Tjänstedesign: Fredrik bidrog med sina patienterfarenheter i utvecklingsarbetet

Sex personer i en gruppbild framför en poster
Jan Burensjö, Helén Spörk Tellfjord, Agneta Krook, Lena Connysson, Malin Hagen presenterade tillsammans med tidigare patienten Fredrik Johansson rehabiliteringsmedicinska klinikens utvecklingsarbete ”Öka patientens delaktighet från remiss till bokad tid för nybesök”. Foto: Mikael Bergström

För 53-årige exportsäljaren Fredrik Johansson i Jönköping var tanken en tjänsteresa till Zurich i Schweiz för att träffa en kund och skriva ett avtal. I stället blev det en lång sjukdoms- och rehabiliteringstid och möjlighet att få dela med sig av sin erfarenhet i det förbättringsarbete som rehabiliteringsmedicinska kliniken arbetat med.

– På väg till jobbet innan flygplatsen var det som att släcka och tända en lampa. Jag blev stående, det var helt tyst och vitt. Vad är detta? Tänkte jag. Jag ringde 112, berättar Fredrik Johansson på en konferensdag i Region Jönköpings län när olika utvecklingsarbeten enligt metoden ”Tjänstedesign” presenterades.

I stället för flyg till Schweiz, blev det ambulans till Länssjukhuset Ryhov.

– Jag hade fått en stroke, och fick en till sedan när jag var inlagd. Jag låg först två veckor på medicinkliniken, sedan åtta veckor på rehabmedicin. Sedan kom jag hem och efter sex veckor till fick jag en tredje stroke, berättar han.

Inse att ta det lugnt

För en person som är van att vara i full fart och att vara högpresterande är det en stor omställning att plötsligt inse att det är ett måste att ta det lugnt. Den egna orken sätter också tydliga gränser. Han är fortfarande sjukskriven, men känner, som han säger, att han börjar komma tillbaka.

– Omhändertagandet i sjukvården har varit fantastiskt – och proffsigt. Jag har mött så många fina människor som gett mig sådan värme. Som efter andra stroken, när jag låg och kräktes och en person satt och höll mig i handen.

Men det finns också saker som ur ett patientperspektiv kan förbättras.

– Jag har upplevt en väntan på MR-undersökning, vilket också andra patienter påpekade, och det innebär en oro.

Medpatienter hjälper till

Fredrik Johansson lyfter också fram hur viktigt det är med en positiv stämning för den som vårdas. En stämning som medpatienter kan bidra med. Som den något äldre medpatienten på medicin-B som han kunde ligga och prata och skratta med, trots att de båda hade svår huvudvärk.

– Han hjälpte mig till att bli glad och positiv. Det är viktigt att träffa andra i samma situation som förstår mig.

Sjukvårdens medarbetare kan fylla samma funktion. Fredrik Johansson beskriver en fin kontakt han fick med en sjuksköterska på rehabmedicin.

– När jag sedan fick min tredje stroke ringde jag inte 112 utan henne. Vad hon sa? Åk in! Säger Fredrik med ett skratt.

Vill ha tydligare och mindre information

Med sina erfarenheter som patient har han medverkat när rehabiliteringsmedicinska kliniken arbetat med sitt utvecklingsarbete ”Öka patientens delaktighet från remiss till bokad tid för nybesök”. Han har bland annat haft synpunkter på hur mycket och på vilket sätt patienten vill ha information.

– Det har varit jättebra att delta. Kan jag bidra med något vill jag gärna göra det och det hjälper också mig i min rehabilitering. Jag har lärt mig att ”less is more”, alltså tydligare och inte så mycket information. Jag förespråkade att visa de olika stegen, och vad som förväntas av mig, i form av bilder. Det är nu på gång till 1177.

Ett medskick hade han också till de sjukvårdsmedarbetare som deltog på konferensen:

– Det är viktigt att ni samarbetar. Som patient vill jag inte att det ska märkas att det är olika avdelningar inkopplade på min vård. Det är också väldigt bra om det finns någonstans dit man kan ringa när man har frågor senare, säger han.

MIKAEL BERGSTRÖM