Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Du som fått Modernas vaccin som dos 1 och är född 1991 eller senare, kommer att få din tid för dos 2 avbokad automatiskt.

Orsaken till beslutet är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

Personer födda 1991 och senare som har fått en dos av Modernas vaccin kommer inte att erbjudas en andra dos covid-19-vaccin i nuläget.

Varför tas detta beslut?

Det är sedan tidigare känt att myokardit (hjärtmuskelinflammation) och perikardit (hjärtsäcks-inflammation) är mycket sällsynta biverkningar till vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19 till yngre personer. Preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor tyder nu på att risken är något större för Spikevax (Moderna) jämfört med Comirnaty (Pfizer). Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att enbart Comirnaty används till personer som är födda 1991 eller senare.

Kan Spikevax användas till personer över 30 år?

Ja. En ökad risk för myokardit/perikardit har endast setts hos personer som är 30 år eller yngre. Risken är störst i tonåren och större hos pojkar/män än hos flickor/kvinnor.

Jag har fått Spikevax, behöver jag vara orolig?

Risken att drabbas av myokardit/perikardit är mycket liten, även efter vaccination med Spikevax. De som har drabbats har oftast insjuknat efter bara några dagar. Har det gått mer än två veckor efter vaccindosen behöver du inte vara orolig för att drabbas.

Jag har fått dos 1 med Spikevax, hur blir det med dos 2?

Tills vidare rekommenderas ingen andra dos för dig, varken med Spikevax eller något annat vaccin. En förnyad bedömning av detta kommer att göras när europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bedömt de underlag som nu tagits fram från de nordiska länderna.

Mer information:
Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare, Folkhälsomyndigheten(Extern länk)

Kontakt:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér nås via presstjänst på 010-242 30 40 eller press@rjl.se