Vårdresurser för sjukdomar i hjärnan samlas på ett ställe

Bild på Jonas Lind
Jonas Lind, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, planerar för den ”Hjärnans mottagning” som ska starta i det nya huset, där kompetensen kring olika neurologiska sjukdomar samlas. Foto: Johan W Avby

När nya hus D1-D2 tas i bruk 2021 öppnar samtidigt en mottagning där alla resurser för sjukdomar i hjärnan är samlade. En satsning som innebär klara fördelar för stora patientgrupper.

– Vårt arbetsnamn är ”hjärnans mottagning”. Tanken är att samla resurserna för alla organiska sjukdomar i hjärnan, som epilepsi, Parkinsons sjukdom, stroke och demens. Troligen kommer också en mottagning för patienter med benskörhet att finnas här, säger Jonas Lind, neurolog och överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

En samlad verksamhet för sjukdomar i hjärnan har diskuterats i omgångar. Tack vare lokaler i det nya hus som nu byggs på Ryhovsområdet blir det möjligt.

– Tanken är att vi ska samla all kompetens på ett ställe, inklusive arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabsamordnare. Det gör oss mindre sårbara och känsliga för sjukfrånvaro och liknande. Dessutom kan vi utbyta erfarenheter med varandra.

Exakt hur mottagningen ska arbeta är inte bestämt ännu.

– Men nu har vi tid på oss för att planera detta. Alla vill detta och det blir jättebra för patienterna på många sätt. När mottagningen är igång behöver vi inte längre skicka remisser mellan oss, och vi får lokaler för att bedriva lärcafé och patientskolor. Dessutom kommer mottagningen att ligga nära huvudentrén, vilket är bra för de här patientgrupperna, säger Jonas Lind.

Så vitt han vet blir det den första mottagningen i sitt slag i Sverige.

– Internationellt arbetar man ofta så här med allt samlat under ett tak, men vi lär bli först i Sverige.