket strukturerad och välfungerande process på alla tre klinikerna. Nu är det dags att fördjupa hur det fungerar utifrån patientens perspektiv.

Lätt ta till sig information

– Detta handlar mycket om kommunikation, och att hitta olika modeller för detta så att det passar alla och det blir lätt att ta till sig informationen, säger Lena Lewenhaupt, biträdande verksamhetschef på ortopedkliniken, Höglandssjukhuset.

Patientkontraktet ska genomsyra hela hälso- och sjukvårdens relation till patienterna och består av fyra delar: Överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid samt sammanhållen plan.

Överenskommelse görs

Patientkontraktet startar redan vid det första mottagningsbesöket. Blir det beslut om operation görs en gemensam överenskommelse.

Patienten ska till exempel  vara rökfri sex veckor före och efter operation, följa träningsprogram, vara fastande och ha duschat enligt instruktion. Behöver patienten stöd i detta kan både sjukvården och närstående hjälpa till.

Vården å sin sida lovar att ge operationstid inom vårdgarantitiden, på egna sjukhuset eller annat sjukhus och att patienten får vara delaktig i planeringen av sin vård och blir behandlad av rätt kompetens.

Allt detta är egentligen självklarheter sedan länge, men patientkontraktet gör det mycket tydligare.

– Trygghet, tydlighet och delaktighet ska genomsyra vår relation med patienterna, säger Maria Johansson på Qulturum, som är ett stöd i arbetet.

Information i app

De uppmanar också sina patienter att ladda ner appen Operationskollen, som bland annat beskriver alla förberedelser inför en operation. Där kan även anhöriga följa och stötta patienten inför en operation.

– All vår information med bland annat filmer ska finnas både i appen och på 1177, lätt tillgängligt, säger Viveka Larsson. Vi vill ge patienterna och deras anhöriga möjlighet att ta till sig informationen på fler olika sätt, det kan vara genom att läsa, lyssna eller titta. Vi hoppas att det ska kunna leda till att färre operationer behöver skjutas upp. Hittills har vi bara använt oss av skriftlig och muntlig information men nu vill vi lägga till mer visuella möjligheter.

Överenskommelse ger färre inställda operationer

Detta hoppas man ska minska problemet med inställda operationer på grund av otydligheter i överenskommelsen. Det kan handla om att patienten har ätit frukost, tagit blodförtunnande läkemedel eller har sår på kroppen.

– Det blir en stor samhällskostnad och slöseri om operationen behöver skjutas upp. Där är det bra med överenskommelsen i patientkontraktet om att följa instruktioner, säger Helena Sundqvist.

Även om den ortopediska verksamheten i Region Jönköpings län bedrivs i tre separata kliniker, sker ett stort samarbete, som nu med att utforma ett enhetligt patientkontrakt.

– Det är roligt att få göra detta tillsammans. Vi jobbar som om vi vore en klinik, med ett väldigt gott samarbete, säger Jennie Evertsson, vårdenhetschef på ortopedkliniken i Eksjö.

MIKAEL BERGSTRÖM