Vaccination mot covid-19

Sveriges regioner ansvarar för att utföra vaccineringen mot covid-19. Planeringen för vaccinationer i Jönköpings län utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Sedan slutet av december 2020 pågår vaccination enligt den priortering som Folkhälsomyndigheten fastställt. 

Hur sker fördelning?

Vaccinet fördelas mellan regionerna av Folkhälsomyndigheten. Prognoser om antal doser som kommer levereras framåt grundar sig på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas invånarantal. 

Hur många har blivit vaccinerade?

Alla utförda vaccinationer mot covid-19 ska sedan den 1 januari 2021 registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Här kan du ta del av statistik från nationella vaccinationsregistret,(Extern länk) med uppgifter om antal vaccinationer som genomförts. Redovisning finns både för region och kommun.

Vilka grupper är prioriterade?

Region Jönköpings län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Läs mer på 1177.se (Extern länk)

Vem vaccinerar?

Kommunerna ansvarar för att vaccinera personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård (förutom hemtjänst) samt personer som bor i samma hushåll som dessa.

Vårdcentralerna har huvudansvaret för att vaccinera personer som har hemtjänst, den personal inom kommunal omsorg som arbetar på äldreboenden och i hemtjänsten.

Vårdcentralerna har huvudansvaret för alla övriga personer. 

Hur får invånarna den information som de behöver?

Region Jönköpings län använder olika kommunikationskanaler för att säkerställa att alla invånare i Region Jönköpings län får den information som de behöver. 

Den som vill veta mer om vaccinering och undrar när det är dags att boka tid för vaccination kan läsa mer på 1177.se (Extern länk)