Vaccinbokning

Vaccinbokning

Här ser du vilka vårdcentraler som har lediga tider för vaccination mot covid-19 just nu.

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.

Du kan boka tid om du är 16 år eller äldre (född år 2005 eller tidigare).

Du som är under 18 år behöver förälder/vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten tar du sen med dig när det är dags för vaccination. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig blanketten. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.

Du som är 12-15 år kan inte boka tid på webben. Kontakta en vårdcentral för att boka tid eller gå på drop in. En vårdnadshavare ska följa med vid vaccinationstillfällena.

 

Viktigt att ta dos 2

Det är viktigt att du tar båda doserna av vaccinet. Då får du det bästa möjliga skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Mellan dos 1 och 2 ska det gå minst fyra veckor. Du får tid för din andra dos vaccin i samband med att du får din första dos. Det innebär att det är tiden du bokar för första dosen som avgör när du får tid för andra dosen. 

Tredje dos

Du kan få en tredje dos om du är 18 år eller äldre (du ska ha fyllt 18 år) och det har gått minst tre månader sedan dos 2.

Du kan se när du fick dos 2 på ditt vaccinationskort, i ditt covidbevis(Extern länk) eller genom att logga in på 1177.se och läsa din journal(Extern länk)

Fjärde dos

Du som har hemtjänst rekommenderas en fjärde dos. Det ska gå minst fyra månader mellan dos tre och fyra. 

Du som är 65 år eller äldre rekommenderas en fjärde dos. Det ska gå minst fyra månader mellan dos tre och fyra. 

Du kan se när du fick dos tre på ditt vaccinationskort, i ditt covidbevis(Extern länk) eller genom att logga in på 1177.se och läsa din journal(Extern länk).

Femte dos

Du som har nedsatt immunförsvar(Extern länk) rekommenderas en femte dos. Det ska gå minst tre månader mellan dos fyra och fem.

Vaccinera dig på drop-in

Det finns också möjlighet att gå till den drop-in-vaccination som många vårdcentraler erbjuder under specifika tider. Om du väljer att gå på drop-in behöver du alltså inte boka tid.

Se tider och platser för drop-in-vaccination(Extern länk)

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se(Extern länk)

Hämtar tillgängliga vaccinationstider

Hämtar lediga vaccinationstider för 30 dag(ar) framåt.

Laddar vaccinationstider

Bokningsbara tider för de närmaste -- dagarna.

vaccinationstillfällen för
Första tillgängliga tid är
Just nu finns inga lediga tider att boka