Utvecklingskraft: Kraft till rörelse att utveckla hälso- och sjukvården

Fyra personer på scenen
När Stefan Jutterdal föll ihop i hjärtstopp på Bornholm, fick hustrun och sjuksköterskan Annmargreth Kvarnefors göra hjärt- lungräddning, och fick stöttning av kirurgen Erik Erichsen och hans fru Sennait, sjuksköterska, som råkade passera. På Utvecklingskraft höll projektledare Eva Werner (längst till vänster) i ett scensamtal om detta och uppmanade samtidigt konferensdeltagarna att träna hjärt-och lungräddning i en monter på konferensen. Foto: Mikael Bergström
Fyra personer på scenenEn man föreläser på scenenErik Erichsen föreläserTvå personer tittar in i kameranFöreläsningssituationTre personer i Levande bibliotekPorträtt av Ellinor PetterssonTre personer framför en monterPorträtt av Göran RunessonWorkshopbild

Nationell kunskapsstyrning, nära vård, behovet av teamkänsla och arbetsglädje för vårdmedarbetare och vikten av att ta tillvara kunskapen från patienter och närstående. Det var några av många ämnen när Region Jönköpings län för 15:e året arrangerade den nationella konferensen Utvecklingskraft i Jönköping 30-31 maj 2018.

– Jag har fått livet tillbaka, och många gånger har jag mött människor i hälso- och sjukvården som gjort mer än jag förväntat mig.

Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, står på Utvecklingskrafts scen tillsammans med hustrun Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete.

Hjärt- lungräddning i 20 minuter

Tillsammans berättar de om den dramatiska sensommardagen 2017 när de cyklade på Bornholm och Stefan plötsligt föll ihop i hjärtstopp. De två personer som kom till hjälp visade sig vara sjuksköterska och kirurg, och tillsammans med Annmargreth, som själv är sjuksköterska, hjälptes de åt med hjärt- och lungräddning under 20 minuter tills ambulansen kom.

För Stefan Jutterdal och hans anhöriga blev det dramatiska dagar, som inleddes med ambulanshelikopter till Rikshospitalet i Köpenhamn, akutsjukvård med ballongvidgning och sedan vård på hemmaplan i Oskarshamn.

Berömmer vårdkedjan

I dag är han tillbaka i arbete igen, och är fylld av beröm till hela vårdkedjan, inklusive de fysioterapeuter som hjälpte honom att ”lyfta bort” rädslan för träning, som han uttrycker det.

Händelsen har också gett honom och hustrun Annmargreth en rad lärdomar. Som hur människor i omgivningen ställt upp, om hur viktigt det är att låta närstående vara delaktiga i vårdprocessen, men också om hur viktig kunskap i hjärt-lungräddning är.

– Jag är en överlevare, en fantastisk titel. Men det är inte det vanligaste. Det inträffar 10 000 hjärtstopp i Sverige varje år, bara elva procent överlever. Vi måste bli bättre på hjärt- lungräddning och få fler hjärtstartare, säger Stefan Jutterdal.

”Rebellkirurgen” hjälpte till

Paret som hjälpte till med hjärt-lungräddning på cykelvägen på Bornholm var Sennait och Erik Erichsen, sjuksköterska och kirurg från Ydre i Östergötland, med många års arbete i Etiopien bakom sig.

Erik Erichsen, känd från SVT-dokumentären ”Rebellkirurgen”, föreläste också på Utvecklingskraft. Bakom titeln ”Stor kirurgi – små resurser” finns berättelsen om en vardag på Aira hospital i Etiopien där Erik, Sennait och deras kollegor opererade 6 000 patienter per år, ofta komplicerade fall med stora besvär för patienterna. Det handlar om en sjukvård som bedrivs med mycket små tekniska resurser, och Erik Erichsen visade en rad exempel på hur cykelekrar, slangklämmor och enkla borrmaskiner kommer till användning.

”Kan göra stora saker med små resurser”

– Jag hoppas att mitt föredrag visar att man med hängiven och engagerad personal kan göra stora saker med små resurser. Kraften finns i personalen, men ibland prioriteras byggnaderna för mycket, tycker Erik Erichsen.

Maureen Bisognano, tidigare VD för Institute for Healthcare Improvement, IHI, i Boston USA, var en av alla som fascinerades av berättelsen om vardagen på Aira hospital i Etiopien.

Själv föreläste hon om ”power of moments”, om hur sjukvårdens medarbetare ska känna arbetsglädje i en verksamhet fylld av organisationsmodeller och dokumentation.

– Vi måste designa processer som innebär att vi också bryr oss, och samtidigt ta bort onödiga saker, förklarade hon.

6 juni ”What matters for you-dagen”

Hon ger många exempel på hur viktig omtanke och vänlighet gentemot patienterna är och vad det kan innebära för en enskild patient när någon är nyfiken på dennes livssituation.

– Den 6 juni är dagen då vi över hela världen manifesterar frågan ”what matters for you” (vad har betydelse för dig) i stället för ”what is the matter with you”, (vad är det för fel på dig) förklarar hon.

Utvecklingskraft vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård samt omsorg och samlade i år cirka 600 deltagare som delade med sig av och inspirerades av förbättringsarbeten inom vården. Utöver ett 60-tal olika seminarier kunde deltagarna också ta del av de förbättringsarbeten som alla vårdcentraler i Jönköpings län presenterade.

Några övriga exempel från Utvecklingskraft:

Göran Runesson, verksamhetschef för Nässjö vårdcentral, föreläste om ”vad ger kraft till att förändra?”.

Från Funktionsrätt i Jönköping kom Lars Winborg och Josefin Kowalsson och berättade om satsningen på storytelling, där personer som lever med en kronisk sjukdom kan besöka medarbetare på vårdcentraler i Jönköpings län och berätta sin historia:

Emma Spak, distriktsläkare och samordnare på Sveriges Kommuner och Landsting av Nära vård, berättade om arbetet med att få alla delar av hälso- och sjukvården att hänga ihop till en helhet för patienterna:

Under Utvecklingskraft presenterade alla vårdcentraler i Jönköpings län sina förbättringsarbeten. Rosenlunds och Tenhults vårdcentraler har arbetat med hälsosamtal för personer med psykisk funktionsnedsättning:

Vinnare av primärvårdens utvecklingsstjärna 2018 blev Bodafors vårdcentral, med arbetet att skapa en sjuksköterskeledd mottagning för undersökning och behandling av högt blodtryck:

Utvecklingskraft genomförs i år för 15:e gången.

– Det är ett arbete där vi lyfter fram goda exempel från vår verksamhet och från övriga Sverige. Genom att få visa upp vad vi gör, och få frågor på det, förstår vi hur vi kan bli ännu bättre, säger utvecklingsdirektör Göran Henriks.