Vaccinbokning

Vaccinbokning

Här ser du vilka vårdcentraler som har lediga tider för vaccination mot covid-19 just nu.

Aktuella rekommendationer

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Du kan läsa mer om hur många doser du rekommenderas på 1177.se/Jonkopings-lan(Extern länk).

Från 1 september rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos (höstdos) för dig som:

  • är 65 år eller äldre
  • har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende
  • 18-64 år och tillhör en riskgrupp*

* Till riskgrupp räknas personer som har förhöjd risk att få allvarlig sjukdom, till exempel gravida, personer med hjärt- eller lungsjukdom, högt blodtryck, diabetes, fetma, nedsatt immunförsvar och personer som har hemtjänst eller är inskrivna i hemsjukvård. På Socialstyrelsens webbplats(Extern länk) kan du se en lista över alla riskgrupper för covid-19.

Från 12 september kan du som är 18-64 år få ytterligare en påfyllnadsdos (höstdos). 

Vaccindoserna ska ges med vissa intervall för att få bäst effekt

  • Mellan dos 1 och 2 bör det gå minst 4 veckor
  • För ytterligare doser ska det gå minst 4 månader efter din senaste dos

Du kan se hur många doser du fått och när du fick din senaste dos på ditt vaccinationskort, i ditt covidbevis(Extern länk) eller genom att logga in på 1177.se och läsa din journal(Extern länk)

Vaccinera dig på drop-in

Det finns också möjlighet att gå till den drop-in-vaccination som många vårdcentraler erbjuder under specifika tider. Om du väljer att gå på drop-in behöver du alltså inte boka tid.

Se tider och platser för drop in-vaccination på 1177.se(Extern länk)

Barn under 18 år

Du måste vara 16 år eller äldre för att kunna boka tid på webben. Du som är 12-15 år får istället kontakta en vårdcentral för att boka tid eller gå på drop in. En vårdnadshavare ska följa med vid vaccinationstillfällena om du är under 16 år.

Du som är under 18 år behöver förälder/vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten tar du sen med dig när det är dags för vaccination. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig blanketten. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.

Hämtar tillgängliga vaccinationstider

Hämtar lediga vaccinationstider för 30 dag(ar) framåt.

Laddar vaccinationstider

Bokningsbara tider för de närmaste -- dagarna.

vaccinationstillfällen för
Första tillgängliga tid är
Just nu finns inga lediga tider att boka