Region Jönköpings län stöttar filmkulturella insatser

En kvinna och en man står på en scen med filmen Kapten Anders i bakgrunden
Region Jönköpings län ger stöd i olika former till filmare. Filmutvecklare Anna Rydell intervjuade filmaren Torbjörn Berlstedt innan det var dags för premiärvisning av Kapten Anders. Foto: Mikael Bergström

Det finns ett stort och växande intresse för att skapa film. Region Jönköpings län har i sin kulturplan ett uppdrag att stötta den som har en historia att berätta, i form av praktisk och ekonomisk hjälp med filmpedagogik, produktion och visning.

– Tekniken för att göra film är väldigt enkel idag. Det gör att det finns många som filmar. Men film är dyrt och svårt, och ett hårt jobb innan du når en publik via andra kanaler än dina egna, säger Anna Rydell, filmutvecklare på Region Jönköpings län sedan 2009.

När det gäller Torbjörn Berlstedt och hans film Kapten Anders, knöts kontakten med filmutvecklarna väldigt sent, inte förrän det var dags för premiärvisning för inbjuden publik.

– Jag har bokat Folkets Bio för visningen, tagit emot anmälningar och arrangerar ”minglet”, säger Anna Rydell.

”Vi stöttar nya filmare”

Ofta kommer hon i kontakt med filmare betydligt tidigare.

– Många unga filmare kommer med ”världens bästa idé”, men har inga pengar och ingen erfarenhet av hur man bygger en film utifrån filmens språk, exempelvis dramaturgi och bildutsnitt. Vi försöker på olika sätt stötta nya filmare.  Vi har inget produktionsstöd, men ett manus och förproduktionsstöd, förklarar Anna Rydell.

Berättelsen är den bärande delen i film som konstform.

– Det måste vara ett bra manus för att bli en publikvänlig film. Filmaren behöver förstå vad det innebär att göra film.

Manusbearbetning

Många filmare kommer med ett manus. Ofta kan det dock krävas mer arbete för att göra det bärande. Här kan Anna Rydell tipsa om personer som kan hjälpa till, eller ibland själv coacha i förbättringen av manus.

– Detta har lett till att vi fått fram filmer med betydligt högre kvalitet, och det händer också att filmare återvänder till Jönköping för att göra film, säger hon.

Till processen hör också att filmaren får lämna in bland annat karaktärsbeskrivning och en kort beskrivning av den tänkta filmen. Det är förstås viktigt att slutresultatet stämmer överens med den tänkta berättelsen.

Veta vad man vill berätta

Det är en blandad typ av filmer det handlar om, såväl dokumentärer som drama och konstfilm.

– Efter filmen Searching for Sugar Man upplevde vi ett ökat intresse för dokumentärfilm. Även i dokumentärfilm måste du veta vad du vill berätta för andra, så att det blir en röd linje, vilket en del blir förvånade över, säger Anna Rydell.

Hon poängterar att film är ett hantverk som tar tid. Film är en konstform där också andra konstformer är med, som musik, ljud, bild, rörelse och kroppsspråk.

– Vi brukar räkna med att det är en sträcka på två till fem år från idé till färdig film.

Sedan ska den färdiga filmen nå ut till publiken. Att som enskild filmare få gehör hos tv-kanaler är i princip omöjligt.

– Vi stöttar till exempel visningar på biografer, och arrangerar även skolbiovisningar. Filmfestivaler kan också ge filmare uppmärksamhet och skapa kontakter med producenter, säger Anna Rydell.

Filmpedagogik i skolorna

Förutom stöd till olika filmproduktioner, arbetar Region Jönköpings län bland annat också mycket med filmpedagogik ute i skolorna.

– Min kollega Charlotte Vinberg är projektanställd för detta. Ett exempel är Rörviks skola, där alla åttondeklassare fått göra film på temat nykterhet och bilkörning för att sedan skicka in som bidrag till en tävling.

Så det finns stort intresse i Jönköpings län för filmen som konstform.

– Bilder är ett universellt språk. Att tekniken blivit enklare ger möjlighet för många fler att berätta sin historia. Film är den konstform som når ut till flest människor och det är viktigt att hjälpa filmare att nå en publik så att andra kan få ta del av deras berättelser, säger Anna Rydell.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Torbjörn gjorde film om vännens kamp för att segla igen