Solen ska ge energi till Region Jönköpings län

En solpanel
De närmaste åren ska Region Jönköpings län satsa stort på solceller, som totalt ska svara för cirka sju procent av elbehovet. Foto: Johan W Avby
En solpanelKarta över solcellstakE

Sjukhus, vårdcentraler och naturbruksgymnasium, men också bussdepå, stall och Kulturhuset Spira. Många tak på Region Jönköpings läns byggnader ska de närmaste åren förses med solceller för att producera totalt cirka 3 gigawattimmar förnybar elenergi per år - totalt sju procent av den totala elförbrukningen.

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020 har som ett av flera prioriterade områden en stor satsning på att producera förnybar elenergi. Målet är högst ställt, 3 gigawattimmar per år, alltså cirka 7 procent av den totala förbrukningen på 50 gigawattimmar.

Och det är fullt möjligt att nå genom solceller, visar en inventering som regionfastigheter har gjort.

”Finns ekonomi i satsningen”   

– Det är absolut genomförbart och en satsning som det dessutom finns ekonomi i att göra. Vår budget ligger på 26-33 miljoner, beroende på hur mycket vi får i statsbidrag, säger Tomas Calmviken, fastighetschef på regionfastigheter.

– Detta är en oerhört viktig satsning på miljö- och klimatomställning genom solenergi. Vi har i flera år jobbat med energieffektivisering. Nu är det dags att ställa om till förnybar energi och då är solceller nästa steg, säger Rune Backlund (C), regionråd och ordförande i nämnden trafik, infrastruktur och miljö.

Han konstaterar att målet är en utmaning.

– Men det är helt nödvändigt att ta tillvara alla möjligheter till att producera el om vi ska klara omställningen.

Byggprojektledare Ove Johansson på regionfastigheter har tillsammans med konsulter gått igenom alla tak på regionens byggnader. Det handlar om att taken rent hållfasthetsmässigt ska klara den ökade belastningen, att takvinkeln passar med tanke på soltimmar och att det inte finns risk för skuggningar.

Drygt 17 000 kvadratmeter solceller

Länets tre sjukhus kommer alla att få solceller i varierande grad, liksom vissa vårdcentraler. När hus D1-D2 nu byggs på Ryhovsområdet så planeras solceller. Även Kulturhuset Spira, som stod klart 2011, är förberett för solceller – som några exempel. Totalt handlar det om drygt 17 000 kvadratmeter solceller.

– Vissa tak har vi valt bort för att det skulle bli för små ytor eller att de inte klarar belastningen, och vissa tak som vi trodde var gynnsamma visade sig inte passa när vi gjorde simuleringar, säger Ove Johansson.

Målet klaras med god marginal

Men när alla lämpliga tak räknas ihop ger det ett resultat på 2,6 gigawattimmar. När dessutom kommande byggnationer som Råslätts vårdcentral, ny bussdepå på Ljungarum i Jönköping, och nytt stall vid Riddersberg utanför Jönköping läggs till, där taken från början anpassas för solceller, blir slutresultatet med god marginal 3 gigawattimmar.

Dessutom kommer två mindre anläggningar i Värnamo med solceller att producera varmvatten.

– Vi trodde nog att det skulle vara tuffare att nå målet, säger Ove Johansson.

Ta hänsyn till underhållsbehovet

Det finns dock en rad faktorer att ta hänsyn till, inte minst underhållsbehovet.  Många byggnader har papptak som ytskikt, och om ett nödvändigt underhåll finns under de närmaste åren måste det tidigareläggas inför montering av solceller.

Regionfastigheter räknar med att inleda upphandling under hösten 2018, med målsättning att en stor del av installationerna ska vara klara under 2020.

– Vi kommer att lägga in kostnaden i vår investeringsbudget och ska förstås söka de statliga klimatpengar som finns, säger Rune Backlund.

För regionfastigheter handlar det om att titta på olika tekniska lösningar.

– Det händer väldigt mycket just nu med den tekniska utvecklingen av solpaneler. Dessutom har priserna sjunkit till mer rimliga nivåer, säger Ove Johansson.

”En satsning som ligger i framkant”

Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län, är mycket glad över den här planerade satsningen:

– Jönköpings län har som mål att år 2020 vara självförsörjande på förnybar el till minst 50 procent. För att vi ska nå detta mål behöver den förnybara elproduktionen i länet öka. Med denna satsning kommer Region Jönköpings län ligga i framkant när det gäller produktion av förnybar energi från solceller och det är fantastiskt roligt. Region Jönköpings läns mål om att producera tre gigawattimmar solel per år, motsvarar 375 varv med en elbil runt jorden. Vi vill också att vår satsning inspirerar andra verksamheter och privatpersoner att installera solceller, säger hon.

Bidrag till ”solmatchen”

Satsningen på solel är samtidigt Region Jönköpings läns bidrag i den så kallade solmatchen. Det är Klimatrådet i Jönköpings län som utmanar länets invånare, företag, myndigheter och organisationer till en match med målet att installera så mycket solel som möjligt, vars resultat ska redovisas i samband med Klimatveckan i september 2018.

– Vi deltar i den matchen från Region Jönköpings läns sida med en kraftig utbyggnad, säger Rune Backlund.

MIKAEL BERGSTRÖM

Solen bidrar till plusenergilän

I Jönköpings län finns ett mål om att 2050 vara ett plusenergilän. Länet ska producera mer energi än vad det använder, och energin som produceras ska vara förnyelsebar. För att detta mål ska uppnås behöver en utbyggnad ske av såväl biokraft som vindkraft och solkraft. Minst utbyggd, men med störst potential, är solkraften.

– Det finns mängder av oanvända tak runt om i samhället. Så solkraft kan vara en bärande del i att bli ett plusenergilän, säger Otto Hedenmo, projektledare på Utvecklingsavdelningen, ekologisk hållbarhet, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Solmatchen utlyst

Klimatrådet, med sina  50-talet medlemmar i form av myndigheter, organisationer och företag, har utlyst solmatchen för att försöka bygga så mycket solenergi som möjligt under ett år.

– Klimatrådets medlemmar ska försöka installera mer solceller än övriga länet. Nu är vi ungefär i halvtid, och sedan starten har det installerats en total effekt på ungefär tre megawatt. De indikationer vi har är att alla medlemmar är positiva och står inför stora installationer av solel, säger Otto Hedenmo.

Solmatchen är en stor samverkanssatsning som är unik för Jönköpings län.

"Göra saker tillsammans"

– Poängen med solmatchen är att stora organisationer kan gå ihop och göra saker tillsammans, vilket gör det enklare och ger större genomslag. De kan också använda Klimatrådet som kunskapsbas. En installation leder också ofta till flera ytterligare. Så jag tror att solkraften kommer att öka exponentiellt i Jönköpings län, och solmatchen är en viktig kugge för att driva detta, säger Otto Hedenmo.

Solel är i sig inget nytt. Redan på 1880-talet tillverkades den första solcellen ( med låg verkningsgrad) men det dröjde till 1950-talet innan intresset tog fart.

– Nu går produktionstekniken framåt. Det blir billigare och billigare och kräver mindre materialåtgång i tillverkningen, samtidigt som verkningsgraden ökar, säger Otto Hedenmo.

MIKAEL BERGSTRÖM