Ulrik, 9 månader, för lära sig att borsta tänderna

Ett litet barn får tänderna borstade
Ulrik Karlsson var fem månader när han fick sin första tand. Nu är han snart nio månader och har fyra tänder. Därför får mamma Cecilia goda råd av tandsköterska Anna-Carin Håkansson om hur de små tänderna ska skötas. Foto: Mikael Bergström
Ett litet barn får tänderna borstadeen kvinna sitter bland barn och föräldrar

Han har precis fått sina första tänder. Därför är det dags för Ulrik Karlsson, nio månader, och hans mamma Cecilia att få in tandborstning som en vana. Hur de ska göra berättade tandsköterskan Anna-Carin Håkansson på besök på Öppna förskolan i Norrahammar.

– Det är viktigt att sköta tänderna från allra första början. Minsta lilla gadd som syns, så borsta morgon och kväll! De här tänderna ska barnen ha tills de är omkring elva år och vi vill helst inte laga dem. Det kan vara jobbigt för både barnet och föräldrarna. Tänder brukar dyka upp vid sex månaders ålder, men det är väldigt olika. De kommer när de kommer…säger  tandsköterska Anna-Carin Håkansson.

Ger praktiska råd

Under informationsstunden på Öppna förskolan i Norrahammar ger hon föräldrarna en rad praktiska råd och tar upp en rad frågor kring tandborstning, debatten om fluor, nyttan med att gå på kontroller, med mera.

– Fluor är väldigt bra, och det är väldigt lite i barntandkräm, så det är till exempel ingen fara om barnet skulle svälja det. Små barn har ju också svårt för att spotta. Det behövs inte heller mycket tandkräm – som en lillfingernagel i mängd.

Men det är inte alltid så enkelt att borsta tänderna på små barn.

– Försök göra det till en trevlig vana. Barnet kan ju själv få hålla i en tandborste under tiden, en speldosa eller något annat.

En och annan vanlig missuppfattning kunde hon också reda ut.

”Ärver bara dåliga vanor”

– Man ärver inte dåliga tänder, man ärver bara dåliga vanor!

Att vatten är att föredra framför söta drycker, och att tandborstningen på förskolan ska ses som ett komplement till borstningen hemma, var några andra viktiga uppmaningar.

– Lär era barn simma och ta hand om deras tänder, det är det viktigaste. Den som inte haft några hål före 20 års ålder har lättare för att behålla tänderna friska, säger Anna-Carin Håkansson.

Folktandvården har sedan många år i uppdrag att ta hand om tandvården för de mindre barnen upp till tre år. Det gör man genom att regelbundet kalla 1– och2– åringar för kontroller.

– Många studier visar att ju tidigare man försöker skapa en hälsosam livsstil, desto bättre är det, säger Agneta Vinge, klinikchef för Folktandvården i Norrahammar och barntandvårdsstrateg.

Ger tandsköterskor spetskompetens

Nu har man valt att gå ett steg längre genom att sedan hösten 2017 utbilda tandsköterskor och tandhygienister, totalt ett hundratal, och ge dem spetskompetens.

Med den utbildningen ska de sedan arbeta med de riktigt små barnen, bland annat genom information på Familjecentraler.

– Vi vill göra en satsning för att mer strukturerat hitta de barn som är i riskzonen för karies. Utbildningen handlar bland annat om riskfaktorer, och vilka faktorer som gör att man får friska tänder. Vi vill hitta de här barnen innan det leder till karies genom att göra skyddsnätet lite tätare, så att barnen kallas tillbaka tätare för kontroller samtidigt som föräldrarna får tips om hur de ska agera för ett mer hälsosamt beteende.

Emaljen mer ömtålig

De tätare kontrollerna behövs eftersom tandemaljen på små barn är mer ömtålig, och de fortsätter tills man ser effekt av det förebyggande arbetet.

Agneta Vinge konstaterar att det visserligen inte är någon stor grupp av barn, men att karies på riktigt små barn kan kräva stora insatser, i värsta fall till och med utdragning av tänder under narkos.

– Så man vinner väldigt mycket på att hitta de här barnen i tid, och hjälpa dem.

Alla barn följs också upp genom ett riskgruppsprogram, som delar in i tre grupper: frisk, risk och sjuk, beroende på tandstatus.

”Vi vill hitta riskbarnen”

– Vår tanke är att hitta riskbarnen, som behöver komma oftare, men också hitta de friska barnen, som bara behöver komma en gång per år. Vi vill lägga resurserna på de barn som behöver oss,

Generellt ska alla barn kallas till ett första tandvårdsbesök vid ett års ålder.

– Då tittar vi i barnets mun, och har ett samtal med föräldrarna om kost, sömn, tandborstning och liknande. Men det är stor skillnad i tandhälsa mellan olika områden. Därför satsar vi mer i områden med sämre tandhälsa, genom till exempel besök på mödravårdscentraler eller att barnet kallas till Folktandvården redan vid sex månaders ålder.

Agneta Vinge konstaterar att det är ett stort arbete att till exempel informera om kostvanor.

– Konsumtionen av socker och läsk har ju ökat jättemycket på senare år. Vi lever idag i ett samhälle med en helt annan tillgänglighet på socker, jämfört med när jag själv var liten. Samtidigt är vi mycket väl medvetna om vad det är som gör att vi får hål i tänderna. Så egentligen skulle alla kunna vara mer eller mindre kariesfria.

Bra vana att borsta på förskola

Arbetet med information och förebyggande åtgärder är sedan länge framgångsrikt i Jönköpings län, som är känt för att vara bäst i landet när det gäller kariesfria 19-åringar.

Det beror bland annat på att tandborstning efter frukost är en invand rutin sedan mer än tio år på förskolorna i Jönköpings län, liksom fluorlackning i skolan.

– Detta gör jättestor skillnad, och bidrar till våra fina resultat, säger Agneta Vinge.

MIKAEL BERGSTRÖM