Patientkontrakt: Patienten får ansvar att följa sina blodprovsresultat

Fyra sjukvårdsklädda personer sitter på en brits
Susanna Andersson, sjuksköterska, Carola Gillberg, vårdadministratör, Jesper Aagesen, läkare och Eva-Marie Ebefors, vårdutvecklare, låter nu hematologpatienter ta ansvar för bedömning av sina provsvar i journalen via nätet, en modell som ger snabbt besked och minskad administration, som de räknar med kommer att sprida sig i sjukvården. Foto: Mikael Bergström

För alla människor som lever med en kronisk blodsjukdom är de regelbundna kontrollerna med blodprov viktiga. Hematologmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, har minskat sina brevsvar om prover. I stället görs en överenskommelse med patienten att bedöma provsvaren i journalen via nätet.

– Ett brev med provsvar kan ta upp till en vecka att komma fram. Många patienter läser redan sin journal via nätet, och då får de informationen där: ”dina prover är bra, fortsätt med oförändrad medicinering och ta nya prover om fyra veckor”. Så brevutskick är onödigt och föråldrat, säger Jesper Aagesen, överläkare på medicinkliniken.

Att skicka ut brevsvar är en vana, och stort arbete, för sjukvården, trots att provsvaren även är tillgängliga för patienten i Journalen via nätet. Därför inledde hematologmottagningen sommaren 2018 ett pilotförsök.

Överenskommelse med 50-talet patienter

– Vi började med 10-15 patienter. Sedan har vi pratat med dem om vad de tycker och skruvat lite på detta. De flesta var väldigt nöjda. I dag har vi ett 50-tal patienter som får sina provsvar på det här sättet, säger Eva-Marie Ebefors, vårdutvecklare på medicinkliniken.

Som grund finns en överenskommelse med varje enskild patient, en del i det patientkontrakt som ska finnas mellan vården och patienten och som tydligt talar om vad som är vårdens ansvar respektive patientens ansvar.

Med den här modellen är det ingen risk att informationen om provsvaren kommer på avvägar. Dessutom får patienten besked snabbare än att vänta på ett brev, något som är angeläget för de patienter som känner oro inför svaren.

Avisering via sms eller mejl

Patienterna får dessutom en avisering via sms eller mejl när läkaren bedömt ett provsvar och dokumenterat det i journalen, en rutin som är godkänt av regionens jurister och Datainspektionen.

Någon garanti för att patienten läser sitt provsvar finns förstås inte, oavsett brev eller elektroniskt besked. Men skulle provsvaret avvika, eller inget nytt prov tas, ringer sjukvården upp.

– Det är viktigt att patienten förstår att det är ett eget ansvar att gå in och ta del av bedömningen av proverna när det inte längre skickas ut ett brev. Patienten ska känna trygghet och uppleva en kontroll över sin sjukdom, säger Eva-Marie Ebefors.

Hon ser den här modellen för kommunikation om ett led i ökad patientmedverkan:

– Vi i sjukvården släpper in patienten och ger den förtroende att själv ta visst ansvar, som en del i personcentrerad vård.

Frågefunktion kan ersätta samtal

Sjuksköterskan Susanna Andersson ser också behov av att utveckla en frågefunktion på 1177:

– Vi har en hel del telefonkontakt. Men den nya generationen vill inte sitta och vänta på samtal. Så vi måste våga pröva nya lösningar, till exempel möjlighet att ställa frågor till oss via 1177.

Hematologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov fick idén från Habo vårdcentral. Nu planerar kollegorna i  Eksjö och Värnamo att följa Ryhovs exempel.  Andra verksamheter, som endokrin, gastro och pacemaker-ICD inom medicinkliniken är också intresserade av den här modellen för att presentera provsvar och mätvärden för sina patienter.

Elektroniskt brev nästa steg?

– Infektionskliniken har också hört av sig och är intresserad, berättar vårdadministratör Carola Gillberg.

Jesper Aagesen ser framför sig en stor utveckling av digitala lösningar.

– Många har idag elektronisk kommunikation med myndigheter och andra med bank-ID. Så detta är inget konstigt. Om några få år kommer vi att kommunicera med i stort sett alla patienter på det här sättet, och kan förfina det under resans gång. Det hade ju varit lite elegant med ett elektroniskt brev som är direkt riktat till patienten med information i klarspråk. Här är elektroniskt brev från Waran-mottagningen en förebild, säger han.

MIKAEL BERGSTRÖM