Reportage

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

Stora Segerstad – naturbruk på frammarsch

En lärare klipper klövarna på ett får som hon håller fast mellan knäna. Fåret tittar in i kameran. Två studenter tittar på.

Maria Lust har varit lärare i 25 år. Ändå hade hon aldrig tidigare varit med om en så känslomässig skolavslutning som i våras på Stora Segerstads naturbruksgymnasium.

Distriktsläkare Hans har utforskat världen

En man i läkarrock står framför en värlskarta

Det började som elvaåring med en tur till Danmark med bästa kompisen. Nu, nästan 70 år senare, har distriktsläkare Hans Thulin på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping just kommit hem från sin senaste resa till bland annat Guyana i Sydamerika och därmed besökt totalt 198 självständiga stater, eller 985 av världens 1281 territorier.

Lena är stödperson vid psykiatrisk tvångsvård

Gruppbild på åtta personer som står tillsammans

Inom en rad verksamheter finns det frivilligarbetare som på olika sätt är ett stöd och hjälper människor i en utsatt situation. En kväll i november var det dags för erfarenhetscafé för att lyfta fram goda exempel och beskriva de utmaningar som finns i de olika uppdragen.

Torbjörn gjorde film om vännens kamp för att segla igen

En man och en kvinna står i en mörk biosalong med vinjettbild till filmen Kapten Anders bakom sig

1999 förändrades livet totalt för Köpenhamnsbon och seglaren Anders Lehman, som förlamades från halsen och nedåt efter en olycka. Hans stora mål blev att konstruera en segelbåt möjlig att segla själv. Den långa processen följdes av vännen och släktingen, journalisten Torbjörn Berlstedt i Jönköping. Nu har filmen om Kapten Anders haft premiärvisning, arrangerad av Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län stöttar filmkulturella insatser

En kvinna och en man står på en scen med filmen Kapten Anders i bakgrunden

Det finns ett stort och växande intresse för att skapa film. Region Jönköpings län har i sin kulturplan ett uppdrag att stötta den som har en historia att berätta, i form av praktisk och ekonomisk hjälp med filmpedagogik, produktion och visning.

Lina föreläste om det breda spektrumet inom autism

Porträttbild på Lina med föreläsningssalen i bakgrunden

Redan som liten kände sig Lina Liman i Linköping annorlunda. Som vuxen och efter många års kontakt med den psykiatriska vården för bland annat depression, ångest och ätstörningar, fick hon diagnosen autism. Inför en fullsatt sjukhusaula berättade hon under Höglandets psykiatrivecka om sin stora erfarenhet och vad det kan innebära att ha autism.

Kirurger diskuterade fallbeskrivningar i bakjourskurs

En man står och föreläser för en grupp människor i ett konferensrum

En stor del av kirurgiska åtgärder sker i form av akuta bedömningar och operationer. För den subspecialiserade kirurgin handlar det om att klara det breda bakjoursuppdraget. Därför träffas kirurger i Sydöstra sjukvårdsregionen regelbundet för att genom fallbeskrivningar bredda sin kompetens i både bedömning och operation på jourtid.

Kända och okända diktare ger inspiration på kliniken

En man och två kvinnor i vårdkläder står framför sina kollegor i personalrummet.

Fredag morgon innebär extra gott fika i många verksamheter. På öron- näs- och halsmottagningen på Länssjukhuset Ryhov blir det också en stund med tänkvärda ord, av både kända och okända diktare.

De hjälper till att utveckla kirurgin i Bangladesh

Ett operationsteam på tre personer står och opererar

Bangladesh har stort behov av utländsk sjukvårdskompetens. I oktober tillbringade kirurgen Torbjörn Eriksson på Värnamo sjukhus och intensivvårdssköterskan Frida Aronsson på Länssjukhuset Ryhov två veckor på sjukhusbåt i floddeltat och på klinik.

Bengts forskning visar att snabb behandling är viktigt vid höftsjukdom

Ortopedläkaren Bengt står i sin gröna bussarong och håller upp en modell av en höft

Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar drygt 50 barn i Sverige per år, med begränsad rörlighet som följd. Bengt Herngren, kirurg och ortoped på Länssjukhuset Ryhov, visar i sin forskning hur viktigt det är att diagnos och behandling sker tidigt för att återfå full rörlighet i höften.

”En bra utemiljö kan ge lugn, trygghet och livsvilja”

Anna Bengtsson står intill ett grönskande träd

Naturmiljön har stor betydelse för vår hälsa. I ett flerårigt forskningsprojekt har regionfastigheter samarbetat med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp Lund, för att använda den kunskapen när nya utemiljöer skapas. Nu planeras för en fortsättning med forskning på hälsoeffekterna.

En läkande utemiljö vid sjukvårdens nya lokaler

bild på grönska med en liten vattenspegel

Hälso- och sjukvård är inte bara vårdlokaler, medarbetare, teknik och läkemedel. Det handlar också om en hälsofrämjande utemiljö. Därför är bland annat växtlighet, vattenspeglar, promenadstråk och sittmöjligheter en viktig del när Region Jönköpings län bygger om och nytt.

Ny teknik ger effektivare matlagning på Höglandssjukhuset

Två män håller upp varsin pastöriserad förpackning med färdiglagad mat

Genom pastörisering blir matlagningen i produktionsköket på Höglandssjukhuset effektivare, mindre stressig och med minskat svinn. Dessutom får maten längre hållbarhet med bibehållet näringsvärde.

Läkarstudenterna fick introduktionsdag i länet

En grupp studenter går runt på Länssjukhuset Ryhov och möter en läkare i vit rock.

– Ni är hjärtbakjourer som får in en 47-åring man med hjärtinfarkt. Vad gör ni? frågar hjärtläkaren och universitetslektorn Jan-Erik Karlsson och håller upp ett EKG. Inför starten av studieort Jönköping fick den första gruppen läkarstudenter en introduktionsdag i Jönköpings län.

Jönköping blir studieort för läkarutbildning

Två män och en kvinna står framför en reklamskylt för nya läkarutbildningen

Måndag 21 januari 2019 kommer minst 25 läkarstudenter till Jönköpings län för att läsa resten av sin utbildning till examen, med klinisk praktik på länets sjukhus och vårdcentraler. Efter flera års förberedelser startar studieort Jönköping för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Forskarfredag spred kunskap om forskningen i Jönköpings län

Två kvinnor står inför en gymnasieklass och berättar om sin forskning.

För två klasser på Njudungsgymnasiet i Vetlanda blev det en annorlunda fredagsmorgon. I klassrummet fanns sjukgymnasten Anne Fältström och läkaren Maria Norburg Tell för att berätta om sina forskningsområden som ett av många inslag under Forskarfredag.

Ny undersökningsteknik upptäcker små cancerceller

Två personer står vid en skiktröntgen

Sedan september 2018 kan Region Jönköpings län erbjuda länsinvånarna avancerad bilddiagnostik som tidigare remitterats till Universitetssjukhuset i Linköping. Med hjälp av ett radioaktivt spårämne kan små cancerceller upptäckas vid skiktröntgen.

Det kliniska kunskapsstödet Fakta blir nationellt

Två personer tittar in i kameran

Det ska vara lätt att göra rätt – från början. Det är grundtanken med det kliniska kunskapsstödet Fakta. Det fyller nu 20 år i Region Jönköpings län och blev 1 september 2018 ett nationellt kunskapsstöd med målet att varje patient ska få bästa möjliga och jämlika vård.

De blev nya ledare efter chefstraineeutbildning

Caroline står framför en skylt

Caroline Grahn är sedan mitten av augusti ny verksamhetschef för vårdcentralen Värnamo Väster. Och det var deltagande i Bra Liv:s chefstraineeprogram som fick henne att ta klivet till chefsrollen.

Krister får rehabilitering efter stroke

Patient och vårdpersonal spelar kubb

Den 16 april 2018 förändrades livet för Krister Holmbom i Gislaved. Han föll ihop på jobbet på IP-produkter i Värnamo och fördes med ambulans till Värnamo sjukhus.

En sömlös rehabiliteringsvård utvecklas

Tre personer spelar kubb

När en patient skrivs ut från rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, fortsätter insatserna i form av dagrehabilitering – i Jönköping med samma personal som under vårdtiden på avdelningen. På det sättet har det skapats en sömlös vårdkedja där patienter och personal redan känner varandra.

Kortare resor innebär stor vinst för patienterna

Man gräver i jorden i en planteringslåda och en kvinnlig arbetsterapeut står bredvid.

Dagrehabiliteringen är en klinik som ger patienter i arbetsför ålder med bland annat hjärn- och ryggmärgsskador, rehabilitering och möjlighet till en bättre livskvalitet. I januari 2017 öppnades en dagrehabilitering på Värnamo sjukhus, något som inneburit att många patienter sluppit långa resor till Jönköping för behandling.

Höglandssjukhuset utvecklar kirurgi som ger ökad livskvalitet

Två personer tittar in i kameran

Sedan 2015 har den kirurgiska verksamheten på Höglandssjukhuset utvecklats starkt inom bråck – och bukväggskirurgi med experthjälp av Sam Smedberg från Helsingborg, en av Sveriges främsta kirurger på området. Idag tas patienter emot från hela Jönköpings län och även andra delar av Sverige.

Personcentrerad vård utvecklas inom psykiatrin

Ett antal personer står i en ring

Fokus ska vara person inte organisation, hälsa och helhet istället för sjukdom och diagnos, teamarbete utan hierarki. På det sättet arbetar psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset för att utveckla en personcentrerad vård.

Inblick i italiensk sjukvård gav nya perspektiv för AT-läkare

Gruppbild på AT-läkare och sjukhusledning

Det finns stora likheter mellan sjukvården i Sverige och Italien. Men också skillnader. Det konstaterar AT-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö efter två veckors auskultering på sjukhus i Italien.

Utvecklingskraft: Kub för jämlik vård

Enhetschefen Angela Eckerby och rehabkoordinator Elin Evaldsson från Rosenlunds vårdcentral står framför trästolar i en föreläsningssal och håller upp en liten kartong, den så kallade Smärtkuben.

Nu finns ett verktyg för att komma tillrätta med att kvinnor och män med smärta ofta bemöts olika. På Utvecklingskraft presenterades den så kallade Smärtkuben. Rosenlunds vårdcentral var snabb att hänga på.

Utvecklingskraft: Kraft till rörelse att utveckla hälso- och sjukvården

Fyra personer på scenen

Nationell kunskapsstyrning, nära vård, behovet av teamkänsla och arbetsglädje för vårdmedarbetare och vikten av att ta tillvara kunskapen från patienter och närstående. Det var några av många ämnen när Region Jönköpings län för 15:e året arrangerade den nationella konferensen Utvecklingskraft i Jönköping 30-31 maj 2018.

Lungcancer lokaliseras med ultraljud

TVå medarbetare genomför bronkoskopi

Sedan mars 2018 har Region Jönköpings län tekniken och kunskapen att diagnosticera små tumörer i lungorna och intilliggande lymfkörtlar. Genom bronkoskopi med hjälp av ultraljudsteknik, så kallad EBUS, slipper nu många patienter resor till Linköping och utredningstiden kan kortas. Den avancerade diagnostiken kan också användas för andra sjukdomstillstånd.

Hjärtats hus en mötesplats för gemenskap och kunskap

Grupp sitter och fikar

De har cancersjukdom som gemensam erfarenhet. Men när patienter och närstående träffas i Hjärtats Hus på Ryhovs herrgård varje onsdagseftermiddag är det umgänget och gemenskapen som är i fokus – och möjligheten till stöd. Nu ska verksamheten utvecklas och spridas i Jönköpings län.

BB-vården fortsätter hemma

Pappa, mamma och tre barn samlade i vardagsrumssoffan

I mitten av mars 2018 fick de sitt tredje barn. Jenny och David Ivansson i Habo utanför Jönköping valde att åka hem med lilla Stina omkring 16 timmar efter förlossningen. De valde BB Hemma, en modell där BB-vården fortsätter hemma, med telefonuppföljning och återbesök till sjukhuset två gånger under första veckan.

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna

Två män står i ett testrum och undersöker olika lösningar

Nya hus D1-D2 på Länssjukhuset Ryhov får cirka 90 vårdrum. Hur de ska se ut har medarbetarna redan hunnit testa i detalj. Ett fullskaligt mottagningsrum och vårdrum finns uppbyggt där olika lösningar för placering av inredning kan prövas. Planeringen sker i tätt samarbete mellan berörda verksamheter och byggentreprenören.

Höglandssjukhusets nya framsida tar form

Fyra personer står framför nya sjukhusbyggnaden i Eksjö

Efterlängtad av verksamheterna och en nödvändig satsning på framtidens sjukvård. Höglandssjukhusets nya framsida tar nu form steg för steg, en byggnad i sju plan med cirka 1000 rum och en rad olika verksamheter!

Konsten ger karaktär till sjukhusbyggnader

En kakelrelief

En ny modern sjukhusbyggnad ska förstås ge förutsättningar för en god vård och bra arbetsmiljö. Men den ska också ha ett konstnärligt uttryck som ger medarbetare och patienter en upplevelse. Till nya hus 37 hör 7-8 olika gestaltningsuppdrag samt lösa konstföremål för knappt fem miljoner kronor.

Förskolor bygger för mer hälsofrämjande utomhusmiljöer

Barn leker vid en bäck

Stimulerande utemiljöer ger bättre inlärning och hälsa. Därför gör nu nio förskolor i Jönköpings län en satsning på sin utemiljö i form av till exempel miniskogsträdgårdar, insektshotell, hinderbanor, odlingslådor, UV-skydd och vattenlek i ett projekt som leds av Region Jönköpings län och Jönköping University.

Rydaholmsborna ger sin vårdcentral toppbetyg

Gruppbild på medarbetare Rydaholms vårdcentral

Bra bemötande, tillgänglighet och kontinuitet. Invånarna i Rydaholm, söder om Värnamo, ger toppbetyg till sin vårdcentral i Nationell Patientenkät – med bästa vårdcentral i Jönköpings län som imponerande resultat - för tredje året i rad. Detta firade medarbetare och invånare med tårtkalas.

Primärvården arbetar för att ge vård på rätt nivå

En sjukgymnast behandlar patient

Den som söker primärvård ska direkt hamna hos rätt yrkesgrupp. Patienter med rörelseproblem till exempel, slussas direkt till sjukgymnast för bedömning och behandling, och kan av sjukgymnasten få remiss till röntgen om det behövs. Modellen på Tranås vårdcentral har lett till effektivare processer och snabbare resultat och sprids nu till övriga vårdcentraler inom Bra Liv.

Solen ska ge energi till Region Jönköpings län

En solpanel

Sjukhus, vårdcentraler och naturbruksgymnasium, men också bussdepå, stall och Kulturhuset Spira. Många tak på Region Jönköpings läns byggnader ska de närmaste åren förses med solceller för att producera totalt cirka 3 gigawattimmar förnybar elenergi per år - totalt sju procent av den totala elförbrukningen.

Intensiv utbildning i svenska för utlandsrekryterade läkare

Fem personer står och diskuterar

För de utlandsrekryterade läkare som anställs i Region Jönköpings län väntar en intensiv första tid med arbete parallellt med undervisning i svenska under tio veckor för att klara språknivån C1.

Nya riktlinjer och strategi ska stödja utvecklingen av demensvården i Sverige

Gruppbild på demenskonferens

Samverkan, kompetens hos vård- och omsorgspersonal, utvecklad dagverksamhet för yngre och lokala gränsöverskridande demensteam. Det är några av de viktiga punkterna i de reviderade nationella riktlinjerna för demenssjukdom som diskuterades vid ett seminarium i Huskvarna med deltagare från Region Jönköpings län och länets kommuner.

Ulrik, 9 månader, för lära sig att borsta tänderna

Ett litet barn får tänderna borstade

Han har precis fått sina första tänder. Därför är det dags för Ulrik Karlsson, nio månader, och hans mamma Cecilia att få in tandborstning som en vana. Hur de ska göra berättade tandsköterskan Anna-Carin Håkansson på besök på Öppna förskolan i Norrahammar.

Tredje största utbyggnadstakten av bredband i Jönköpings län

Bild på en man som håller en fiber

71 procent av alla hushåll i Jönköpings län har nu tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit per sekund i hastighet. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen, PTS, torsdag 29 mars 2018. Jönköpings län har den tredje största utbyggnadstakten av fiber i Sverige.

Fiberföreningar förser Vaggeryds landsbygd med snabbt nät

Två män står framför fibergrävning

Sveriges pulsåder, E4:an, går tvärs genom Vaggeryds kommun. På vardera sidan arbetar fiberföreningarna Vfiber och Östra fiberföreningen intensivt med att bygga nästa stora infrastruktur för landsbygden – för att få ett snabbt internet och tillgång till de välfärdstjänster som kommunledningen ska utveckla.

Jönköpingsmodell behandlar tandvårdsrädsla

Bild på tandläkare i undersökningsrum

Omkring tjugo procent av befolkningen har någon grad av tandvårdsrädsla. För dem och alla andra som känner obehag inför tandläkarbesöket finns nu en behandlingsmodell som har utvecklats och utvärderats av sjukhustandläkare Carl-Otto Brahm på käkkirurgiska kliniken i Jönköping, tillsammans med en forskargrupp i Göteborg.

Föräldrar coachar varandra när barn insjuknar i diabetes

Fyra personer pratar med varandra

Den medicinska expertkunskapen får de från sjukvården. Men ett barn som insjuknar i diabetes innebär ett trauma i familjen som leder till många frågor. Därför genomför Region Jönköpings län genom dietist Kerstin Ramfelt ett projekt där föräldrar med erfarenhet av barndiabetes coachar familjer med nyinsjuknade barn – en satsning som nu blir permanent.

Läkarstudenter gjorde heldagsbesök på Länssjukhuset Ryhov

Två läkarstudenter

Studenterna vid läkarprogrammet i Linköping som så småningom ska välja studieort från termin sex, får möjlighet att besöka de olika studieorterna, bland annat Jönköping.

Läkarutbildningen studieort Jönköping tar form

Gruppbild på läkarstudenter

21 januari 2019 är det upprop för de första 25 läkarstudenterna i Jönköping. Efter några års planeringsarbete startar Jönköping som studieort tillsammans med Kalmar, Linköping och Norrköping från termin 6 för de studenter som inlett sin läkarutbildning vid Linköpings universitet.

Chris Dancy samlar ständigt data

En man föreläser på en scen

För de flesta av oss är den smarta telefonen en självklarhet som ständigt används. Men amerikanen Chris Dancy har tagit det uppkopplade vardagslivet till en helt ny nivå. Han mäter sedan många år precis allt som går att mäta med hjälp av data från hundratals apparater och sensorer.

”Ledarskapet är mycket viktigt i en kris”

En man står vid ett högt bord.

Ebola-utbrottet i Afrika var Läkare utan gränsers tuffaste uppdrag hittills. Stefan Liljegren var chef för världens största ebola-sjukhus 2014-2015, erfarenheter som han nu använder i ledarskapsutbildningar.

Sjukvård i hemmet byggs ut i Nepal

En man med en lap-top i handen

Mikrosystem var ett okänt begrepp för doktor Bishal Dhakal i Katmandu, Nepal. Men det visar sig att det integrerade hemsjukvårdssystem som han byggt upp sedan nio år har stora likheter med den process som pågår i Sverige och i Region Jönköpings län.

Kultur bidrar till livslust och god livskvalitet

Personer som dansar

Dans, biblioterapi, teater eller att skapa musik. Många kulturuttryck har stor betydelse för vår hälsa. Kulturen ska därför ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv för både livslust och god livskvalitet, konstaterade konferensen Kultur för hälsa i Värnamo med cirka 200 deltagare.

Utbildningen ”Vägen till legitimation” gav kunskap om det svenska sjukvårdssystemet

Tre personer på bild

Under fem månader har de gått en skräddarsydd utbildning i det svenska hälso- och sjukvårdsystemet. Därmed har de utlandsfödda akademikerna tagit ytterligare ett steg mot svensk legitimation och arbetsmarknad.

Blödningar upptäcks genom ögonbottenscanning

Undersköterska Sofie Torstensson ser till att patientens ögon placeras exakt rätt när det är dags för ögonbottenscanning, ett moment som går snabbt och utan obehag för patienterna.

Varje månad tar ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö emot 40-50 patienter på nybesök för ögonbottenscanning. Det handlar om undersökning av eventuella kärlförändringar i ögat, till exempel blödningar, på människor som insjuknat i diabetes – och ibland huvudvärksutredningar av barn.

Närservice i Eksjö arbetar för ökad förståelse mellan kulturer

En grupp människor runt ett konferensbord

På närservice, Höglandssjukhuset i Eksjö, har många medarbetare ursprung från andra länder. Som ett led i integrationen pågår sedan hösten 2017 Språka, utbildning i svenska språket för att få en ökad delaktighet i arbetet.

Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler

En grupp medarbetare på Smålandsstenars vårdcentral

Inga organiska byggmaterial. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Extra tjock väggisolering. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars vårdcentrum, som också fått allergifria björkar!

Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

En grupp personer sitter i videokonferens

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo

Gruppbild på medarbetare, akutmottagningen

Patienter som söker till akutmottagningen på Värnamo sjukhus blir utredda och behandlade på i genomsnitt 142 minuter, bland den kortaste tiden i hela Sverige. Detta samtidigt som allt fler patienter färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan kan återvända hem.

Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus

Personer sitter runt ett bord

Vilka insatser behöver patienten ”Esther” efter utskrivning från sjukhus, av vem och när? Denna samordnade vårdplanering testade en pilotgrupp på i form av simulering tillsammans med patient av ”Första mötet med Esther”.

Change: Att möta människor som flytt

En grupp människor

Hur ska kommunerna i Jönköpings län integrera nyanlända människor i samhället? Det är kärnfrågan i Change, ett treårigt integrationsprojekt som kommunal utveckling inom Region Jönköpings län driver, i form av en rad utbildningsinsatser för främst kommunala medarbetare.

”Språk och kultur är nycklar in i samhället”

Dansgrupp

Konst, teater, musik, dans, berättelser och mat från olika delar av världen. Vid konferensen ”Tillsammans gör vi skillnad” i Gislaved fredag 2 februari, samlades många av de aktörer som deltagit i projekt för kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, finansierade av Region Jönköpings län.

Christina och Therése uppmanar att ta det livsviktiga cellprovet

 Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen

– Gå och ta cellprov! Uppmaningen kommer från Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen. Charolina, dotter till Christina och bästis till Therése, dog i livmoderhalscancer 32 år gammal. Nu kämpar de för att samla in pengar till forskningen och sprida kunskap om det livsviktiga cellprovet.

Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

Ögonsjuksköterskor ger injektioner mot våt förändring av gula fläcken

Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup.

Synnedsättning på grund av svullnad i ögats gula fläcken, är en vanlig åldersförändring. Behandlingen sker genom regelbunden injicering av läkemedel i ögat, ett moment som läkarna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset nu utbildat sjuksköterskor att utföra för att använda kompetensen rätt.

Teckenspråkstolkarna är bryggan till delaktighet i samhället

Två personer står och teckentolkar

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns sju skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet.

Lärcafé ger kunskap om immunbristsjukdom

Två personer står framför en grupp människor kring ett sammanträdesbord

För den som har immunbristsjukdom och sköter sin behandling själv i hemmet kan frågorna vara många och behovet stort av att träffa andra människor i samma situation. Därför har infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov startat lärcafé.

Klinisk prövning: Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

En tub och en klick kräm i en handflata

Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår. En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Gemensam studierektorsorganisation arbetar för Sveriges bästa specialisttjänstgöring (ST)

Ökade krav från 2015 på specialistläkarutbildningen ledde till att Region Jönköpings län rustade upp sin studierektorsorganisation, med fler och ämnesspecifika studierektorer som samlades i en gemensam organisation hos Futurum.

Utbildningen av specialistläkare viktigt för kompetensförsörjningen

Sex studierektorer

Drygt 300 läkare får just nu sin specialistutbildning i Region Jönköpings län. En viktig verksamhet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utbildningen håller rätt kvalitet är ett ansvar för studierektorsorganisationen vid Futurum.

ST-läkare i allmänmedicin reflekterar över sin yrkesroll

Gruppbild på åtta ST-läkare

Yrkesrollen, arbetssituationen, försäkringsmedicin, lojaliteten mot arbetsplatsen och krav från arbetsgivare, patienter och olika instanser. När studierektor Dorte Kjeldmand samlar de 30-talet ST-läkarna i allmänmedicin på Höglandet till reflektionsseminarium får de möjlighet att diskutera en rad frågor.

Stor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

David Robinson i klinisk miljö

Strålbehandling är lika bra som operation vid behandling av prostatacancer. Det visar David Robinson, överläkaren i urologi i Region Jönköpings län, tillsammans med en grupp kollegor i en omfattande forskningsstudie, vars resultat går emot tidigare studier och kan få betydelse för valet av behandling.

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande i utbildningen

Fyra personer står på en scen

Varje år får studenter inom 17 hälso- och sjukvårdsyrken sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Region Jönköpings län – hela 9 000 veckor. Drygt 1 000 medarbetare är deras handledare. Handledare, VFU-ansvariga och studenter möttes på Futurums Novemberseminarium för att diskutera hur detta lärande kan utvecklas.

Peer-learning införs för hela sjuksköterskeprogrammet

Tre sjuksköterskor står och förbereder en venkateter

Peer-learning (jämlikt lärande) innebär att två studenter arbetar tillsammans med en handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Efter test hösten 2016 inom medicin, geriatrik och ortopedi införs det 2018 för all VFU vid sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping.

Laddhybridbussar i Värnamo bidrar till klimatmålen

Två personer sitter i en buss

Värnamo kommuns och Länstrafikens satsning på stadstrafik i Värnamo med enbart laddhybridbussar bidrar till att klara målen om förnybara drivmedel i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Fler stadstrafiksystem står på tur att få liknande system.

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

Tre deltagare på workshop

Den 15 januari 2018 börjar Region Jönköpings län och länets kommuner med ett nytt gemensamt arbetssätt kring utskrivning från sjukhus för patienter med fortsatt behov av insatser.

Vårdsamordnarna får en nyckelroll

Tre vårdsamordnare fotograferade under en workshop

Den som skrivs ut från sjukhus och har fortsatt behov av vård och omsorg hemma ska ha en fast vårdkontakt i primärvården, enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning. Därför aktualiserar alla vårdcentraler nu rollen som vårdsamordnare.

”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Porträtt av Johan Thuresson

Johan Thureson från Vetlanda blev mycket allvarligt skadad vid en trafikolycka 2013 mellan Vetlanda och Sävsjö. Hans erfarenhet av hur samverkan och vårdplanering fungerat för honom används nu i utbildningen inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Jan fick sitt bråck på kroppspulsådern opererat

Jan Söderstedt i Aneby fick sitt bråck på stora kroppspulsådern opererat hösten 2017. Han konstaterar att sjukvården fungerat perfekt och han känner sig nu fullt återställd.

När Jan Söderstedt i Aneby gjorde en röntgenundersökning på Höglandssjukhuset i Eksjö upptäcktes ett bråck på stora kroppspulsådern. Efter årliga kontroller var det hösten 2017 dags för operation för att förhindra en bristning, en operation som han nu är återställd ifrån.

Aortascreening av 65-åringar upptäcker bråck på kroppspulsådern

Biomedicinska analytikern Lasse Jönsson undersöker kroppspulsådern i buken på Lars-Gunnar Ottosson. Efter några minuters undersökning och mätning på skärmen får Lars-Gunnar ett lugnande besked, aortan är rak och fin utan bråck.

Det tar bara några minuter, är helt ofarligt och känns ingenting. Men ultraljudsundersökningen av kroppspulsådern på män som fyllt 65 år räddar varje år liv, då bråck kan upptäckas i tid och opereras planerat.

Allt fler överlever bråck på kroppspulsådern

Kärlkirurg Håkan Åstrand och hans kollegor och operationsteam opererar cirka 45 aortabråck per år. Tidig upptäckt och utveckling av kärlkirurgin har gjort att dödligheten i aortabråck minskat kraftigt.

Allt fler människor överlever bråck på stora kroppspulsådern (aortan). Detta tack vare tidig upptäckt genom screening och röntgen innan bråcket brister, dygnet runt-organisation av kärlkirurgin - och en sammanhållen vårdkedja mellan de tre akutsjukhusen och ambulanssjukvården.

Vårdresurser för sjukdomar i hjärnan samlas på ett ställe

Bild på Jonas Lind

När nya hus D1-D2 tas i bruk 2021 öppnar samtidigt en mottagning där alla resurser för sjukdomar i hjärnan är samlade. En satsning som innebär klara fördelar för stora patientgrupper.

Nya sjukvårdslokaler byggs för en flexibel framtid

Sjukhusgatan. Den nya vårdbyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen.

Enkelt och välbyggt. Med flexibla lösningar som gör lokalerna lätta att förändra utifrån framtidens behov av sjukvård. Det har varit ledstjärnan när den nya sjukhusbyggnaden, D1-D2, planerats vid Länssjukhuset Ryhov.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar våld i nära relation

Veronica Ottosson och Elinor Peterson står tillsammans och tittar in i kameran

Genom utbildning och ett helt nytt webbaserat metodstöd får personal inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län mer kunskap för att ställa frågor om våld i nära relationer och att hantera svaret.

Folkhälsopriset 2017: Värnamo hälsocenter vill skapa nya vanor

Träningssituation på gymmet på Värnamo hälsocenter

Det startade 2011 som en träningsverksamhet i sporthallen för patienter med Fysisk aktivitet på recept. Sedan 2016 finns Värnamo Hälsocenter som också har gruppverksamhet för människor som vill göra livsstilsförändringar. För det får verksamheten Region Jönköpings läns folkhälsopris 2017.

Gemensam barnhälsovård kan ge riktade insatser

Gruppbild på tio personer

Barnhälsovården i Region Jönköpings län har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Genom bildandet av en länsövergripande verksamhet sedan 1 oktober 2017 ökar möjligheten att arbeta med riktade insatser till barn och deras familjer.

Hållbarhetsprogrammet i fokus på miljödag

Vi är klimatsmarta, vi använder våra resurser klokt, vi är socialt hållbara och vi bidrar till en sund livsmiljö. De fyra framgångsfaktorerna i hållbarhetsprogrammet återspeglades under miljödagen, där Therese Birath från Kemikalieklok talade på temat sund livsmiljö.

Programmet för hållbar utveckling 2017-2020 var i fokus när Region Jönköpings län arrangerade den årliga miljödagen onsdag 15 november 2017. De flesta områden utvecklas positivt, och Region Jönköpings läns är bäst på att förbättra, visar en färsk nationell jämförelse.

Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Peter Nygårds, Gun-Britt Östedt-Axelsson och Anna Österlund var några av föreläsarna som pratade om platsens attraktion och hur varumärken byggs, från olika synvinklar.

Onsdag 15 november 2017 bjöd Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping under pågående Subcontractormässa för att ge mer kunskap i arbetet med etablerings – och investeringsfrågor.

MR-dagarna i Jönköping utbildade i mänskliga rättigheter

Tekie Mussa, hälsokommunikatör i Region Jönköpings län fanns på plats i regionens monter för att berätta om det arbete som hälsokommunikatörerna gör bland nyanlända och asylsökande.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Hur de ska värnas och stärkas, var temat när MR-dagarna, Nordens största arrangemang om mänskliga rättigheter, hölls i Jönköping med Region Jönköpings län som deltagare.

Bandage lika bra som gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en handled som är lindad efter operation för karpaltunnelsyndrom.

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig.

Jämlik psykiatrisk vård: Mer insatser hemma vid psykisk sjukdom

Två kvinnor sitter vid en dataskärm

Den som drabbas av psykisk sjukdom ska i högre grad kunna få hjälp och stöd hemma som ett alternativ till inläggning på klinik. Det är syftet med utvecklingsområdet mobila och flexibla lösningar, en av ett 20-tal punkter i satsningen på jämlik psykiatrisk vård som den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län nu utvecklar för att bli ledande i Sverige inom 5-7 år.

Innovationsrace tar fram nya produkter och tjänster

Ett antal personer sitter i ett konferensrum och lyssnar på en föreläsare

Ett antal aktörer med helt olika kompetenser träffas under 44 intensiva timmar för att låta de kreativa idéerna flöda. Uppdraget är att utveckla en ny produkt eller tjänst. Innovation Race kallas modellen som Science Park i Jönköpings län använder när företag vill utveckla sina idéer.

Rehabilitering så tidigt som möjligt vid cancersjukdom

Carina Adolfsson i Nässjö behandlades för bröstcancer 2015. Sedan dess pågår rehabilitering i olika former, bland annat träning i olika former, vilket Carina tycker är viktigt.

Fysisk aktivitet, kontakt med rehabteam och kurser om bland annat att leva med cancer. Det är några exempel på den viktiga rehabiliteringen vid cancersjukdom - som behöver starta så tidigt som möjligt.

Psykiatriska vården satsar på god läkemedelsanvändning

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, går igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser

Ett barn drabbas av plötsligt hjärtstopp. För teamet på barnvårdsenheten, Länssjukhuset Ryhov, handlar det om att göra snabba och avancerade insatser för att rädda liv. Scenarioträningen på Metodikum har fokus på samarbete och kommunikation.

Plötsligt drabbas det lilla barnet av hjärtstopp. För personalen på barnvårdenheten handlar det om en snabb och avancerad insats för att rädda liv. På Metodikum kan medarbetarna få scenarioträning på händelser som inträffar sällan.

Arbetsmarknadskunskap kan bli skolämne i Jönköpings län

Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad erbjuder.

Kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden är en viktig fråga. Därför genomför Region Jönköpings län just nu en förstudie om satsning på arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Elever i årskurs 7 och 9 får lära sig mer om vilka kompetenser som länets arbetsgivare behöver.

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

Ingvor hade nytta av bildspel inför strålbehandlingen

Patienten Ingvor Söderberg sitter vid ett bord tillsammans med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson.

För att göra patienterna bättre informerade skapade strålbehandlingen på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, ett bildspel som steg för steg berättar hur behandlingen går till. Genom det kan patienterna i lugn och ro läsa på för att vara bra informerade när behandlingen startar.

En fredag som visade upp den breda forskningen i Jönköpings län

Ska roboten klara banan? Hannes och Nellie Simonsson hade programmerat tillsammans med mamma Helena (längst till höger) och höll tummarna när roboten gav sig ut på banan. För Maria Sparf, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun och doktorand vid Linköpings universitet, handlade det om att visualisera sin forskning om vad barn lär sig när de programmerar.

Hjärtsjukdom, blindtarmsinflammation, ortopedi, dataprogrammering, fästingar, människors utsatthet, fynd av hällristningar, och mycket annat. Den som besökte årets Forskarfredag 29 september i Jönköping och Eksjö fick lära sig mer om en rad olika ämnen.

Uppsökande smittspårning av tuberkulos sparar resor

Sjuksköterskan Rebecca Hallström och verksamhetschef Maria Palmérus packar infektionsklinikens låda inför den uppsökande smittspårningen av tuberkulos.

Under 2015 och 2016 genomförde tuberkulosteamet på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 27 smittspårningar inkluderande 730 personer. Drygt hälften, 412 personer, undersöktes genom uppsökning i Jönköpings län. Detta sparade cirka 400 000 kilometers körning jämfört med besök på infektionskliniken, och gör att kliniken får ta emot priset för hållbart arbete 2017.

Glas i stället för plast gav hållbarhetspris

Barnsjuksköterskan Lisa Eifrém och sjuksköterskan Hannah Ericsdotter Forsén ställer in nappflaskor med mjölk i kylskåpet på neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov. Numera är flaskorna av glas istället för plast.

På neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, används många nappflaskor för bröstmjölk och mjölkersättning. Numera är de av glas istället för plast, en åtgärd som ger avdelningen pris för arbete med hållbar miljöutveckling 2017.