Stor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

David Robinson i klinisk miljö
David Robinson, överläkare vid urologkliniken, Region Jönköpings län, har lett en omfattande registerstudie av 41 000 svenska män, behandlade för prostatacancer, som visar att operation och strålbehandling inte ger någon skillnad i överlevnad. Uppfattningen har varit att operation ger bättre överlevnad, vilket tidigare studier visat. Foto: Johan W Avby
David Robinson i klinisk miljöDavid Robinson visar upp en provburk

Strålbehandling är lika bra som operation vid behandling av prostatacancer. Det visar David Robinson, överläkaren i urologi i Region Jönköpings län, tillsammans med en grupp kollegor i en omfattande forskningsstudie, vars resultat går emot tidigare studier och kan få betydelse för valet av behandling.

Operation där prostatan tas bort eller strålbehandling av prostata är de etablerade behandlingarna för lokaliserad prostatacancer. Vilken metod som förespråkas varierar mellan sjukhusen i Sverige.

– Tidigare observationsstudier har visat sämre resultat efter strålterapi. Men om det beror på att operation är bättre eller att män som strålbehandlats har haft farligare cancer har hittills varit okänt, säger David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, tillika processledare för RCC Sydöst.

Största registerstudien någonsin

Tillsammans med en grupp kollegor har han därför gjort den största studien någonsin på skillnaderna mellan de båda behandlingssätten.

Till sin hjälp har de haft såväl Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som flera andra hälso- och sjukvårdsregister, när de studerat dödligheten efter operation respektive strålterapi för 41 503 män med prostatacancer åren 1997-2014.

– Styrkan är att det är ett så stort material med alla behandlade män i Sverige med upp till 17 års uppföljning vilket gör att resultatet blir generaliserbart: Så här ser det ut i Sverige, säger David Robinson.

Ville göra om tidigare studie

En rad liknande studier har gjorts tidigare, som visat att strålbehandling ger högre dödlighet, senast en studie 2013. Resultat som David Robinson och hans kollegor ifrågasatte.

– Vi tyckte att den studien hade svagheter, så vi bestämde oss för att göra om den, och göra den så bra som möjligt.

För även om de svenska kvalitetsregistren har stor tillförlitlighet så finns det brister. Genom granskning patient för patient i både NPCR-registret, slutenvårdsregister och genom att strålonkologer samlat in stråldata från alla strålkliniker i Sverige, har de till exempel funnit några hundra patienter där planerad och registrerad strålbehandling aldrig genomfördes av olika skäl, till exempel att sjukdomen var för långt gången.

Samlat in tumördata

De har dessutom samlat in tumördata i form av patologsvar för drygt 14 000 män som inte hade detta registrerat i NPCR. Detta för att ta hänsyn till allvarlighetsgraden i sjukdomen.

– Antalet vävnadsprov med cancer hos en patient har stor betydelse för överlevnaden.

Dessutom har forskargruppen för första gången i sådana här sammanhang använt sig av en statistisk metod där senare data får större tyngd. 

– Vi insåg att strålbehandlingen har utvecklats mycket sedan 1997 och förbättrats mer än operationstekniken under senare år. Som patient vill jag ju veta hur det går för mig om jag får strålbehandling idag, förklarar David Robinson.

Resultat: Ingen skillnad

Resultatet blev annorlunda mot de tidigare studier som gjorts med samma frågeställning.      

 Studien visar att de män som strålbehandlades hade allvarligare och mer avancerad cancer än de män som opererades. Men då man tagit hänsyn till dessa omständigheter finns ingen statistiskt säkerställd skillnad i dödlighet i sjukdomen.

– Anledningen till att vi inte fann någon säkerställd skillnad i överlevnad, jämfört med tidigare studier, är att vi hade data för fler förväxlingsfaktorer än i någon tidigare studie, förklarar David Robinson. Våra resultat indikerar att operation och strålbehandling är likvärdiga behandlingar vid prostatacancer.

Val utifrån biverkningar

Detta innebär att patienten i större grad kan få välja behandlingsmetod utifrån information om de biverkningar som de olika alternativen har.

– Vi kommer nog att vara mer objektiva nu.  Tidigare har vårt budskap nog varit att det är bättre att opereras, om man inte är äldre och har andra sjukdomar. Nu kan vi förklara att de båda alternativen är lika bra, men att patienten kan välja utifrån de olika biverkningarna som kan bli och som man kan tänka sig att leva med. Problem med urinläckage är mindre vanligt efter strålning, eftersom man har kvar prostata. Å andra sidan kan strålning ge problem med tarmen på grund av strålskador. Det är ett svårt val, men de som har möjlighet att välja måste veta vilka de vanligaste biverkningarna är, säger David Robinson.

Medicinska skäl att välja metod

I vissa fall finns det dock skäl för sjukvården att rekommendera metod.

– Har mannen en stor prostata är operation bättre än att ge strålning eftersom man tar bort avflödeshindret och man undviker att stråla ett stort område. Har patienten i stället även andra sjukdomar, kanske blodproppar, är strålbehandling bättre för patienten än operation. Men patienten vet då att den metoden som väljs ger lika stor chans till bot.

Resultaten publicerade i Europa och USA

Resultaten från studien har i dagarna publicerats i European Urology, en av de mest inflytelserika tidskrifterna inom urologi. Kommentarer har redan börjat komma. Amerikan Urological Association (AUA) berättade om studien så sent som 20 december.

– Det är väldigt roligt att vi till slut gått i mål med studien och fått den publicerad i en tung europeisk tidskrift som har höga krav på det de publicerar. Som forskare blir jag glad att det blir uppmärksamhet när vi gjort något som vi tycker är bra, säger David Robinson.

MIKAEL BERGSTRÖM

 Artikeln finns i sin helhet på European Urology: 

Prostate Cancer Death After Radiotherapy or Radical Prostatectomy: A Nationwide Population-based Observational Study (nytt fönster)(Extern länk)