Värnamo sjukhus firade stort

Många medarbetare kom till aulan för att fira att Värnamo sjukhus utsetts till bästa mellanstora sjukhus 2018 av Dagens Medicin.
Många medarbetare kom till aulan för att fira att Värnamo sjukhus utsetts till bästa mellanstora sjukhus 2018 av Dagens Medicin. Foto: Johan W Avby
Många medarbetare kom till aulan för att fira att Värnamo sjukhus utsetts till bästa mellanstora sjukhus 2018 av Dagens Medicin. Regiondirektör Agneta Jansmyr.Mats Bojestig,hälso- och sjukvårdsdirektör.Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör, kirurgisk vård.Micael Edblom, Magnus Cernerud, Christina Gunnervik, Agneta Ståhl och Agneta Jansmyr. Bakre raden: Kjell Ivarsson, Rachel de Basso och Mats Bojestig.Christina Kennedy från Dagens Medicin lämnade över diplom och pris till Magnus Cernerud och Agneta Jansmyr.Anna Linderholm, Christina Gunnervik och Sofia Karlsson, kvinnokliniken.

Personal från hela Värnamo sjukhus strömmade idag på morgonen in i aulan där det bjöds på bubbel och tårta. Under en ceremoni fick företrädare för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län vara med och ta emot priset för bästa mellanstora sjukhus 2018.

Den goda förlossningsvården var en bidragande orsak till att Värnamo sjukhus kom etta i Dagens Medicins mätning. Christina Gunnervik som är verksamhetschef på kvinnokliniken på Värnamo sjukhus är insvept i glittriga serpentiner som lockar sig runt halsen.

– Jag är andlös och stolt över att få jobba här, säger hon.

– Vi tittar på vilka som ligger bäst till inom olika områden. Sedan tar vi de bästa idéerna. Nu har vi fått återkoppling och vet att vi är duktiga.

Christina Gunnervik kommer snart att gå i pension.

– Jag slutar med flaggan i topp, skrattar hon.

Hon kommer att bli saknad av många kollegor, bland andra Sofia Karlsson, barnmorska och verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken, som också är glad idag.

– Värnamo sjukhus är lagom stort. Det är korta kommunikationsvägar och vi arbetar i team. Nu kommer vi verkligen att synas på kartan, säger hon.

Hennes kollega Anna Linderholm, barnmorska och vårdenhetschef på förlossningen och BB håller med.

– Vi har en lång tradition av ständiga förbättringar.

Det största som hänt

– Det här är det största som har hänt sjukhuset sedan jag kom hit 2013, säger Magnus Cernerud, verksamhetschef inom medicin och geriatrik samt på akuten. Även han tror att förklaringen ligger i samarbete.

– Här förmår vi titta över klinikgränserna. Vi jobbar tillsammans oavsett administrativa gränser, för patientnyttan, säger han.

Regiondirektör Agneta Jansmyr vill lyfta alla tre sjukhus i länet.

– Det handlar om samverkan inom varje sjukhus men också mellan sjukhusen, primärvården och kommunerna, säger hon.

– Det här är en bekräftelse på att vi har riktigt bra hälso- och sjukvård. Det är ingen slump att tre sjukhus får så här goda resultat. Vi har lagt mycket fokus på kvalitet och resultat.

Tre på tio i topp

Mats Bojestig som är hälso- och sjukvårdsdirektör tittar stolt ut över de hundratals medarbetare som kommit för att fira.

– Det är helt fantastiskt att få in tre sjukhus på topp tio, säger han. Förlossningsvården i både Värnamo och Eksjö är den bästa i landet, de kom på delat första plats inom det området.

– Hemligheten bakom våra goda resultat är att vi jobbar så mycket med förbättringar och lär av varandra, säger han.

– Vi har goda förutsättningar att få behålla platserna även nästa år eftersom vi jobbar tillsammans.

Även de tre sjukvårdsdirektörerna, Kjell Ivarsson för kirurgisk vård, Micael Edblom för psykiatri, diagnostik och rehablitering och Agneta Ståhl för medicinsk vård, ser samarbetet som en nyckel för att komma i topp i mätningar och jämförelser.

– Vår styrka är att vi samarbetar mellan de olika sjukvårdsområdena, säger Kjell Ivarsson.

– Vi har dagliga avstämningar som handlar om hur vi hjälps åt, säger Micael Edblom.

Betydelsefullt för invånarna

Rachel de Basso (S) som är nytillträtt regionråd ser topplaceringarna för de tre sjukhusen i länet som en bekräftelse på hårt arbete.

– Det sker varje dag dygnet runt året om av alla medarbetare och chefer. Det här priset är tillägnat dem, säger hon.

– Det här betyder mycket för våra länsinvånare som vi kan erbjuda högkvalitativ vård.

– Men vi kan inte luta oss tillbaka nu och vara nöjda. Det finns alltid smartare sätt att arbeta på.

Hon tror också att de goda resultaten kan få fler att vilja jobba här och etablera sig i regionen. Hon får medhåll av regionrådet Mia Frisk (KD).

– Det är helt fantastiskt. Det här är ett kvitto på att vi verkligen ligger på topp, säger hon. Det är extra kul med Höglandssjukhuset som inte ens var bubblare på listan för några år sedan och som nu ligger i topp.

Inte heller hon tycker att det är läge att luta sig tillbaka.

– Nu kommer arbetet med att säkra upp tre akutsjukhus, kompetensförsörjning och omställning till nära vård och investeringar. Vi vill hela tiden bli bättre.

Filmklipp från ceremonin: 

Se Agneta Jansmyr om utmärkelserna:
https://www.youtube.com/watch?v=TaqXTemDXVQ(Extern länk)

Se Christina Gunnerviks reaktion på utmärkelsen:
https://youtu.be/Uhja6TBcd3k(Extern länk)

Mats Bojestig förklarar sjukhusens framgångar:
https://www.youtube.com/watch?v=8VPddAj8LLg(Extern länk)

Mer fakta/Värnamo sjukhus

Tidningen Dagens medicin jämför ett stort antal värden inom olika områden för att räkna fram en rankning där Sveriges akutsjukhus jämförs. Resultatet för Värnamo sjukhus: Medicin: 10, Patientenkät: 13, Tillgänglighet: 1, Trycksår: 9, Överbeläggningar: 5, Hygien: 2, Ekonomi: 14

Värnamo sjukhus har bra placeringar inom bland annat:

* Cancervård: Ackrediterad kolrektalkirurg, plats 1 av 44 jämförda sjukhus

* Diabetes: Ögonbottenundersökning inom två år för diabetes typ 1, 3/61

* Förlossning: Vaginala icke-instrumentella förlossningar från vecka 37, 3/43

* Gynkirurgi: Komplikationsfri efter borttagande av livmoder, 1/44

* Hjärta: Uppmätt målblodtryck efter hjärtinfarkt 14/60

* Hygien: Följsamhet till hygienrutiner och klädregler 5/55

* Intensivvård: Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar: 18/55

* Ljumsbråck: Ljumskbråck som inte omopereras inom fem år, 21/57

* Njurvård: Tillgång till blodbanan vid bloddialys, 3/45