Utvecklingskraft: Kub för jämlik vård

Enhetschefen Angela Eckerby och rehabkoordinator Elin Evaldsson från Rosenlunds vårdcentral står framför trästolar i en föreläsningssal och håller upp en liten kartong, den så kallade Smärtkuben.
Enhetschef Angela Eckerby och rehabkoordinator Elin Evaldsson på Rosenlunds vårdcentral ska börja använda Smärtkuben för att samtala kring att ge kvinnor och män med smärta lika vård. Foto: Alexandra Svedberg
Enhetschefen Angela Eckerby och rehabkoordinator Elin Evaldsson från Rosenlunds vårdcentral står framför trästolar i en föreläsningssal och håller upp en liten kartong, den så kallade Smärtkuben. Anke Samulowitz står i en föreläsningssal.

Nu finns ett verktyg för att komma tillrätta med att kvinnor och män med smärta ofta bemöts olika. På Utvecklingskraft presenterades den så kallade Smärtkuben. Rosenlunds vårdcentral var snabb att hänga på.

– Vi läser i studier om att kvinnor som kommer in för bröstsmärta skickas för psykologisk behandling, medan en man in med samma symptom går direkt till utredning av hjärtinfarkt, säger Angela Eckerby, enhetschef på Rosenlunds vårdcentral.

– Grejen är att jag tror att vi alla vet om det, men hur ska vi få upp det på agendan och handla efter det i vardagen? Det är så lätt att falla tillbaka till gamla normer.

Smärtkuben

När hon hörde Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen, som forskar om smärta och genus,  bestämde hon sig direkt för att prova den så kallade Smärtkuben. Det är en kubformad tom kartong med tankar och reflektioner kring smärta på varje sida.

Behandlas olika

Anke Samulowitz, som tagit fram kuben, berättade att det finns mycket forskning som visar att kvinnor och män upplever smärta olika, men det finns även olika förväntningar på hur mycket smärta män och kvinnor ska orka stå ut med. Kvinnor och män behandlas olika inom vården när de söker för smärta. Exempelvis uppfattas män som mer trovärdiga när de beskriver sin smärta, samtidigt som det finns risk att vården missar deras psykiska lidande.

Det finns belagt i forskningen och det är många vårdanställda och patienter som känner igen sig i det, enligt Anke Samulowitz:

– Nu är det dags att prata om hur vi ser på kvinnor och män med smärta så att vi kan nå en mer jämlik vård, säger hon.

Påminnelse

Angela Eckerby på Rosenlunds vårdcentral vill använda Smärtkuben som en påminnelse om att behandla alla som söker vård lika.

– Jag tänker använda den på arbetsplatsträffarna. Första gången går man igenom vad Smärtkuben står för, vad är könsskillnader, och hur ska vi behandla män och kvinnor lika? De andra gångerna sätter jag bara fram Smärtkuben, synlig, så blir den en påminnelse.