Nätverka

Signe Thorfinns stiftelse

Svartvit bild av Signe Thorfinn i sjuksköterskekläder.

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Stipendierna avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands. I ansökan ska framgå - när, var, hur stipendiet ska användas och hur det kommer vårdtagaren till gagn!

Stipendiet kan användas till att:

  • Delta i internationella konferenser
  • Hospitering - besöka annan verksamhet för utbyte av erfarenheter
  • Utvecklings- och forskningsprojekt
  • Omkostnader kring fördjupningsutbildning på högskolenivå såsom resor och litteratur

Detektivarbete för att utrota hepatit C leder till Kanada

Läs om sjuksköterskorna Elin Axell och Hanna Ekbergs arbete om att hitta alla med hepatit C i Jönköpings län. Elin och Hanna är två av stipendiaterna från våren 2023.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 september 2024

Ansökningsblankett för att söka stipendium från Signe Thorfinns stiftelse (Word) (word-fil, 33 kB) (word-fil, 33 kB)

  • För att kunna söka stipendiet ska du vara leg. sjuksköterska, yrkesverksam i Jönköpings län sedan minst två år.
  • Signe Thorfinns stiftelse klimatkompenserar valbara certifierade projekt enligt Gold Standard vid flygresor.
  • Höstens stipendieutdelning sker den 6 november 2024.

Önskar du ytterligare information om Signe Thorfinns stiftelse är du välkommen att kontakta sekreteraren i stiftelsen, Anna-Karin Jeppsson, tfn 010-242 12 15, e-post: anna-karin.jeppsson@rjl.se