Vaccinbokning

Vaccinbokning

Här ser du vilka vårdcentraler som har lediga tider för vaccination mot covid-19 just nu.

Du kan boka tid om du är:

- 16 år eller äldre (född år 2005 eller senare).

Du som är under 18 år behöver förälder/vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten tar du sen med dig när det är dags för vaccination. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig blanketten. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.

Viktigt att ta dos 2

Det är viktigt att du tar båda doserna av vaccinet. Då får du det bästa möjliga skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Mellan dos 1 och 2 ska det gå minst fyra veckor. Du får tid för din andra dos vaccin i samband med att du får din första dos. Det innebär att det är tiden du bokar för första dosen som avgör när du får tid för andra dosen. 

När kan jag få en påfyllnadsdos (tredje dos)?

Du kan få en påfyllnadsdos om du är 18 år eller äldre och det har gått minst fem månader sedan dos 2.

Du kan se när du fick dos 2 på ditt vaccinationskort, i ditt covidbevis(Extern länk) eller genom att logga in på 1177.se och läsa din journal(Extern länk)

Vaccinera dig på drop-in

Det finns också möjlighet att gå till den drop-in-vaccination som många vårdcentraler erbjuder under specifika tider. Om du väljer att gå på drop-in behöver du alltså inte boka tid.

Se tider och platser för drop-in-vaccination(Extern länk)

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se(Extern länk)

Hämtar tillgängliga vaccinationstider

Hämtar lediga vaccinationstider för 30 dag(ar) framåt.

Laddar vaccinationstider

Bokningsbara tider för de närmaste -- dagarna.

vaccinationstillfällen för
Första tillgängliga tid är
Just nu finns inga lediga tider att boka